Af en eller anden årsag har Gud valgt mennesket til at forkynde Hans ord, så flere mennesker kan komme til frelse. Det vil sige at man for at blive frelst, skal høre evangeliet. Og når vi læser Guds ord kan man se, at den måde at vi forkynder evangeliet på, har stor betydning for om folk bliver frelst eller ej. Mange steder ser man at der var ledere i kirkerne, der mente at DE havde fået en ny og bedre forståelse af hvordan man forkyndte ordet, men det var ikke et ord som medførte frelse, men fortabelse.

Enhver forkyndelse af et evangelium som udelukker en fokus på synd, dom, omvendelse, eller de gode nyheder om Jesus Kristus, er ikke et evangelium fra Jesus selv. Dermed er det heller ikke et evangelium der frelser. Nogle er ikke tilhængere af den sandhed. De påstår eksempelvis at det jo bare handler om at få et forhold til Gud. Men Gud har vist i sit ord hvordan det forhold skal indledes. Det skal indledes ved omvendelse. For uden omvendelse kan man ikke se Gud. Og sand omvendelse vil ikke kunne ske, hvis man ikke kan se at man er en synder, og at man fortjener Guds straf. Og den tro kommer når forkyndelsen er efter Guds ord, for troen kommer af det der høres (romerne 10,17).

Man skal ikke glemme Paulus meget kraftige formaning til Galaterne, som havde taget imod et andet evangelium. Til dem skrev Paulus:

“Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium,  som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium.  Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.” Galaterne 1.6-9.

At påstå at forkyndelsen ikke har den store betydning, og at den teologiske dybde ikke betyder noget, er ifølge Paulus en meget farlig påstand at have. For han siger her meget klart, at det skal være Jesu evangelium. Ikke et andet, et moderne, smart, tandløst evangelium. En der forkynder et sådant evangelium siger Paulus er forbandet. Hvem ønsker dog at være forbandet, ønsker vi ikke istedet at være velsignet? Hvis vi ønsker Guds velsignelse så lad os prædike Guds ord som Guds ord er.
Næste del af serien vil jeg fokusere på hvorfor vi ikke bare kan tale om Jesu kærlighed uden at tale om synd, dom og retfærdighed, når vi deler evangeliet med de unåede. Jeg tror det vil åbne øjnene for mange, det gjorde det ihvertfald for mig selv.

Share on Facebook

One Response to “Hvordan bliver man frelst? 5”

 1. Georg S. Adamsen Says:

  Det må jeg sige! Det er tæt på, at jeg selv kunne have skrevet dette indlæg. 🙂 Jeg må virkelig sige, at du vil noget med dine indlæg.

  Jeg vil dog lige spørge om noget.

  Jeg mener, ordet omvendelse i Det nye Testamente bruges i henholdsvis en bredere og en snævrere betydning. I den brede omfatter det både “sønderknuselsen” (syndserkendelse/syndsbekendelse) og tro på Kristus og syndernes forladelse. I den snævre betydning omfatter det kun det første, og troen nævnes eller forudsættes i sammenhængen.

  Loven udvirker det første, evangeliet det andet. En sand bod eller omvendelse forudsætter derfor både lovens gerning og evangeliets gerning.

  Er det sådan, vi helt præcist skal forstå ovenstående?

Leave a Reply