For at kunne forstå hvem Gud er, og hvorfor vi har brug for at omvende os til Ham, har vi brug for at få ordet forkyndt! Hvis det er sådan at vi kan blive frelst ved at udøve en religiøs eller kirkelig handling, så underkender vi betydningen af ordets forkyndelse. Hvilket er i modstrid med bibelens lære. Forresten så er citatet fra Fransis af Asisissi “Prædik evangeliet, brug ord om nødvendigt” aldrig blevet sagt af Frans af Asissi. Det er noget man har tillagt ham, uden at kunne dokumentere det. Det burde vække undren at en open air forkynder som ham, skulle have sagt noget så tosset. For det er nødvendigt at forkynde ordet. Se hvad Paulus siger om dette i Romerbrevet 10.14:

“Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?

Dem som Paulus omtaler her er alle mennesker, for det er en henvisning til både jøder og grækere som Paulus siger der ingen forskel er på. Der er heller ikke tale om en bestemt aldersgruppe her, det er alle mennesker. Disse mennesker er nødt til at høre evangeliet forkyndt. Hvorfor? Fordi de ellers ikke kan komme til tro på Jesus. Det er altså nødvendigt at høre ordet, for at kunne blive en født på ny kristen.

Hvem kan høre?
For at kunne komme til tro ved det man hører, er det også nødvendigt at kunne forstå hvad det er man hører. Igen siger Paulus dette, dog i en anden kontekst i første korinter 14.11 (1933 oversættelse):

“Dersom jeg nu ikke kender Sprogets Betydning, bliver jeg en Barbar for den, som taler, og den, som taler, bliver en Barbar for mig.”

Jeg har brugt 1933 oversættelsen fordi der her bliver brugt det rigtige ord barbar. En barbar var dengang ikke en vildmand der slog folk ihjel, som nogen opfatter ordet i dag. Dengang var en barbar en der ikke talte græsk. Græsk var det internationale sprog i romerriget. Hvis man mødte nogen der ikke talte græsk, lød det som om at han bare sagde bar bar bar. Hvilket i vore dage ville svare til volapyk. Man kunne med andre ord ikke forstå det. Paulus skriver at hvis vi skal have noget ud af hinandens forkyndelse/bøn/profeti o.l. skal det ske på et sprog som folk forstår. For ellers bliver det til volapyk, og man får intet ud af det. Det får en betydning for hvem der kan tage imod frelsen. Hvis vi holder fast ved det Paulus siger i romerbrevet foroven. Så kan vi se at man må høre evangeliet for at kunne tage imod det. Men for at kunne tage imod det, må man også kunne forstå det. I næste afsnit skal vi se på den anden forkynder som er nødvendig for at blive født på ny. Han hedder Helligånden, og hvordan Han fungerer er ret afgørende for forståelsen af den nye fødsel.

Share on Facebook

Leave a Reply