Jeg har længe undret mig over at folk som før har stået for en sund forkyndelse, og som ikke havde noget problem i at vise hvornår der var problemer med en falsk lære, nu er begyndt at godkende universalister som kristne. Lad os bare tage Johannes Møllehave som eksempel endnu engang. Manden er en velkendt universalist, som mener at alle kommer i Himlen. På trods af at bibelen siger noget ganske andet, og gør det meget tydeligt. Engang ville de evangeliske kirker ikke have noget med ham at gøre, fordi de kunne se at hans lære var i direkte modstrid med bibelen. I dag inviterer de selvsamme kirker Johannes Møllehave til at prædike hos sig, og vi skriver pænt om ham i vore kristne medier. Møllehave har ikke ændret sin holdning til universalisme. Så der hvor der er sket en ændring må være i kirkerne. Mange steder anser man ikke længere universalisme for at være et problem. Man anbefaler universalisters bøger og kalder dem gode og lærerige.

En universalistisk forfatter der er blevet populær på det sidste er den afdøde Henri Nouwen. Disse ser man i dag lægge i rigtig mange evangelikale hjem. Dertil er de emergentes forskellige bud på universalisme der går fra alt lige til at Helvede kun er symbolsk, til at skærsilden nok findes alligevel, så man efter nogle år i pinsel til sidst kommer i Himlen (ja meget skal man høre). Disse emergentes bøger ligger også i rigtig mange evangelikale hjem.

Hvordan er de bøger kommet derind?
Jeg har i et stykke tid undret mig over at man ikke længere anså universalisme som et problem. Men måske er der en logisk forklaring. Handler det ikke om at vi har fået det evangelium som vi hellere ville have. Et evangelium hvor der ikke længere er brug for at advare folk om den kommende dom. Men hvor vi kan nøjes med at sige “elsk dem ind til Kristus”. Et evangelium hvor der ikke bliver prædiket omvendelse til syndernes forladelse, men istedet, “kom og bliv en del af vort fællesskab, hvor vi hygger os og har det rart med hinanden”. Et evangelium hvor vi ikke længere påtaler folks brud på Guds lov, men istedet vil vise “at vi er ligeså normale som jer”.

Når vi nøjes med at prædike et halvt evangelium hvor vi kun fokuserer på det positive, men vælger at undlade at advare om den kommende dom, så ser Gud også nogen som ikke følger Ham på Hans ord.  Heri ligger der en fare. Vi kan ikke som Guds børn nøjes med at prædike et halvt evangelium, når vores adfærd viser at vi kun vil have det halve evangelium. En adfærd der viser at vi ikke har “fattet kærlighed til sandheden”. Paulus skriver i 2 Thessalonikerbrev 2.11.12 at konsekvensen af dette bliver:

“Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.”

Her er mit spørgsmål. Er dette ikke svaret på at vi ser så kraftig en vildfarelse i kirkerne i dag? Vi har i lang tid kendt Guds ord, men kun prædiket det vi selv syntes om. Vi har i lang tid haft en god forståelse af bibelen, men har undladt at give den videre til andre. Er det vi ser i dag ikke en kirker der er faret vild, og har Guds ord ikke en forklaring på hvorfor den er faret vild? Vi har ikke fattet kærlighed til sandheden, og vi har fået løgnen istedetfor, og nu hænger vi på den. Der er kun en ting vi kan gøre, og det er at omvende os. Vi kan ikke bygge Guds kirke på venskab med verden, falske profeter (som universalisterne) smarte ord og fed musik. Vi er nødt til at vende tilbage til at prædike Guds fulde ord, og gøre det i gudsfrygt og kærlighed til det ord, Han i sin nåde har skænket os.

Share on Facebook

One Response to “Hvordan blev universalisterne evangelikale”

  1. Kim Thomassen Says:

    Hej Rene

    Du har helt ret i, at der foregår en kraftig vildfarelse, jeg vil nu kalde det for vranglære også indenfor Frikirkerne, den Katolske Kirke, Folkekirken mv, men nogen kirkeleder er gået på kompromi med sandheden fordi man tror at flere dermed vil komme om søndag,”flere kunder i butikken”. Der er desværre en tendens kun at tale om kærlighedbuddene, mange vil sige at Gud elsker alle mennesker, “så han vil ikke kaste nogen i helvede”, “for ville han gøre det så er det et bevis på at Gud ikke er god”. Ja, Gud elsker alle mennesker, men ikke synden. Mange som kommer i menighederne får gang efter gang i prædikerne at vide, i skal uanset hvad støtte op om jeres leder. Derfor er der så få som sætter spørgsmåltegn ved om nu læreren er overstemmelse med Bibelens ord, fordi de er bange for det kan være et oprør imod Gud, men de burde hellers læse daglige i Bibelen og dermed få den indsigt/viden til at bedømme om nu prædiken om søndag holder sig til den sande kristendoms lærer. Det er efterhånden blevet sådan at kristne er bange for at prædiker den oprindelse forståelse af skriftens ord, for vil man nødig træde nogen over træerne.

    2 Petersbrev, 3 vers 11-18

    Da nu vores jord står over for en total tilintetgørelse, bør i så ikke desto mere leve i lydighed mod Guds vilje?. Vær i forventning til, at Guds dag kommer snart, og gør, hvad i kan, for at det skal ske hurtigt. Når den dag kommer vil himlen bryde i brand og forsvinde, og stjernerne vil brænde op og smelte. Men vi ser frem til den nye himmel, og den nye jord, som Gud har lovet os, og der hersker Guds vilje uden begrænsning. Når i nu har det at se frem til, kære venner, så stræb efter, at der ikke skal være noget at udsætte på jer, men at i kan træde frem for Gud med fred i sindet. Og i skal se Guds tålmodighed med verden som et udtryk for hans ønske om at alle mennesker skal have mulighed for at blive frelst. Vores elskede ven og medarbejder Paulus har med den visdom han har fået, skrevet om det i flere af sine breve. I hans breve er der ting, som er svære at forstå, og som de, der ikke har fået en solid undervisning, fordrejer til deres egen ulykke, ligesom de fordrejer de andre skrifter. I har fået alt det her at vide på forhånd kære venner. Pas derfor på, at i ikke bliver revet med af de oprørske menneskers vildfarelser og dermed mister jeres faste ståsted. Nej i skal voksne i jeres forståelse af Guds nåde og kendskabet til vores Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han skal have al æren nu og i al evighed, Amen.

Leave a Reply