I går skrev jeg om at forkynderne har forsømt deres kald til at give Jesus lam åndeligt føde. Det førte til at jeg i dag vil fortælle hvor de sultne får, søger at få stillet deres sult istedet. Det er ikke et helt nemt spørgsmål, for det kan ikke besvares entydigt (tror jeg). Nogle søger gode steder, mens andre i desparation efter mad søger hvad de kan finde. Lad os tage Todd Bentley som eksempel. Hvorfor rejste kristne hvoraf jeg tror der var nogen af dem der virkelig elskede Gud, over til noget som så tydeligt var ude af kontrol og som var meget langt væk fra en bibelsk forkyndelse?

SULT
Jeg tror det for en stor del af dem, skyldes en sult efter at se det som der står om i bibelen. Helbredelse af de syge, uddrivelse af dæmoner, åndsåbenbaringer m.v. Mange kristne er fortvivlede over at de ikke ser så meget af dette i deres kirken i forvejen. For de kan jo se at det sker i bibelen. Her tror jeg at det bl.a. kan skyldes at kirkerne har forsømt at forkynde og udøve disse ting, og gøre det efter den bibelske vejledning. Lad os bare tage eksemplet med helbredelse af syge. I Jakob 5.14-15 står der:

“er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem.”

Hvor mange steder udøver man forbøn efter disse principper i dag? Engang var det faktisk meget normalt at man bad for hinanden i menigheden på denne måde, og der er også eksempler på at folk virkelig blev helbredt mirakuløst. Justin Peters som vi havde besøg af for et par weekender siden, fortalte at hans egen far blev helbredt for prostatacancer af Gud, efter de havde fulgt hvad Guds ord siger om dette. Bibelen siger altså at dette er en opgave som hører til i kirken. Men fordi vi har forsømt denne opgave, vil nogle søge andre steder hen. Også selvom de godt kan se at det de får heller ikke er i overenstemmelse med ordet, men det ligner dog en lille smule.

Desparation
Jeg tror virkelig på at mange af dem der tog til Lakeland hos Todd Bentley, gjorde det fordi de havde en brand efter Gud. Men hvis de kendte Guds ord ordentligt, og kom i kirker hvor der var en ordentlig sund bibelsk funderet forkyndelse, og hvor man udførte de opgaver som bibelen siger er kirkens, så tror jeg slet ikke at Lakeland ville have været så godt besøgt som den blev. At Lakelandmøderne blev så populære skyldes at der blandt de kristne er en desparation efter mere af Gud, så derfor kaster mange af dem sig over det som de håber kunne være Gud, også selvom det slet ikke er det. Det betyder ikke at det var i orden at tage derover, for det er ikke meningen at vi skal følge tegnene (selvom der stadig ikke er nogen dokumenterede fejl), men vurdere læren med skriften. Det var der godt nok mange der glemte totalt her. Bare fordi man er sulten og desperat, behøver man ikke glemme at tage sin hjerne med.

Se mere i næste uge om hvad moderne lovsang har medført af skader på dette område. Og nej jeg er stadig ikke modstander af lovsang, jeg er en tilhænger af både lovsang og salmer i kirken.

Share on Facebook

Leave a Reply