Det er af absolut stor vigtighed at have et ret billede af hvem Jesus er. Vi kan ikke nøjes med at sige at Han var et godt menneske, eller at Jesus kom for at vise os gode gerninger til efterfølgelse. Vi kan heller ikke påstå at Han skulle være en engel eller en skabt person. For hvis det er sandt, så er der ingen frelse. Vi er nødt til at vide at den mand der hang på Golgatas kors var Gud selv.

Hvorfor så det? For det første fordi bibelen viser at Han er Gud. Det står meget tydeligt i første kapitel i Johannes evangeliet.

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Johannes 1.1

og

“Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Johannes 1.14

For det andet fordi, det ikke kunne være hvem som helst der hang på det træ. For hvis det bare havde været et almindeligt menneske, ovenikøbet syndfrit, hvordan skulle det ene menneske så kunne sone hele verdens synd? Ville et enkelt syndfrit menneske ikke kun være i stand til at sone et enkelt andet menneskes synd. For ellers ville det jo også kun være et symbolsk offer, og symbolske ofre var der nok af i det gamle testamente, og de hjalp ingenting. Og burde det så ikke også være for tid og evighed? Det hænger ikke særlig godt sammen med at Jesus opstod på trediedagen.
Det samme er gældende for engle. For selvom englene stråler af skønhed og har stor kraft, så viser bibelen os at englene er under mennesket i status. Der står at vi endda skal dømme engle, det er jo noget af en opgave. Så hvordan skulle en engel som ligger under mennesket, kunne bære hele verdens synd?

Den mand der hængte på det kors, måtte være mere værd end alle andre tilsammen. For ellers ville det ikke være muligt at bære HELE verdens synd, og opstå på trediedagen. Den mand kan kun være Gud, der findes ingen andre der kunne bære så meget. Fatter vi hvor stort det er. Forstår vi hvilken stor Gud vi har, at Han valgte at tage vores synd på sig for at vi måtte kunne gå fri og undgå den selvsamme vrede som knuste Ham på korset?

Share on Facebook

One Response to “Hvis Jesus ikke er Gud, så er der ingen frelse”

  1. Lars Dorland Says:

    En kommentar til Jehovas Vidner, fornemmer jeg. Det er dog en interessant tanke, de har: At Gud ser, der er synd på Jorden, men i stedet for at lade menneskene stege i deres eget fedt, så sender han bare en anden skabning – en helt uskyld engel – ned for at trække læsset. Det sætter det virkelig i perspektiv, hvad bibelen lærer os, nemlig at Jesus Kristus var (og er) Gud selv, der trådte ned og tog en tjeners skikkelse.

Leave a Reply