Der er folk i kirkerne i dag, som sætter tvivl om opstandelsen nu også er så vigtig endda. Man synes måske at det er for vildt at fortælle folk der ikke tror, at de skal tro på en tømrer som blev korsfæstet som en forbryder, og derefter opstod fra de døde på den tredie dag. Den er for svær at sluge for nogle folk, og for at gøre den nemmere at sluge (og dermed lave et krampagtigt forsøg på at tiltrække dem til kirken) har man valgt at drosle ned for en klar tro på Jesu opstandelse. Men en sådan tilgang er ødelæggende for troen og for den kristnes sikkerhed i Kristus.

“men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom.” Første Kor. 15.14

Hvad skete der på korset?
På det kors blev Jesus knust af Guds vrede, og sonede alle vore synder. Hvis ikke Han fik sonet (betalt) alle vore synder, så ville kristne stå i en ret dårlig situation på dommens dag, for så var vore synder ikke blevet betalt for. Det betyder at vi ville stå i den situation som katolicismen står for. For i så fald skulle vi i skærsilden og betale de sidste rester af synd, som Jesus åbenbart ikke fik betalt helt. Hvis det var tilfældet, ville det også betyde at bibelen ikke er sand. For nu ville det jo være løgn når Jesus udbryder “Det er fuldbragt” for hvis Han ikke havde betalt det hele der, så ville det jo ikke være fuldbragt.

Men Jesus bar al vor synd på det kors, og Han betalte det hele. Det kan vi være sikre på fordi Han opstod igen. For det betyder at Han fik betalt alt. Det betyder også at Han må være Gud, hvilket jeg har skrevet mere om på dette link: https://sand.omvendelse.dk/hvorfor-er-det-vigtigt-at-jesus-er-gud-29.htm

 Den opstandne Jesus er vores sikkerhed for at os der tilhører Ham, er blevet betalt for fuldt og helt. Vi skal ikke pines i hverken Helvedes flammer, eller være skræmt over hvor lang tid vi kommer i skærsilden. Vi har vort borgerskab i Himlen, og det skyldes ikke os selv, men Jesus som bar vor synd, da vi var fjender af Ham. Så der er grund til at holde påske, og glæde sig over det fantastiske offer som Jesus var, så vi måtte gå fri af Guds vrede, og få del i Hans kærlighed og nåde istedetfor.

Share on Facebook

Leave a Reply