Det har lige været påske hvor vi fejrer Jesu død, korsfæstelse og opstandelse. På facebook skrev jeg at uden opstandelsen ville der slet ikke være nogen kristendom. Så hvorfor skrev jeg det? Jo, for nogle år siden blev det moderne i kirken at tvivle på Guds ord. Det blev til en hel bevægelse indenfor det kirkelige som kaldte sig Emergent Church. I bund og grund var det ikke andet end liberalteologi på nye flasker, men folk faldt for det på stribe. For ret hurtigt blev det sejt at høre prædikanter tale om deres tvivl, og om vi virkelig skulle tage de kristne læresætninger så alvorligt. Eksempelvis kunne pastorer fra emergent church finde på at spørge om vores tro skulle bygge på om Jesus var født af en jomfru eller ej, eller om det virkelig var så vigtigt at Jesus genopstod fra de døde. På den måde blev det gjort sådan lidt kool at kunne sige at ens tro ikke afhang af om Jesus var opstået fra de døde eller ej. Ligesom man da også sagtens kunne anse syndefaldet for at være en symbolsk fortælling og ikke en reel, for det afhang deres tro da ikke af. På den måde fik de deres dårlige tro til at fremstå som ekstra stærk. 

Men i virkeligheden var disse tanker med til at undergrave den kristne tro, selvom de var så seje at deres tro angiveligt ikke afhang af bibelens troværdighed. For sagen er den at hvis ikke Adam og Eva er historiske personer, hvis ikke Jesus var født af en jomfru, og hvis ikke at Jesus opstod fra de døde, så ville der slet ikke være nogen grund til at være kristen. Vores tro bygger netop på at de ting skete og at de er sande. At have en tro som ikke bygger på sandhed, men følelser eller subjektive meninger er ikke noget man kan leve et kristenliv på. Vi kan være kristne og stole på Gud fordi vi kan stole på at bibelen er sand, og fordi vi kan se at bibelen viser at vi er syndere der har brug for at blive tilgivet og frelst, og at det kun er Jesus Kristus der er i stand til at frelse os.

Djævelsk tanke
I bund og grund var mange af ideerne fra emergent church også dæmoniske. For de havde bare fundet en semiintellektuel måde at stille det samme spørgsmål som slangen stillede Eva i Edens have. For det de i virkeligheden spurgte om var jo ”Har Gud virkelig sagt? ”.  I stedet for at erkende at deres spørgsmål der satte tvivl om Guds ord var dæmoniske, så syntes mange (selv pastorer) at det var en spændende ny måde at se kristendommen på. Hmm måske skulle de bare tage og være tilfredse med den gode gamle måde at se kristendommen på, nemlig som sand og troværdig og ikke som noget man skal tvivle på. Husk Jesus roste jo ikke nogen af disciplene for deres tvivl, tværtimod skældte han dem ud for det. Hvad mon Han ville sige i dag?

Share on Facebook

Leave a Reply