“Hvis Helligånden blev taget væk fra Det Nye Testamente kirke, ville halvfems procent af, hvad de gjorde være gået i stå. Men hvis Den Hellige Ånd blev taget væk fra kirke af i dag, ville det kun være ti procent af hvad den gør, der ville ophøre.”

Citat fra A. W. Tozer

Dette er sandsynligvis sagt engang i fyrrerne eller halvtredserne. Hvis Tozer så hvor tids kirke, hvor stor en procentdel af kirken ville han så tro var afhængig af Helligånden?

Share on Facebook

One Response to “Hvis Guds Ånd blev taget bort fra kirken”

  1. Linealis Says:

    Det er vel kun Helligånden der kan svare på…

    Så A.W. Tozers tal skal vel tages med et gran salt. Men fra hans side er de sikkert også mest ment som en beskrivelse af tendensen, og der har han nok desværre ret.

Leave a Reply