For nogle dage siden skrev jeg om Mark Driscolls udvandede forkyndelse, som han holdt i Robert Schullers
“The Christal Cathedral”. Men hvem er Robert Schuller egentlig, og hvad står han for? Dette er faktisk relevant her i Danmark, da han faktisk er en inspiration for flere kirkeledere, end man lige tror. I en kirke jeg engang kom i, var der en del materiale der faktisk var direkte importeret fra Robert Schuller. Jeg kan huske at jeg dengang undrede mig over at man brugte det, for kvaliteten af materialet var virkelig dårlig. Men lad os se lidt på nogle af hans udtalelser. Udtalelser som kommer fra manden som man har kaldt bedstefaderen til den søgervenlige kirke.

“Kristus er den idelle mand, for han var inkarneret selvværd”

“Christ is the Ideal One, for he was Self-Esteem Incarnate”

Tjah hvilket bibelvers han bruger til at underbygge dette, kunne jeg godt tænke mig at vide.

“Ethvert menneske må blive behandlet med respekt: selvværd er hans hellige ret”

“Every human being must be treated with respect; self-esteem is his sacred right”

At vi mennesker er født lige, og skal behandles med respekt er jeg med på. Men at selvværd er en hellig ret, er at miste fokus.

“Klassisk teologi har med urette insisteret på at teologi er Guds-centreret, ikke menneske-centreret”

“Classical theology has erred in its insistence that theology be God-centered, not man-centered”

Schuller har ret i at klassisk teologisk ortodoks kristendom er Guds-centreret, men at påstå at det skulle være en fejl, er meget problematisk.

Men den her udtalelse er nok en af de værste:

“Korset helliger egotrippet. For korset beskyttede vores Herres perfekte selvværd fra at blive til syndig stolthed”

“The Cross sanctifies the ego trip. For the Cross protected our Lord’s perfect self-esteem from turning into sinful pride”

Dette er en degradering, og nedvurdering af hvad der skete på korset. Når pastorer kommer med den slags viser de at de ikke forstår hvad der skete på korset. De forstår ikke hvorfor man skal blive en kristen, og heller ikke hvilken fantastisk sejr som Jesus vandt på korset. Jeg kunne finde mange flere citater fra Robert Schuller, men du kan finde lignende mange andre steder. For desværre er de samme ord ofte at høre i vore egne såkaldt evangelikale kirker her i Danmark. De bliver sagt fordi præsterne tror det er det folk godt vil høre. Men de er åbenbart uvidende om at en stor del i kirken sidder og tørster efter ordentlig bibelsk funderet forkyndelse. Forkyndelse som er til ære for Gud, og viser hvem Han er, og hvorfor vi har brug for Ham!

Vil du høre en fortælle hvad der virkelig skete på korset kan du høre David Jakobsen fortælle det her i denne miniprædiken:

Share on Facebook

Leave a Reply