Der var engang nogle faldskærmsfoldere der var kendt for at levere faldskærme der altid var foldet så faldskærmen foldede sig ud. De var meget anerkendt for deres arbejde og man talte om dem længe efter deres død. For de faldskærme de havde foldet, dem kunne man stole på. En ar årsagerne til at de kunne levere så god kvalitet var, at de altid gjorde det efter bogen. Hvilket alle var vidende om.

Men så en dag kom der en ny type faldskærmsfoldere til. De var kendt som “hurtigfoldere”. De kunne folde en faldskærm på den kvarte tid i forhold til de gamle faldskærmsfoldere. De tog ikke bogen så alvorligt, men hvad gjorde det, når bare man var hurtig til at folde en faldskærm. De nye hurtigfoldere blev meget populære. For nu kunne endnu flere få lov at springe i faldskærm, og få lov til det hurtigt. Mange snakkede om dem som de nye smarte faldskærmsfoldere der havde udviklet de gamles teknikker. Så alt så jo ud til at være såre godt.

Men så en dag var der nogen der tog ud på marken hvor folk plejede at lande. Et forfærdeligt syn ventede dem. Der lå døde mennesker ud over det hele. Og de havde alle faldskærme på som ikke havde foldet sig tilfredsstillende ud. Der var noget galt, og man fandt ud af at det var faldskærmsfoldningen der var gået galt. Derfor tog man det op på et møde hvor hurtigfolderne fik lov at forsvare sig.

Mange af de tilstedeværende ved mødet anbefalede at man gik tilbage til den gamle metode som blev gjort efter bogen. For den havde vist sig at være sikker. Men så stod en af hurtigfolderne op og sagde følgende:

“Venner, vi har lavet en analyse. Den har vist at 10 % af dem der bruger vores faldskærme faktisk klarer det. D.v.s. at vi har en succesrate på 10 %. Det er faktisk ikke så dårligt. For tænk hvis de var sprunget ud helt uden faldskærm, så havde der slet ikke været nogen overlevende. “

Det kunne nogen af lederne jo godt se. Og de kunne også godt se at de var langt billigere at bruge hurtigfolderne end dem der gik efter bogen. Derfor besluttede man sig for at beholde hurtigfolderne, og mente ikke at man behøvede at folde faldskærme efter bogen igen.

Hvordan prædiker vi evangeliet i dag? Prædiker vi det så folk forstår det ordentligt, og kan se at de er på vej mod evig fortabelse, hvis de ikke omvender sig fra deres synder. Eller prædiker vi det overfladisk, samtidig med at vi ikke gør det efter bogen? Engang var der forkyndere der prædikede hele Guds ord, uden at gøre det smart og spiseligt. Men i dag prædiker vi det så det er tilpasset verdens præmisser, og glemmer anstødsstenen i evangeliet. Er der noget at sige til at folk så hurtigt falder fra, efter de angiveligt er blevet frelst. De er blevet udsat for evangeliske “hurtigfoldere” og ikke nogen der gjorde det efter bogen.

Share on Facebook

One Response to “Tør du bruge denne faldskærm?”

  1. Markus Hvannastein Says:

    En skræmmende tanke(i øvrigt en meget god sammenlignelse)… også lidt mere alvorligt at gå fortapt til helvede i al evighed, end kun at dø første død..

Leave a Reply