Der var for nylig en der ringede til mig, og sagde at jeg gjorde det helt forkert. Hun sagde at min metode at forkynde evangeliet på skræmte folk væk. For der var alt for meget synd og Helvede i det, og hvem ville dog høre på det? Hun ville hellere have det skulle være som det hun forkyndte. Et “Jesus elsker dig som du er” evangelium, selvom hun udemærket godt vidste at det var løgn. Hun havde nemlig engang givet udtryk for at det med forståelsen af at man var en synder, måtte komme efter man var blevet frelst. For sådan mente hun selv at hun var blevet frelst, og så måtte alle andre blive frelst på samme måde som hende.

Giv mig de hårde tal
Hendes anklage gik på at ingen havde lyst til at høre at man var en synder, eller var på vej til Helvede. Så derfor måtte jeg da stoppe med det, når der ikke var nogen interesse for det. Hun kom også med det sædvanlige angreb som jeg har hørt fra andre før: Hvor mange er blevet frelst igennem det du gør? Her kunne jeg godt have givet hende nogle tal. Men det valgte jeg ikke i denne situation, dels fordi jeg ikke kender de eksakte tal. Der er også nogen jeg ikke ved om de er blevet frelst, eller faldet fra troen. Men jeg kan godt give dig nogle andre interessante tal til slut i dette indlæg. Istedet for at give hende tal, spurgte jeg hende om hun dermed mente at det som Jeremias prædikede var forkert. For der var kun en enkelt skriver der ville høre på ham. Resten af befolkningen ville ikke have med ham at gøre. Hvorfor lavede han ikke bare sit budskab om, så det lød lækkert i folks øre. Jeg spurgte hende om Noa havde grebet det helt forkert an, siden det kun var hans sønner og deres hustruer der blev frelst i arken. For resten af verdens befolkning døde. Kunne Noah ikke have prædiket lidt mere smart og lækkert for dem, så de tog med i arken. Han kunne jo have sagt; kom med i den sjove ark, det bliver en rigtig spændende tur.

Hun ville dog ikke give mig noget svar på disse spørgsmål, for de passede hende ikke. Men jeg er ikke kaldet til at prædike et budskab som er tilpasset menneskers lyster. Jeg er kaldet til at prædike Guds ord. Det skal jeg gøre i tide og i utide. Om det resulterer i menneskers frelse eller ej, er ikke op til mig. Det er op til Gud og det enkelte menneske. Jeg kan ikke i mig selv frelse nogen, derfor kan jeg heller ikke på antallet af frelste argumentere at Gud er med mig. Det kan kun bedømmes ud fra Guds ord, ikke på baggrund af tal.

Succes
Men okay, jeg har faktisk succes. For www.omvendelse .dk   som snart er et år gammel, har haft ret god vækst. Det har kun gået nedad med besøgstallet i en måned, og det var Juli som er en feriemåned. Der har hvis man ser på det som en procentuel vækst været en gennemsnitlig stigning på 19 % om måneden. Dvs det jeg forkynder her på www.omvendelse.dk er der interesse for, ellers ville det jo ikke stige. Men den information kan du ikke bruge til argumentere for at denne side er velsignet af Gud. For jeg kunne godt med smart markedsføringsteknik, og ved at skrive så det er tilpasset folks lyster, få tilsvarende væksttal. Om det der sker på denne side er fra Gud eller ej, kan du kun vurdere udfra Guds ord. Ikke udfra tal. Men hvis du kan se at det der bliver skrevet her, er i overensstemmelse med skriften, så glæd dig over at der er en stigende interesse for det.

Måske er årsagen til at der er stigende interesse at vi er ved at komme ind i en ny tid. Der står jo at vi skal prædike Guds ord i tide og i utide. Det kunne jo være vi er ved at gå en tid imøde som svarer til det Paulus mener når han skriver i tide. Hvis vi er det, burde vi så ikke endnu mere prædike Guds ord som Guds ord er?

Share on Facebook

One Response to “Hvem vil dog høre på det René?”

  1. Susan Møllerskov Says:

    Jeg var nemlig frelst fordi jeg vidste at jeg var en synder og på vej til helvede, og jeg er ikke den eneste.

Leave a Reply