Hvem skabte Gud, er et spørgsmål skeptikere tit kommer med. Men har de overhovedet gennemtænkt hvad det er de spørger om? For spørgsmålet bygger på to udgangspunkter: Enten kommer alting fra ingenting, eller også har noget altid eksisteret.

Den første er selvmodsigende, da den ikke er i overenstemmelse med de fysiske love. Der kan ikke komme nogetsomhelst ud af ingenting. Så hvis man siger at udgangspunktet er ingenting, så vil der heller ingenting komme. Men hvis der altid har været noget, så vil det der eksisterer i forvejen, kunne medvirke til at noget vil blive til. Så svaret er, at der er ikke nogen der har skabt Gud. Han har altid været.

Spørgsmålet viser sig også at indeholde et “dumhedselement”. For hvis svaret til spørgsmålet skulle være at en anden har skabt Gud, så ville Han jo ikke være Gud. Så igen må svaret være at Gud altid har været. Jesus siger det også selv til farisæerne i Johannes 8.58:

“Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født”

Share on Facebook

Leave a Reply