Hvorfor søger folk hen til den okkulte verden? Hvorfor søger de hen den nyreligiøse verden, og hvorfor vælger nogle bare at søge ind i noget der ved bare en lille smule undersøgelse viser sig at være baseret på løgn? På den ene side er det folks egen skyld, for vi mennesker har jo vendt os fra Gud, og har derfor sagt nej til sandheden. Dermed har vi i stedet sagt ja til løgnen, og til at søge løgn i stedet for sandhed. Men der er også en anden skyldig her, og det er kirken. For kirkens opgave er netop at prædike sandhed, og når sandheden bliver prædiket så vil løgnen også blive afsløret. Mange af de kristne der før har hørt til i den nyreligiøse verden fortæller at det at løgnen blev afsløret af sandheden var en medvirkende faktor for deres omvendelse til kristendom. Men ofte er det ikke sandheden der bliver prædiket fra prædikestolene i kirken. Der er ellers grund nok til at gøre det, fordi størstedelen af folk i vores del af verden kommer forbi en kirke i ny og næ. Ja på trods af at vi lever en sekulariseret verden, så har absolut størstedelen af befolkningen i den vestlige verden på et eller andet tidspunkt været i en kirke. Der burde de have hørt Guds klare ord forkyndt, så de kunne se at de havde behov for en frelser og høre sandheden prædiket. Men i stedet for at høre sandheden der har de hørt noget andet. Eksempelvis et humanistisk budskab, nogle åndelige oplevelser som præsten har haft, eller noget fancy popsmart lovsang som ikke har nogen reelt sandhedsværdi, men kun lyder godt. Og sådan kunne jeg fortsætte med at komme med eksempler. Men at høre en præst prædike et tydeligt og klart evangelium er en mangelvare, på trods af at det er det som folk har brug for at høre. Det har både kirkens medlemmer brug for at høre såvel som dem der står uden for kirken.

Når folk så ikke hører sandheden, efterlader kirken dem til at søge løgnen i stedet. For hvis der ikke er håb at finde i kirken, så hellere finde håb i løgn. Det er faktisk virkelig virkelig trist. Men man kan spørge sig selv hvorfor kirken er så bange for at prædike sandheden. Er det fordi vi frygter mennesker mere end Gud? Er det fordi vi synes sandheden ikke er spændende at høre om? Er det fordi kirken ikke selv er i stand til at håndtere sandheden og forholde sig til den? Svarene her kan være mange, men en ting ved jeg. Kirkens ansvar er at prædike sandheden og prædike den så folk kan se deres egen synd og erkende at de har brug for en frelser, og kan se at den frelsers navn er Jesus Kristus. Hvis ikke kirken prædiker det, så kan folk udenfor kirken ikke finde det eneste håb som bygger på sandhed og som er værd at bygge sit liv på. Hvis folk har hørt den sandhed og bagefter vælger at søge ind i den okkulte eller nyreligiøse verden eller hvad de nu vælger, så er det ikke længere kirkens ansvar, men folks egen.

“Herrens ord kom til mig: Menneske, tal til dine landsmænd, og sig til dem: Når jeg bringer sværdet over et land, vælger landets folk en mand af deres midte og stiller ham som vægter. Når han ser sværdet komme over landet, støder han i hornet for at advare folket. Hvis der er en, der hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og sværdet rammer ham, så kommer hans blod over hans eget hoved. Fordi han hørte lyden af hornet, men ikke lod sig advare, kommer hans blod over hans eget hoved. Havde han ladet sig advare, ville han have reddet livet. Hvis vægteren derimod ser sværdet komme og ikke støder i hornet, så folket ikke bliver advaret, og sværdet rammer en af dem, da bliver han ramt på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd.” Ezikiels bog 33.1-6.

Share on Facebook

Leave a Reply