Jeg fik et spørgsmål fra en læser om hvornår og hvordan man kunne vurdere om folk med en forkert lære skulle udelukkes, eller accepteres. Det er vigtigt spørgsmål som jeg mener kan besvares, selvom jeg tror der er gråzoneområder som jeg ikke har nok kendskab til at kunne vurdere helt klart. Men bibelen viser at kristne skal kunne vurdere hvad der er sandt og hvad der er forkert. Det skal være muligt når Johannes kan skrive sådan her:

“Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.” Anden Johannesbrev 1.8-11

Der er altså tale om dem som går ud over kristi lære. Ikke nok med det, så står der at vi ikke skal byde dem velkommen. For den der byder dem velkommen gør sig delagtig i deres onde gerninger. Det er ikke noget jeg ønsker skal komme over mig. Det er et ord vi er nødt til at tage meget alvorligt. Men lad os starte med det positive.
Der skal være plads til uenighed i Guds rige, mens vi bor her på jorden. For vi er blot mennesker. Men vi kan ikke være uenige om hvadsomhelst. Men hvad kan vi så være uenige om?

Her mener jeg (og flere andre) at områder som ikke hører til blandt de primære doktriner, kan der være plads til uenighed om. Det kan være liturgi, dåbshandling, forståelse af endetiden etc, etc. Et par gode eksempler på dette er Together for the Gospel som er en fælleskirkelig organisation, som fremmer den sunde forkyndelse af Jesus. Dem som tilhører Together for the Gospel er folk fra forskellige kirkeretninger. Der er baptister, pinsevenner, presbyterianere, o.a. De har områder hvor de er uenige, men hvor de har accepteret at det ikke er uenigheder som er værd at blive splittet over. Der er større ting som de er enige om, og det er at evangeliet om Jesus Kristus.

Et andet eksempel er en ugentlig radioudsendelse kaldet White Horse Inn. Det er et debatprogram hvor fire til fem pastorer og bibellærere fra forskellige kirkeretninger, taler om behovet for sand bibelsk forkyndelse i kirken. Et meget interessant debatprogram, som man kunne ønske der fandtes lignende af her i Danmark. Det er både Lutheranere og baptister m.m. der broadcaster dette program, og det kan downloades som podcast. Igen har vi at gøre med folk som ikke er enige om sekundære områder, men er fuldstændig på linie med hinanden på de primære doktriner.

Hvad er det der gør at dette kan lade sig gøre? Svaret er enkelt. Brødre og søstre kan genkende hinanden. Kender du det at du møder en tilfældigt som du kommer i snak med. Og du finder ud af at vedkommende er kristen. Når du møder en broder eller søster på den måde, så er vi ikke interesseret i at finde vores uenigheder frem. Vi ønsker at tale om Jesus. Vi har den samme frelser, og den samme Fader. Vi har den samme ånd. Vi har mødt den samme Gud, og vi kender Ham, og vi kender Hans ord. Vi kender Hans røst.

Hvem er så ude, og hvorfor skal de holdes ude, vil jeg komme ind på meget snart!

Share on Facebook

Leave a Reply