Det var med stor undren at jeg læste hvad Frikirkenets formand Tonny Jacobsens anbefaling af Frikirkenet, på side 3 i martsnummeret 2011 for Frikirkenets livsstilsmagasin Domino:

“FrikirkeNet er mulighedernes land. Der er
mange flere ting, vi kan gøre fælles til gavn
for Guds rige og vores land. Men vi har brug
for din støtte. Støt drømmen om enhed
blandt frikirkerne i Danmark. Støt drømmen
om at gøre historien om Jesus kendt i det
offentlige rum. Støt drømmen om fællesskab
og samarbejde. Støt FrikirkeNet.”

Tonny Jacobsen skrev at Frikirkenet er mulighedernes land, men glemte at fortælle muligheder for hvad. De sidste års udvikling for Frikirkenet viser at det er mulighedernes land for New Age filosofi, for vranglære fra trosbevægelsen, og søgervenlige kirkekoncepter fra USA som ikke har deres udgangspunkt i bibelen, (men i noget man kan læse i de fleste markedsføringslærebøger på en gennemsnitlig handelsskole). Men selve evangeliet og den evangeliske forkyndelse, er der ikke mulighed for i Frikirkenets medieorganer. Dette er noget jeg har dokumenteret flere gange, og jeg har vist eksempler på det på disse links:

https://sand.omvendelse.dk/er-der-plads-til-evangeliet-hos-frikirkenet-3157.htm 
https://sand.omvendelse.dk/er-hildebrandt-en-naturlig-udvikling-for-frikirkenet-3159.htm
https://sand.omvendelse.dk/hvorfor-inviterer-frikirkenet-paul-scanlon-2431.htm 
https://sand.omvendelse.dk/trosbev%c3%a6gelsen-emergent-church-og-frikirkenet-2429.htm

Men lad os kigge lidt på Tonny Jacobsen anbefaling af Frikirkenet med denne udtalelse:

”Støt drømmen om at gøre historien om Jesus kendt i det offentlige rum.”

For hvem er den Jesus som Tonny vil gøre så kendt? Er det den samme Jesus vi finder i bibelen, eller en anden Jesus. For hvis det er den Jesus vi finder i bibelen, hvorfor kan vi så ikke læse hvad Hans budskab er i Domino, og på Frikirkenets hjemmesider? Hvordan kan Frikirkenet gøre en historie kendt som de ikke fortæller? Dette er jo udmeldinger som er i direkte modstrid med det Frikirkenet ellers gør. De fortæller nemlig ikke historien om Jesus, men om nogle kirker i stedet, og dem der kommer i de kirker. Men hvis mange af de kirker også har store problemer i at definere hvad kristendom er, så nytter det slet ikke noget at pege på de kirker. Hvilket fører os hen til det næste problem ved Tonny Jacobsens ønske om enhed. Hvor han i samme anbefaling af Frikirkenet siger

”Støt drømmen om enhed blandt frikirkerne i Danmark”

Jeg har en drøm om enhed og sundt samarbejde for bibeltro menigheder, der prædiker evangeliet. Men det er tydeligvis ikke et krav for de frikirker der kan være med i Frikirkenet. Spørgsmålet er om man overhovedet som bibeltro menighed, kan være medlem af at kirkeligt organ som siger de prædiker Jesus, men som ikke prædiker Jesus når det kommer til stykket? Er det ikke hvad man kalder hykleri? Handler det her ikke bare om et ønske om større magt, større indflydelse, og at få et godt renomme i medierne? Hvad er det lige her som Tonny Jacobsen synes er så dejligt i forhold til evangeliet? Måske har Tonny glemt hvad Martin Luther sagde foran den tyske kejser og den romerske kirke:

“Cursed be that unity for which the word of God is put at stake”

Jeg skrev ganske rigtig ”glemt”, for jeg er overbevist om at en mand som Tonny med hans erfaring, godt ved at Luther sagde dette. Men om Tonny har glemt det eller ignorerer det er sekundært, for det er i hvert fald ikke den tilgang formanden for Frikirkenet har til kirkeligt samarbejde. Så gid dog Tonny Jacobsen kunne fortælle os hvad den enhed blandt frikirkerner skal bygge på ifølge ham, og gid han gav et svar han ville stå til ansvar for. Dvs vise at han også mener det.

“Har jeg et ansvar?”
Til jer som elsker Jesus, men kommer i kirker der er en del af Frikirkenet, hvordan kan I acceptere at jeres kirke støtter et så frafaldent system som denne mastodont på lerfødder? Hvordan kan I underlægge jer et system hvor der ikke er plads til den bibelske forkyndelse, men istedet har plads til en masse menneskefokuseret vranglære som ikke har udgangspunkt i bibelen? Vil I stadig underlægge jer nogle ledere som ikke har en tilfredsstillende forståelse af evangeliet, men i stedet arbejder på at skjule det. Lad jeres kærlighed til Jesus og evangeliet, drive jer til at gå imod den bølge af frafald som Frikirkenet har medført. Også selvom det kan koste jer en god position, og muligheder i kirken. Er kærlighed til sandheden ikke vigtigere end vores titler og popularitet?

If it quaks like a duck and walk as a duck, then it is a duck
Hvis Frikirkenet bestod af en gruppe kirker, som elskede evangeliet, prædikede evangeliet og havde bibelen som sin autoritet, så ville Frikirkenets medier, og arrangementer også tydeligt være præget af dette. Men at man skal lede med lys og lygte for at finde evangeliet i Frikirkenets arbejde, er et sørgeligt tegn på, at Frikirkenet er en organisation som kun er velegnet for i forvejen frafaldne kirker som heller ikke prædiker evangeliet. Gid dog at Frikirkenet ville omvende sig og ikke længere skamme sig over evangeliet. Gid de ville stå fast på evangeliet, og istedet for at tiltrække i forvejen frafaldne kirker, så smide dem ud som prædiker vranglære, og så tiltrække dem som elsker evangeliet. Den dag det sker, ville der være grund til at Tonny Jacobsen med god samvittighed kan sige:

”Støt drømmen om at gøre historien om Jesus kendt i det offentlige rum.”

Share on Facebook

One Response to “Hvad formanden Tonny Jacobsen ikke sagde om Frikirkenet”

  1. Andras Restorff Says:

    En interessant udsendelse med Tonny Jacobsen på P1:
    http://www.dr.dk/P1/menneskerogtro/udsendelser/2011/03/19181423.htm

Leave a Reply