12
Apr

Er der ting i bibelen som jeg ikke forstår? Ja det er der, men det er ikke noget der får mig til at tvivle på Gud og Hans ord. Når det er sagt, så er der også mange ting som jeg godt forstår, men også noget som jeg ved at der står, uden jeg nødvendigvis forstår det hele. Det er områder som bibelen beskriver meget klart. Nogle af disse områder bliver kaldt for doktriner.

Doktrinerne er kristne bæresøjler som der ikke kan sættes tvivl om. Fordi Gud har vist det meget klart og tydeligt igennem sit ord. De vigtigste doktriner kan du læse om i menuen “Trosbekendelse” foroven på hjemmesiden. Jeg vil komme tilbage til dem en anden gang hvor jeg vil gennemgå dem her på bloggen.

Mange kirker er bange for at melde klart ud hvad de står for. De ønsker ikke at have en ret præcis bekendelse af deres tro. Det er specielt gældende for en del frikirker desværre. Det er ikke for at være ude efter frikirkerne, da jeg selv tilhører det segment, men har rigtig mange gode kristne kontakter og venner som tilhører folkekirken. Men det er et stort problem at man ikke bekender en klar tro. Istedet ser man at mange af dem kalder sig en “bibeltroende” menighed. Og ja det lyder da meget godt, men det siger Rick Warren også at hans kirke Saddleback church er. Så det er åbenbart en sætning der kan strækkes ret langt. Jeg tror på at menighederne har brug for at vise klart hvad man tror på og står for.

Tror ens kirke at bibelen er fuldt ud troværdig? Tror man på at Jesus er Gud der blev menneske? Tror man på at Jesus tog vores straf på sig, fordi at synd er så forfærdelig i en Hellig og retfærdig Guds øjne, at Han er nødt til at straffe synd? Tror man på at der kun findes to udgange fra dette liv, et Helvede og en Himmel? Tror man på at man kun kan blive frelst hvis man er villig til at omvende sig fra sit eget liv, fordi man ser sig selv som en synder der har brudt Guds hellige lov?

Hvor mange menigheder er parat til at vise hvad det er de står for? Og dem der ikke vil vise hvad de står for, hvad står de egentlig for? Hvor mange menigheder tør gå ud og sige at de står på bibelsk grund, og samtidig vise hvad bibelsk grund er?

Jeg kan se at der er ved at ske noget i kirker rundt omkring i landet. Men mange kirker er bange for at melde for at melde klart ud om dette. En af årsagerne til at de er bange for det, vil jeg komme ind på i næste uge.

Share on Facebook

Leave a Reply