Ja undskyld den arrogante titel på indlægget. Men som jeg skrev og advarede om i sidste uge, om faren ved at forbyde religiøs påklædning viser sig allerede nu at blive opfyldt. Dansk folkeparti er på vej med et forslag om at forbyde religiøs og politisk beklædning hos dem jeg omtalte. Skolelærere, pædagoger og hjemmehjælpere. Undskyldningen som Peter Skaarup bruger er følgende:

“Tørklædet er en barriere for at blive integreret. Mange kvinder står i dag uden for arbejdsmarkedet på grund af tørklædet, og for dem er det et godt budskab til familien. De er nødt til at lægge tørklædet for at få et arbejde.” Hvilket kan læses i Kristeligt Dagblad her.

Jeg har jo ikke noget imod at man forsøger at integrere indvandrere bedre, og heller ikke noget imod at man debatterer tørklæde og kvindeundertrykkelse. Men et forbud mod religiøs påklædning er bestemt ikke vejen. Nu har jeg ikke noget stort politisk ærinde med denne blog. Men jeg har rent faktisk meget meget svært ved at forstå at nogle kristne kan finde på at stemme på Dansk folkeparti. Partiet siger godt nok at de er kristne, men deres frugter viser noget ganske andet. De kristne der stemmer på dem, skyder sig selv i foden. For de forbud som de støtter og som egentlig var møntet på islam, de vil på et tidspunkt ramme os selv i stedet. Det er kortsigtet politik som ikke løser noget som helst.

Er der nogen politikere der tør sige fra? For det er der virkelig brug for.

Share on Facebook

11 Responses to “Hvad sagde jeg”

 1. Markus Hvannastein Says:

  Ehm.. jeg kan altså ikke se så meget galt idet.. Ret enig i Georg synspunkt.. men hvad er det du er bange for René ? .. jeg mener, hvis vi ser på glidebaneargumentet. hvor tror du glidebanen muligvis fører på vej hen.. ?

 2. René Vester Says:

  Den glidebane jeg kan se vi er på vej til her, er et forbud mod at vise i det offentlige rum hvad man tror på. I dag er vi jo glade for vores ytringsfrihed. Men hvis dette fortsætter vil det medføre at kristne også får at vide at vi ikke må udtale os om vores tro. Dvs at hvis man pga en bestemt ansættelse får en mundkuyrv. En mundkurv der medfører at man ikke må fortælle om sin tro. Det kan i sin yderste konsekvens betyde at der kommer et forbud mod at dele sin tro med andre. Lyder måske langt ude for nogle, men det starter et sted, og der skal ikke meget til før glidebanen begynder at blive så glat at vi ikke længere kan styre udviklingen.
  Vi kan ikke som kristne godkende at andre trosformer bliver bekæmpet med juridiske hindringer. FOr de samme juridiske hindringer vil automatisk gå ud over os selv. Hvis vi virkelig er så bange for Islam som mange kristne er, så lad os da prædike evangeliet i stedet. For det er det eneste ordentlige våben mod Islam. Ikke et forbud.

 3. Georg S. Adamsen Says:

  Ja, okay, René, det var hvad du sagde. Men lad mig så spørge: Er det så René, der siger det på egne vegne? Eller har du mere at have det i?

  Du må jo være klar over – ikke mindst på en blog, der kalder sig “sand omvendelse” – at det ikke betyder så meget, hvad du personligt mener. Hvis du ikke har bibelsk basis, så er det bare din mening. Hvis du forsøger at sætte dine ord på linje med Skriftens i autoritet, så ved jeg også godt, hvad jeg mener om det. Men det gør du jo nok heller ikke.

  Lad mig så kommentere på selve dit indlæg.

  1. Vi taler om mennesker, der er ansat i offentlig tjeneste. Vi taler ikke om det offentlige rum. Der er faktisk forskel, ikke sandt?

  2. Hvis du mener, Folketinget ikke har lov at lovgive om ikke-brug af religiøse symboler/påklædning, hvis de finder det nødvendigt, så vil jeg gerne bede dig anføre belæg for det. Mig bekendt kræver Skriften ikke nogen bestemt påklædning af kristne. Så længe vi ikke afkræves at gå direkte uanstændigt klædt – og det er der jo ikke tale om – så mener jeg ikke, vi kan hævde, at Folketinget ikke har lovgivningsmagten, og at kristne ikke skal adlyde. Hvis der er nogen, som mener, at deres religion står over Folketinget som landets lovgivende forsamling, så mener jeg, det er et problem.

  Jeg mener i og for sig ikke, at der burde være noget til hinder for, at kristne burde kunne gå med et diskret kors. Mange går i øvrigt med kors uden at de vist nok lægger ret meget i det. Men det kræver, at man vil tage fat om nældens rod og argumentere for, hvorfor nogle religiøse symboler ikke kan accepteres, mens andre godt kan. Men det er der jo en del, der netop ikke vil. Også kristne, i øvrigt.

  3. Du siger endvidere:

  Men jeg har rent faktisk meget meget svært ved at forstå at nogle kristne kan finde på at stemme på Dansk folkeparti.

  Ja, sådan er der jo forskellige opfattelser. Der er kristne i forskellige partier, bl.a. fordi politik hører til under fornuftens domæne i det verdslige regimente. Det er en afvejning af mange ting. Hvis vi ikke har nogen befaling, så kan kristne være uenige.

  Men du siger du jo næsten, at det nærmest er ukristeligt at stemme på Dansk Folkeparti. Så gør du det til et kristeligt anliggende. Så må jeg jo spørge dig: Har du nogle læremæssige argumenter? Eller er det, når alt kommer til alt, bare Renés politiske holdninger? Du synes måske, jeg er hård, men du er jo tæt på at sige, at disse mennesker opfører sig ukristeligt på grund af deres politiske stillingtagen. Det kræver belæg.

  3. Du udtaler dig om et politisk parti, som opererer som en del af den lovgivende forsamling i kejserens regimente.

  Partiet siger godt nok at de er kristne, men deres frugter viser noget ganske andet.

  Så må jeg jo bede dig redegøre for, hvor du finder bibelsk basis for den påstand. Hvilke frugter er imod, hvad man kan kræve i det verdslige regimente? Jeg er jo nødt til at spørge dig, for ellers kunne nogen jo tro, at du ikke rigtig kan skelne mellem kristendom og politik?

  4. Så har du et udsagn, som i mine øjne dels forudsætter en bestemt opfattelse af, hvad der kristeligt tilladeligt, dels er en udtalelse, som vurderer en given politik.

  De kristne der stemmer på dem, skyder sig selv i foden. For de forbud som de støtter og som egentlig var møntet på islam, de vil på et tidspunkt ramme os selv i stedet. Det er kortsigtet politik som ikke løser noget som helst.

  Du hævder, at disse forbud vil ramme dem selv på et tidspunkt. Men det forstår jeg ikke, for hvor har Dansk Folkeparti sagt noget, der kræver, at kristne siger fra, fordi de skal adlyde Gud mere end øvrigheden? Har nogen talt, endsige tænkt sig at ville forbyde vores kristne bekendelse eller vores gode gerninger? Det skulle da lige være et andet parti et stykke væk fra Dansk Folkeparti.

  Politisk kan man jo være enig eller uenig i, om det er en kortsigtet politik eller ej. Det kan man da gerne diskutere, men jeg gør det i al fald ikke her.

  I øvrigt mener jeg, at jeg allerede har anført en række gode argumenter mod dit tidligere indlæg. Så dem vil jeg ikke gentage. Jeg kan desværre ikke linke direkte, men de er i min kommentar til Så kom indskrænkningen af religionsfriheden til Danmark.

  Mvh. Georg

 4. René Vester Says:

  Hej Georg
  Jeg kan ikke nå at svare på alt lige nu. Jeg kan godt forstå dit input. Hvorfor bruger jeg dog tid på dette emne på bloggen her. Det er meget enkelt. Jeg frygter at dette kan medføre et forbud mod evangelisation i Danmark. Vi kan ikke bare forbyde en religion, og dermed tro at det ikke får indflydelse på os andre.
  Det er muligt at jeg ser dette klarere end andre fordi jeg har en juridisk uddannelse. Men så ser jeg det både som økonom og som kristen. Dels fordi jeg stadig er en fortaler for ytringsfriheden, og dels fordi jeg ønsker fortsat at have frihed til at prædike det fulde evangelium. Der findes lande hvor man bliver sat i fængsel for at prædike Guds ord. Det ønsker jeg ikke skal ske i Danmark. Derfor synes jeg at kristne skal turde kæmpe for den frihed vi har, istedet for at glæde sig over klodsede tiltag imod Islam.
  Så nej det handler ikke om det står i bibelen det her. Men om der stadigvæk skal være frihed til at forkynde evangeliet i dette dejlige land vi bor i.

 5. Martin W Hansen Says:

  Det er interessant med Islam, der i modsætning til kristendommen søger at forene stat og religion, frem for at adskille de to. Med tørklædet søger islam at signalere hvilke kvinder som er rene og hvilke kvinder der er urene [1], og allerede ud fra den sammenhæng burde man forbyde det muslimske tørklæde, med den begrundelse at det er diskriminerende overfor ikke-muslimske kvinder.

  Når muslimer citere Koranen som grundlag for at bære tørklæde, ja, så citere de som regel kun første del af Sura 33,59 “…de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene)”, men ikke anden halvdel “og så de ikke forulempes”. På den måde slipper de for det noget pinlige i at påpege at ikke muslimske kvinder er urene og at de gerne må forulempes.

  1) http://islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=85

  I Jesus,
  Martin

 6. Kristoffer Haldrup Says:

  Martin, uden at forholde mig til det eventuelle sandhedsindhold i din post, så vil jeg lige gøre opmærksom på at islaminfo.dk er et så suspekt websted at det fremhæves som et “eksempel” til god kildekritik: http://www.skrivopgave.dk/kildekritik/internettet -og også af Danmarks biblioteksskole: http://vip.db.dk/tutorials/kvalitet/default.htm#%C3%98velser

 7. Martin W Hansen Says:

  Hej Kristoffer,

  “Check afsenderen for politiske eller ideologiske holdninger:
  Islaminfo.dk” fra skrivopgave.dk

  Tja, ud fra den vurdering, så er omvendelse.dk også ret suspekt, det er jo en side med kristne holdninger.

  Med hensyn til tørklædet er den god nok, endvidere at islam og regering hænger sammen. Jeg benytter mig selv af islams lære om tørklæde, når jeg evangeliserer muslimer på gaden.

  I Jesus,
  Martin

 8. René Vester Says:

  Hey tak Martin. Det var lidt frækt sagt, eftersom du selv henviser til http://www.omvendelse.dk. Men okay, jeg giver Kristoffer ret i at det er vigtigt at referencerne er i orden. Jeg kender ikke selv islaminfo, ikke før nu, og jeg kan godt se hvad Kristoffer mener. Men jeg er heller ikke uenig med dig i det du skriver om Islam, selvom der bestemt er afvigelser indenfor Islam. Der er stor forskel på hvordan man fortolker disse ting. Det afhænger sjovt nok ofte af hvilket geografisk islamisk område man kommer fra. Men det er også rigtigt at Islam ser stat og religion som en integreret del. Mens det ikke er den måde bibelen viser det.

 9. Kristoffer Haldrup Says:

  Martin, jeg tror ikke at du forstår:
  “omvendelse.dk” er en side omhandlende kristendom m.m., skrevet af kristne. Man må derfor forvente at de behandlede emner fra kristendommen behandles i et neutralt eller positivt lys.

  “Islaminfo.dk” er en side om islam, skrevet af folk der i deres støtteforening har det som formålsparagraf at værne om dansk kultur/den kristne kulturarv og det kan dermed ikke umiddelbart forventes at de fremstiller islam i et neutral/positivt lys. En nærlæsning vil da også afsløre at de frem for neutral fremstilling med skriftsteder i kontekst anvender løsrevne skriftsteder/citater, personlige anekdoter og tilfældige “nyhedshistorier” for at fremstille islam i dårligt lys.

 10. Martin W Hansen Says:

  Hej Kristoffer,

  Er neutral = positivt?
  Jeg er enig med dig i, at de fleste religioner fremstiller sig selv i et positivt lys. Det ser dog ud til at kristendom har en hvis form for selvkritik, bl.a. omvendelse.dk som udpeger mange af de ting som er gået skævt i kirken.

  Men hvem kan påberåbe sig at være neutral? Og selv om man ikke er neutral, kan man så ikke være saglig og holde sig til fakta?

  Har du læst konteksten og fundet ud af at skrifstederne og citaterne giver en anden mening? Hvad mener du med tilfældige nyhedshistorier?

  I Jesu glæde,
  Martin

 11. Kristoffer Haldrup Says:

  Kort svar:
  Det jeg mener er, at islaminfo.dk bevidst fremstiller islam i dårligt lys og at jeg derfor ikke ville bruge eller henvise til det site til for information om islam. Længere svar med mere kildekritik skal jeg gerne skrive hvis du føler det vil bibringe noget til diskussionen, men vi er ved at være langt fra den første post´s emne…

Leave a Reply