På søndag d. 3/4 holder (en stor del af ) de kirker der er  medlem af Frikirkenet, Frikirkenetsdagen. Til det formål har de produceret en video, som jeg har valgt at lave en lille statistisk analyse af. Nogen vil nok synes at den er en provokation, og jeg kan da godt forstå at nogen vil modtage den sådan. Men mit håb er dog at nogen af de spørgsmål jeg stiller i videoen, også er spørgsmål som kristne vil begynde at stille i de menigheder som er med i Frikirkenet, og kræve at få ordentlige og ikke afvisende svar.

Det som jeg flere gange har påpeget før, er at det er usædvanlig svært at finde evangeliet hos Frikirkenet. Hvilket er paradoksalt da det burde være hos disse kirker at evangeliet blev prædiket. Da størstedelen af disse kirkers vækkelsesretninger, er opstået som følge af at evangeliet ikke blev prædiket i de gængse kirker dengang. Endnu engang siger jeg ikke at alle Frikirkenets kirker er frafaldne, men at de kirker i Frikirkenet som faktisk prædiker evangeliet, må rejse sig op og sige fra overfor Frikirkenets fuldstændige mangel på klar og sund fokus på hvem Jesus er, og hvad Han har gjort for os. Men se videoen her og vurder selv, om der ikke er noget om den konklusion jeg drager til sidst.

Se evt, relevante indlæg om Frikirkenet her: https://sand.omvendelse.dk/hvad-tonny-jacobsen-ikke-sagde-om-frikirkenet-3340.htm

https://sand.omvendelse.dk/er-der-plads-til-evangeliet-hos-frikirkenet-3157.htm

https://sand.omvendelse.dk/er-hildebrandt-en-naturlig-udvikling-for-frikirkenet-3159.htm

Share on Facebook

2 Responses to “Hvad handler Frikirkenetsdagen om?”

  1. Linealis Says:

    Sammenlign fx. med denne video: http://indremission.dk/site/Hvem_er_vi/

  2. Kim Thomassen Says:

    Jeg er ikke særlig imponeret over den video FrikirkeNet har produceret iforbindelse med FrikirkeNetsdagen, samt de faktisk ikke nævner Jesus, Gud, Bibelen med et ord i indslaget tydeliggøre at det centrale i deres budskab i virkeligheden mere handler om at FrikirkeNet i fremtiden kan opnå succes ved at flere menigheder blevet optaget som medlemmer, men ikke evangeliet om Jesus Kristus nævnes nogen steder i indslaget er ret tankevækkene.

    FrikirkeNet har en ret flydende teologi som stritter i alle mulig retninger og i nogen grad ret inspireret af New-Age-filosofi, (Steen Hildebrandt), trosbevægelsen mf. De ser ingen problemer ved at optage menigheder der har en usund lære som medlemmer af FrikirkeNet for man vil jo ikke blande sig i menighederne indre forhold med begrundelse om de kun er en serviceorganisation overfor medlemmer, dermed ikke sagt at alle menigheder i FrikirkeNet har en usund lære. Generalt har jeg svært ved se formålet med FrikirkeNet, hvis opgaver ligeså godt varetages af en verdslige serviceorganisation man kunne betale for at gøre det. Alle kan åbenbart blive medlem af FrikirkeNet, uanset om de pågældende menigheder har en sund, eller usundt troslære, men det siger hvis nogen om at FrikirkeNet ikke taget sand troslære særligt alvorligt.

Leave a Reply