Årsagen til at min hustru og jeg har valgt at komme i den kirke vi kommer i nu, er primært forkyndelsen (se mere på dette link: Kirken jeg kommer i ). Det er evangeliet der bliver fokyndt der. Man ved hvad evangeliet er, og er ikke bange for at forkynde det! Men det er ikke en karismatisk kirke, selvom jeg anser mig selv for at være karismatiker. Nogen af dem som er karismatikere af læserne her, vil måske undre sig over at jeg kan komme i en kirke som ikke anerkender at nådegaver som helbredelse, tungetale m.v. For mange karismatikere er dette nemlig en stor frø at sluge.  Men årsagen til dette valg er enigheden om evangeliet, og betydningen af at evangeliet er det primære fokus.

Jeg har jo oplevet at komme i både karismatiske kirker som ikke-karismatiske kirker, uden at det var normalt at høre evangelisk forkyndelse. Der har ofte været meget langt imellem den evangeliske forkyndelse (det var nærmest som at vinde i lotto, når der endelig kom en ordentlig forkyndelse). Man har måske haft de vildeste oplevelser. Man har måske været meget klar på visse ting om endetiden o.l. Man har måske også været rigtig gode til at lave sociale ting, eller hjælpe folk i samfundet som havde det hårdt. Men hvis ikke evangeliet er på plads er det faktisk ret ligegyldigt hvor enige man er om de andre ting. Ellers bliver det tomme gerninger uden sandhed.

En af lederne i kirken hvor vi kommer, har i lang tid været baptist i sin bekendelse. Men har haft svært ved at finde en baptistkirke, som efterlevede den evangeliske forkyndelse, og holdt fast i bekendelsen. Efter at have været rundt nogle steder valgte  han og hans familie at komme i en Luthersk menighed. En menighed som jo ikke har samme dåbssyn som ham selv. Efter jeg engang havde besøgt den lutherske menighed, og talt med dem der kommer der, kunne jeg godt forstå hans valg. For det var tydeligt at folk der havde tjek på evangeliet, og det var evangeliet der blev forkyndt. Og så kan jeg godt forstå (jeg har jo selv et baptistisk syn på dåben, men ønsker ikke at gøre det til et splidsspørgsmål) at man vælger at komme der. For er det ikke vigtigere at man er enig om evangeliets sandhed, end om hvordan man lige praktiserer dåben?

Hellige køer
Det kan være så nemt at finde ting som man kan være uenige om. Men er det ikke vigtigt at finde ud af om det man er uenig om, er af afgørende betydning, eller om det er noget man kan leve med? Jeg har eksempelvis hørt om folk der på den ene side kan se problemer ved nogen i den karismatiske bevægelse, som Benny Hinn og Brian McLaren. Men fordi man er karismatikere vil man ikke gå så langt som til at frasige sig disse falske profeter. Men på den anden side kan de samme folk sige at John MacArthur og Paul Washer, måske er meget evangeliske i deres forkyndelse, men deres afvisning af de karismatiske nådegaver gør at man ikke vil have noget med dem at gøre. Og så står man godt nok og undrer sig. For hvad er lige vigtigst? At man kan tale i tunger, få mere eller mindre tossede åbenbaringer, og ikke have en klar forkyndelse af evangeliet, eller ikke tale i tunger eller tro på helbredelse ved bøn for syge, men have tjek på evangeliet? Hvad er lige vigtigst at være enige om her?

Share on Facebook

17 Responses to “Hvad er vigtigst at være enige om?”

 1. Henrik Froholdt Says:

  Det er dejligt at høre din familie og dig har fundet et sted at komme som i er glade for. Jeg vil alligevel stikke lidt til dig 🙂

  Du bruger meget tid på at se om mennesker prædiker evangeliet eller vranglære og det kan jeg godt forstå i den forvirrede tid vi lever i. Der er det vigtigt at der er en sund forkyndelse.

  Der jeg har et spørgsmål til dig, er netop omkring dåbssynet. Du skriver selv om at sluge hellige køer osv.

  Jeg er ikke ude på at at skabe en ny debat om dåb. Der findes flere forskellige rundt omkring også her på siden.

  Men du bruger meget tid på vranglære og så er mit spørgsmål: Hvilket syn har den kirke du kommer i på dåben? Er det den folkekirkelige hvor et barn bliver frelst ved barnedåben pga. forældrenes tro for barnet. For så er du med til at prædike vranglære, da der ikke findes noget bibelsk belæg for dette. Det er vigtigt at du gør dig det klart.

  For netop måden vi kan få frelse på er evangeliets grundbudskab.

  At få lov til at erkende mig som synder, og vende om fra det og tro på Jesus kristus som min frelser og kun ved troen på ham kan jeg blive frelst…..ikke gennem dåb eller andre gerninger.

  Guds fred
  Henrik F

 2. Alexander Says:

  Øhm Henrik F prøv at læs den igen

  “jeg har jo selv et baptistisk syn på dåben, men ønsker ikke at gøre det til et splidsspørgsmål”

  det må vel i sig selv være svar nok

 3. René Vester Says:

  Jeg tror godt jeg forstå hvad Henrik mener, og tror faktisk ikke du (Henrik) er ude på at skabe “dårlig splid”. Men ja det er discipeldåb den kirke praktiserer. Det er altså på ens egen bekendelse, at dåb foregår.

  Jeg vil ikke gå så langt som at kalde barnedåben klar vranglære. Jeg går ikke ind for den selv, men vil jo ikke kalde en der er barnedøbt for en ikke-kristen, bare fordi vedkommende er barnedøbt. Der hvor jeg vil kalde det vranglære er når barnedøbere påstår at man bliver frelst i dåben. At påstå at man med ved en fysisk gerning tvinger Gud til at frelse en, og vedkommende bliver omvendt og født på ny i den gerning er fuldstændig galimatias. Det har ingen hjemmel i skriften. Men at man praktiserer barnedåb, som en “jeg og min familie vil følge Herren” forståelse, vil jeg ikke gå imod. Jeg kender jo folk i de lutheranske kredse som ikke tror man bliver frelst i dåben, men har en god forståelse af det at være født på ny.

  Jeg mener jo at det er ligeså forkert at tro på frelst ved dåb (hvad enten det er som barn eller voksen), som det er at påstå at man bliver frelst af at gentage en bøn. Eller foretage nogle religiøse handlinger, hvadenten det er at komme i kirke, gøre gode gerninger, eller bede Fadervor ti gange om dagen. Det må være bibelen der er autoriteten for hvornår man er en kristen. Bibelen siger at vi må omvende os og blive født på ny. Det kan kun ske når Faderen drager på os, for som Jesus siger “Ingen kan komme til Mig uden at Faderen som har sendt mig, drager Ham” (Johannes 6.44).

  Er det svar nok på dit spørgsmål?

 4. Henrik Froholdt Says:

  Det er rigeligt svar.

  Jeg er også enig med dig i at en bøn der bliver gentaget ikke i sig selv frelser mennesker.

  Jeg tror også på mange mennesker som er blevet barnedøbt tror på den dåb efter de personligt er kommet til tro og det vil jeg selvfølgelig ikke fratage dem. Det jeg understreger er at det oprindelige formål med barnedåben er vranglære. Ved at jeg på vegne af mit barn siger det er frelst for at sikre barnet en plads i himlen hvis det døde som spæd eller lille. Så kunne vi også indføre, og nu sætter jeg det på spidsen, at jeg på vegne af min afdøde slætninge lader dem døbe for at sikre dem en plads i himlen.

  Det er der hvor løsningen på arvesyndslæren går galt i byen. Lige fra Augustin til Luther(som oprindeligt ikke selv troede på barnedåben når man læser i hans skrifter).

  @ Alexander. Jo jeg har læst det han skrev. Min mening med dette indlæg er at undgå de nogle gange “tåbelige” debatter der kan udledes af de forskellige indlæg fordi det er ikke altid man får det med på skrift som man gerne vil have. Det er heller ikke altid muligt at tage højde for alle nuancer og vinkler på skrift. Så ville alle skriftlige indlæg fylde uendeligt meget. 🙂

  Kh
  Henrik

 5. Linealis Says:

  Hvordan ser forskellige baptister egentlig på børns frelse? Bliver alle børn frelst eller kun, hvis de er ‘helliget ved deres forældre’?

  Luther mente ikke at et barn går fortabt, hvis det dør før dåben. Men når man læser hvad han skriver om dåben, er det ærligt meget svært at finde en kritik af barnedåben. Det må Henrik meget gerne uddybe!

  @René: Skal det forstås sådan at John McArthur og Paul Washer helt afviser at tungetale er en nådegave, der gives i dag? Eller er de bare ‘besindige’ i synet på den, som de fx. ses i LM herhjemme?

 6. René Vester Says:

  Hej Linealis
  Et generelt svar på det første som nok ikke gælder alle baptister da det er svært at vide hvad alle mener ;-). Men nok gælder for hovedparten af frikirkedanmark. Børn tilhører Gud, så længe de er børn.

  “Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.” Markus 10.14.

  Så om de er velsignet, døbt, registreret eller kommer af en familie af en anden religion skulle ikke betyde noget her. De tilhører Herren. Det med Luthers syn på barnedåb, er vist noget som man kan diskutere i lang tid. Der er flere syn på det, som jeg ikke har sat mig tilfredsstillende ind i.

  Mit gæt (og det er kun et gæt) på hvad MacArthur og Washer mener er at MacArthur afviser at tungetale er en nådegave for i dag. Men alligevel kan han godt arbejde sammen med karismatikere som C. J. Mahaney (noget som Mahaney før har lavet lidt sjov ud af, på en positiv måde). Mens Washer nok er lidt mere besindig som du kalder det, men i retning af MacArthur.
  Washer var selv overrasket over at en stor del af dem der hørte ham her i Danmark faktisk var karismatikere. Personlig tror jeg det er et område han ikke ønsker at gøre til et splidsspørgsmål, men som han har en mening om. Måske ligesom jeg har en mening om dåben, men ikke ønsker at gøre det til et splidsspørgsmål.

 7. Henrik Froholdt Says:

  @ Linealis

  Hvis jeg skal bruge den grove udlægning af barnedåbens problem, kommer jeg nok til at skabe unødvendige debatindlæg her på siden. Jeg vil sige at den udlægning som Rene kom med i forhold til de lutheranere som er af den overbevisning at der ikke er nogen frelse i barnedåben kan jeg fint acceptere.
  Mht Luther så kan man læse i bind 3 af “udvalgte skrifter på dansk” hvor han går ind for den oprindelige grund til barnedåben. Jeg kan ikke pt. huske hvilken af skrifterne det er.

  Barnedåben blev indført fordi Augustin kom frem til at vi alle er født med arvesynden, og derfor vil vi komme i helvede hvis vi ikke bekender os til Kristus. Så langt tror jeg godt vi kan være enige. Mennesket er som spæd ikke i stand til at selv tage beslutning om de vil tro, men ud fra arvesynden vil børn der dør som små komme i helvede. Derfor blev barnedåben indført. Der findes stadig mange der tror på at dåben frelser barnet. Det er derfor der stadig ved problematiske fødsler bliver spurgt om der skal være en præst til stede i det tilfælde at det utænkelige skulle ske.

  Jeg ved godt at mange i dag ser barnedåb som en tradition. Så hvis jeg skal bruge det grove udtryk så er barnedåben satans blændværk overfor mennesker som bliver udtrykt i folkets kirke og ikke i Guds kirke. For det kan være med til at fjerne mennesker fra Guds plan. Dette er ikke et angreb på folkekirken det må du endelig ikke tro. Jeg kender mange fantastiske troende i den.

  Jeg kan bare ikke ud fra bibelen godtage at noget som ikke bibelsk fylder så meget i Guds kirke. Dette gælder indenfor mange områder. Traditionen er ikke vigtigere end Guds ord. Det er der desværre ved at være flere præster som mener. Jeg kan sætte navn på tre fremtrædende, den ene er en biskop – det vil jeg ikke gøre her, men de har på offtentlig TV sagt disse ord. Det er blevet sagt i et debatprogram med Clements kjærgaard på DR.

  Derfor gør jeg opmærksom på det og den fare der er ved at nogle har en forkert bibelsk forståelse af dåb.

  kh
  Henrik

 8. Linealis Says:

  @Henrik: Der er mange værker med Luthers skrifter. Det er lidt svært at svare sagligt om Luthers syn på barnedåben, når det kræver at man læser en ukendt bog!

  Men til sagen: Du har ret i, at det vigtigste er, hvad Bibelen siger om dåb.

  Du fremfører to argumenter mod barnedåben:
  1) Det var ikke noget man gjorde i urkirken
  2) Det er en tradition, der bliver misbrugt

  Desværre har jeg svært ved at finde de bibelske argumenter.

  Derfor er dine synspunkter i pkt. 2 ikke brugbare. Hvis barnedåben er bibelsk begrundet, er misbrug ikke et argument mod den rette brug. Med det argument kunne du jo afskaffe syndernes forladelse, da mange forveksler det med syndernes tilladelse. Pointen er blot, at liberalteologi vist desværre findes hos både såkaldte lutheranere og baptister. Det kan godt være, der er nogle gode folk hos Sydstatsbaptisterne, men baptistkirkerne i DK og Sverige er fx. ikke specielt konservative.

  Urkirkens praksis giver os et fingerpeg om en apostolsk forståelse af Bibelen, men uden bibelske argumenter er det stadigvæk ikke andet end den tradition, som du med rette begræder.

  Jeg kan i øvrigt ikke se, hvorfor du ikke skulle kunne sætte navn på tre fremtrædende præster som har været på tv.

 9. Johannes Says:

  Kære Rene Vest

  Hvordan I alverden kan du have et evangelie, uden helbredelse og uden nådegaverne og Helligåndens dåb? Lukas 9.2 Apg 1.8 og 2. Romerne kap 12.

  Jeg dømmer ikke de kirke retninger som ikke forstår Helligåndens udgydelse. Da dette oftest skyldes mangel på viden. Og fx i Luthersk mission ser man en begyndende åndsudgydelse over mange af den unge som hungrer efter Helligånden. En god ven af mig blev døbt i Helligånden år tilbage. og det var fordi han virkelig havde en længsel efter det.

  Heller ikke dit valg dømmer Jeg Rene Vest, jeg ved at Herren har en mægtig plan for dit liv.

  Men et Evangelie uden Helliåndens ledelse og dåb er umuligt.

  The Way of the Master lægger særligt vægt på dette, i afsnittet “How to Find Gods will” Season 3.

  Så mit forslag til dig kære Rene er at du kommer i en anden kirke sideløbende med din lille husmenighed. Ellers brænder du simpelthen ud. Du bliver nød til at være sammen med mennesker som er fyldt med Helligånden og taler i Tunger og som tror på Helbredelse og nådegaverne, og praktiserer dem.

  Paulus skriver i Romerbrevet 8 :

  Håber vi derimod på det, vi ikke ser, da bier vi på det med udholdenhed. v25

  Folk tror ikke på helbredelse hvis de ikke ser det med det samme, men en ægte Herrens tjener tror uanset hvad han ser med sine fysiske øjne, for Jesus blod på Golgata og Hans Fuldendte værk giver os et håb som viser os at Guds ord er sandt og at Helligåndens kraft, helbredelse og nådegaverne er virkelige selvom vi ikke altid ser det ske lige med det samme.

  Så Kære Rene

  Jeg takker Gud for din brænd for Evangeliet, og at du ønsker at se mennesker blive frelst, og elsker at hører evangeliet blive forkyndt. Men dette kan ikke ske på bekostning af andre ting såsom Helligåndens dåb, Nådegaverne og Helbredelsen.

  Alt dette er os givet igennem Jesus blod, og mange Herrens Tjenere brænder så meget for deres kald, at de glemmer at fokuserer på andre ting.

  Du bor i Mariager, Der er jo møder på Højskolen og du kan sikkert også være med i det arbejde de gør på efterskolerne udadvendt da du jo er evangelist. Men vær med i arbejdet hav venner som er fyldt med ånden og også er i andre tjenester end dig selv, men som du arbejder sammen med. Så vil du se at du kan påvirke din husmenighed så de kommer til at tro på Helligånden, ser helbredelse og nådegaverne i funktion på en måde de aldrig ville have troet muligt.

  Må Gud velsigne dig kære broder.

  Johannes Rasmussen
  USA

 10. René Vester Says:

  Hmm jeg synes din måde at omtale folk som ikke tror på disse nådegavers funktion i dag, tenderer til at du opfatter dem som en slags andenrangskristne. Det har jeg det ikke godt med. Jeg har beskrevet hvorfor i ovenstående.
  Og nej jeg kommer ikke i de karismatiske kredse som er her i nærheden. Lad os bare tage højskolen. Der sker der ganske rigtig nogen gode ting. Men det er så sammenblandet at jeg ikke kan støtte det. Alt for meget fokus på kontemplativ bøn, alt for megen åbenhed overfor emergent church bevægelsen og forkyndelse som ikke er i overenstemmelse med bibelen. Lad mig tage et eksempel. Når en skole kan lægge undervisning ud på nettet af forskellige dårlige prædikanter som om det var godt, så har jeg svært ved at tage den skole alvorligt.
  Eksempelvis havde de besøg af en prædikant ved navn Paul Sanderson, der startede med at bruge en halv time på at sige en masse sjovt som fik folk til at grine, vist nok omkring hans rejse til skolen. Derefter fortalte han om hvordan hans søn på et pissoir havde sammenlignet størrelsen på Paul Sandersons tissemand med en der stod ved siden af og tissede. Det brugte han så til at tale om at vi ikke skal sammenligne os selv med hinanden, og afsluttede så prædikenen (hvis man kan kalde det en prædiken) med at sige at det var derfor Jesus kom, for at vi ikke skal have mindreværdskomplekser og sammenligne os selv med hinanden. SOM OM DET SKULLE VÆRE EVANGELIET!
  Forstå mig ret, jeg har ikke noget imod at man kommer til at invitere en “nutty professor” hvis man bagefter siger , “det var ikke så godt, så ham inviterer vi ikke igen”. Men i stedet for at indse at manden havde prædiket noget vås, lagde man den undervisning ud på skolens hjemmeside, så folk kunne høre det. Og så det var med til at repræsentere skolen.
  Lad mig lige holde fast i at der faktisk sker gode ting på den skole, og at jeg tror at der er god undervisning der også. Men hvis jeg som karismatiker er nødt til at sluge den slags vrøvl (der har også været andre ligeså gralle tilfælde) for at kunne komme i noget karismatisk fællesskab, så vil jeg langt hellere vælge den menighed jeg kommer i nu. Det synes jeg ikke jeg visner af. Da jeg kunne opleve lignende ting i de fleste andre karismatiske kirker her i omegnen (jeg håber ikke du har brug for at jeg kommer med flere historier) synes jeg at der er en klar mangel på bedømmelse, som jeg synes er langt vigtigere end fokus på tungetale og helbredelse ved bøn. Er evangeliet ikke langt vigtigere end dette?
  Jeg ville have ønsket du ikke havde taget dette op, da min hensigt ikke er at hænge den skole ud. Men ville også godt give dig et svar på hvorfor jeg ikke er enig med dig. Det er da bestemt muligt at det er en udvikling som er ved at vende. Hvis man i fremtiden bliver mere klar i sin forkyndelse og undervisning der, og sørger for at den vel at mærke er evangelisk og ikke så differentieret som den er nu, så vil jeg godt støtte op om det! Men eftersom man pt kan promovere bogen “Hytten” (The shack) på deres hjemmeside (http://www.mariager-hojskole.dk/content/view/156/1/lang,da/) synes jeg der er et stykke vej endnu.

 11. Otto Says:

  Til Johannes
  Hvad er dit kendskab til mariager højskole? Jeg spørger fordi det ikke lyder som om du har kendskab til hvad mh står for.
  Min første-hånds oplevelse med mh har været, at der er masser af ånd. Jeg ved bare ikke hvad for en ånd!

  Til Rene
  Du skriver at mh har lagt undervisning ud på nettet. Så vidt jeg ved og har kunnet finde ud af, så har mh ikke (længere) undervisning ligende på deres hjemmeside. Derfor synes jeg det er lidt unfair at anklage skolen for noget de ikke gør (længere). Der skal også være plads til at institutioner kan forandre sig.

 12. Johannes Says:

  Kære Rene og Otto

  Jeg ville ønske jeg heller ikke havde taget det op med MH, jeg kender absolut intet til mh andet end at jeg voksede op i Pinsebevægelsen.

  Jeg er lidt chokeret over hvad Rene skrev, og tror heller ikke jeg var kommet tilbage hvis jeg havde haft sådan en oplevelse, selvom jeg godt er klar over at man skal tilgive og synes derfor også det er flot hvad Rene skriver. Tilgivelse er rigtigt for der kan jo godt foregå andre gode ting på MH, men det var godt nok skræmmende det du fortæller der Rene.

  Min hensigt med at skrive det var hverken at dømme din Kirke Rene eller fornærme dig med MH som jeg ikke har meget kendskab til.

  Men det var at vi som kristne bliver nød til at komme sammen med nogle der er fyldt med Helligånden, tror på helbredelse og nådegaverne, ellers dør vi ud og så søger vi ikke de største nådegaver som Paulus skriver vi skal.

  Det var derfor jeg nævnte Pinsebevægelsen som jeg selv er vokset op i og hvor jeg blev frelst og døbt i Helligånden.

  Undskyld hvis jeg fornærmede nogle…..

  Må Gud velsigne Jer begge

  Johannes
  USA

 13. René Vester Says:

  Otto det kan jeg godt forstå du mener, det var også derfor jeg at jeg afsluttede kommentaren til linket om hende der havde læst Hytten. For at vise at det stadig er et problem med manglende bedømmelse. Når det er sagt så vil jeg godt holde fast i at jeg tror der foregår mange gode ting på skolen, men den trænger til at luge godt ud i det der sker.

  Men det er nu ikke kun der at der er behov for det. Det er der brug for i rigtig mange menigheder. For der ser vi også en stor mangel på bedømmelse. Engang var bedømmelse en naturlig del af det der foregik i kirken, i dag er bedømmelse nærmest blevet gjort til vranglære i sig selv. Jeg kan da kun håbe at der er nogen også hos de karismatiske kirker, der igen begyndte at tage bedømmelsesopgaven alvorligt. Skolen der ville nok være et fint sted at starte, men det er ikke et område jeg har indflydelse på.

 14. Johannes Says:

  Hej Allesammen

  Jeg vil også lige slå fast at jeg ikke har noget imod MH eller pinsebevægelsen er selv vokset op i den, blevet døbt i Helligånden og er stadig tilknyttet pinsebevægelsen både her hvor jeg tjener i USA og I Danmark.

  Min pointe var bare at hvis man kommer udefra og hører det budskab Rene fortalte, ja så er spørgsmålet om man ville komme igen. Men vi gør alle fejl og Herren tilgiver igennem Jesus blod som renser for alle synd. Derfor er jeg også enig i hvad Rene siger, om at jeg tror på at MH er en god skole. Jeg har ihvertfald fået en god opvækst i PV og har gået på efterskolen frydensberg hvor jeg også fik et solidt og åndligt grundlag jeg har kunne bygge videre på.

  Kære Rene

  Med hensyn til din udtalelse om 2 rangs kristne og hvorvidt jeg skulle have dømt nogle kristne til det, fordi de ikke tror på nådegaverne, Helligåndens dåb og Helbredelse, så er svaret NEJ.
  Jeg mener ikke der er nogle 2 rangs kristne, men jeg mener at Evangeliet oftest ikke forståes i dens fulde længde hos alle kirkesamfund.

  Lig The Way of the Master har været med til at åbne op for forståelsen af hvordan man evangeliserer på gaden.

  Men intet Evangelie uden Helligånden og Helligåndens dåb. Det er klart i bibelen og det pointeres også i undervisningen i The Way of the Master.

  Det er derfor det er vigtigt at du som evangelist eller forkynder holder fast i hvad du hvis kalder “den karismatiske del” ellers har du ikke fat i hele Evangeliet.

 15. René Vester Says:

  Du skrev Johannes

  “Min pointe var bare at hvis man kommer udefra og hører det budskab Rene fortalte, ja så er spørgsmålet om man ville komme igen.”

  Jeg kan godt forstå dette udfra en menneskelig vinkel. Men det er det budskab vi er kaldet til at prædike og også det Ray Comfort står for. Jeg har fundet ud af at der er langt mere modstand mod den forkyndelsesform i flere af de etablerede kirker, mens folk som ikke kender evangeliet, er meget åbne for det. For det er et budskab der giver mening, når man kan se man er en synder, og kan se man har brug for en frelser. Det viser også en anden ting. Hvis vi prædiker Guds ord klart og tydeligt uden at pakke det ind til uigenkendelighed (som Rick Warren eksempelvis gør) så er det ved Helligånden at Guds ord virker. For hvorfor skulle man ellers tage imod et sådan budskab som ikke er rettet til menneskers egne lyster, og følelser, men istedet er baseret på Guds ord, som viser hvem vi er. Elendige syndere der har brug for en frelser.
  Det har jeg fundet ud af adskillige gange ved en prædiken som jeg kalder “En farlig prædiken”. Den kan høres her for interesserede: http://sand.omvendelse.dk/gammel-podcast-fra-omvendelsedk-319.htm

 16. Johannes Says:

  Kære Rene

  Du misforstod mig, budskabet som man ville gå fra, var det som du fortalte den udenlandske prædikant havde forkyndt på MH, og som du sagde de bagefter lagde ud på deres website.

  Det var intet med Ray Comforts budskab som prædiker evangeliet på en måde så folk forstår hvorfor Jesus virkelig er vor frelser.

  Dette evangelie er det som vi hehøver idag

  Johannes
  USA

 17. René Vester Says:

  Okay på den måde, du må undskylde at jeg misforstod dig. Jeg er helt enig med dig.

Leave a Reply