Hvad er sandhed spurgte Pontius Pilatus om, da han stod foran Jesus. Om han spurgte skeptisk eller af nysgerrighed vides ikke. Men ikke desto mindre er det et vigtigt spørgsmål. For hvis vi kender sandheden, så er vi nødt til at forholde os til den, og leve efter den. Hvis vi kender sandheden, og vælger ikke at leve efter den, så har vi valgt at leve efter løgnen.

Men er det muligt at kende sandheden?
Her er det afgørende hvem du spørger. Mange vil påstå de har sandheden, men det er ikke muligt at alle har den. For der er stor uenighed derom. Dertil er der også dem, som påstår at vi ikke kan finde sandheden, men kun famle os frem til den. Den sidste gruppe findes i nogle kirkelige grupperinger der kalder sig selv emergent church, og som i dag har fået indflydelse i rigtig mange kirkeretninger. Også i kirker hvor man end ikke har udtalt ordene emergent church har denne gruppe fået indflydelse. Lad os prøve at se hvad de ledende personer i emergent church siger om sandhed.

Tony Jones
Tony Jones er udover at være en præst der taler et meget grimt sprog fra sin prædikestol, også en af de ledende figurere i bevægelsen. Han har sagt følgende om sandhed:

“I think putting the qualifier ‘absolute’ in front of truth is a modernistic fallacy,”

“So for me personally, talking about absolute truth is a nonsensical way to talk, and Christian theologians shouldn’t talk in that way.”Relevantmagazine

Tony Jones siger her, at det er forkert at påstå at der findes absolut sandhed, hvilket medfører at han heller ikke mener at der kan findes en absolut sandhed. Det lukker op for en mængde af problemer, men lad os nu se hvad en af hans med-emergente siger. Den lidt mere berømte Rob Bell. Rob Bell anser sig selv for at være kristen, men hans udtalelser om bibelen lyder som om det er en meget humanistisk tilgang han har til den. Til Christianity today udtalte han:

“The Bells (Rob Bell og hans kone Kristen Red.) started questioning their assumptions about the Bible itself—”discovering the Bible as a human product,” as Rob puts it, rather than the product of divine fiat.”

SÅ Rob Bell mener altså ikke at bibelen er et guddommeligt produkt. Det er for dem at se et menneskeligt produkt, som ikke består af guddommelig vejledning, og befalinger. Dertil mener Bell også at der er sandhed i alle religioner, og viser i dette citat fra Velvet Elvis (side 78) at han er synkretist, af stor format.

“For Paul, truth is available to everyone. Truth is everywhere and it is available to everyone. But, Paul takes it further because, for him, truth is bigger than his religion…For Paul, anybody is capable of speaking truth. Anybody, from any religion, from anywhere.

Nu har vi gennemgået hvad nogle af de ledende fra emergent church siger om sandheden. Læg mærke til at de kalder sig kristne. Det at de siger dette om sandhed, og samtidig kalder sig kristne medfører en stor konflikt. For bibelen siger om sig selv at de ord der står i den er indblæst af Gud.

“Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.” Anden Timoteus 3.16-17

Dertil siger Paulus i samme brev at vi kan kende sandheden. Det siger han implicit i følgende vers at vi kan hvor han omtaler de falske lærere:

“i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem! Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende.” Anden Timoteus 3.5-7

Her skal vi lægge mærke til at de falske lærere siger at de søger sandheden, men aldrig lærer den at kende. Hvorfor lærer de den ikke? Fordi det vil betyde at de er nødt til at underlægge sig sandheden. De vil hellere famle sig frem til den, hvilket igen fører os tilbage til Paulus, som siger om tiden før vi fik åbenbaring fra Gud om Jesus fuldbragte værk på korset:

“at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.” Apostlenes gerninger 17.27

Dertil sagde Jesus at Han er vejen, SANDHEDEN og livet (Johannes 14.6). Dertil henviser Jesus selv til skriften igen og igen, og viser at Han har et meget højt syn på skriften. Men hvis man vil høre mere om det, vil jeg anbefale at høre David Jakobsens og mit podcast som var det der startede denne debat oprindeligt (hør den her). Så alt i alt så vil jeg udfra dette, konkludere at det er muligt at kende sandheden. Det store spørgsmål er nu, hvordan vi skal forholde os til den tilgang til bibelen, som Rob Bell og Tony Jones har. For medfører den ikke at vi sætter bibelens klare budskab i tvivl, og sætter vi os dermed ikke i en position hvor vi ikke længere kan vide hvordan man bliver frelst? Hvis det er sandt, er det så ikke vigtigt at advare imod emergent church, da det i så fald medfører at mennesker går fortabt, fordi de ikke igennem emergent church budskab kan nå til erkendelse af sandheden?

Share on Facebook

13 Responses to “Hvad er sandhed?”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Ja men hvis man læser Tony Jones meget omhyggeligt, kan man se hvordan man kan få ud af det, hvad man vil. Han sagde faktisk ikke, at det er forkert at påstå, at der FINDES en absolut sandhed. Han sagde bare, at hvis man bruger ordet “absolut” foran “sandhed”, at det er illogisk. Man KAN få ud af det, at han mener at det er en unødvendig gentagelse. Man kan OGSÅ få ud af det, at “absolut” og “sandhed” modsiger hinanden. Han sagde det på en måde at man kan være enig med ham uanset hvad man tror om emnet. Jo, det kan være at han forklarer nærmere, men de citater du bruger her siger faktisk ingenting.

  Og det Rob Bell sagde om alles evne til at tale sandhed, det er også bibelsk. Kan du huske den unge dame som fulgte Paul i Ap. Gerninger og råbte om at de var den højeste Guds tjenere? Men hun havde en spådomsånd. Djævlen selv kan tale sandhed, og det gjorde han i Eden. Men den måde man taler den på og den del af sandheden man glemmer at tale kan gøre en stor forskel. Rob Bell er et produkt af Clintontiden og han har lært at tale meget flot Clintonisk.

 2. Andreas Hoff Says:

  Det kunne være rigtig fedt at mødes live og diskutere disse ting og så lave en podcast.

  Indtil nu har jeg følgende bemærkninger:

  “Det at de siger dette om sandhed, og samtidig kalder sig kristne medfører en stor konflikt. For bibelen siger om sig selv at de ord der står i den er indblæst af Gud.”

  Jeg er ikke enige i, at der er en stor konflikt.
  Følgende kunne med fordel siges med en masse kommentarer tilknyttet, men den korte version er, at når du siger, at orderne “ethvert skrift” lægger sig til Bibelen som vi kender den idag, så vil jeg gerne vide, om du mener det er logik (og dermed noget der ikke som sådan kræver tro eller åbenbaring men blot evne til at ræsonnere), eller om det er noget der kræver tro som Gud giver.

  Hvis du mener at det er logik, hvordan undgår du så at det bliver cirkulær argumentation, og hvis du mener at det kræver åbenbaring, mener du så, at åbenbaringen om, at Bibelen er Guds Ord, og alt hvad vi har brug for at vide osv., altid følger med åbenbaringen om, at Jesus var Messias, Guds søn?

  Andreas Hoff

 3. René Vester Says:

  Jeg er med på at lave en podcast, hvis vi fik mulighed for det. Jeg kommer da indimellem til København.

  Jeg mener der er en konflikt, fordi bibelen vurderer sig selv som sand. Jeg vil også mene at man kan komme med en logisk forklaring på det. Jeg tror dog ikke at jeg vil kunne levere en sufficient forklaring, da det ikke er mit hovedområde. Men jeg har for nylig bedt David Jacobsen fra http://www.apologetik.dk om at skrive noget om det. Og også hvorfor de kanoniske skrifter er lukket i dag. Så det ser jeg frem til.
  Med det vil jeg også sige at det i stor grad drejer sig om tro. Tro på at det bibelen siger om sig selv, er sandt. For hvis det ikke er sandt, så kan jeg ikke bygge på det bibelen siger. Så det er enten “sola scriptura” eller ej.

  Jeg er ikke bange for at det bliver til cirkulær argumantation. Fordi skriften kun kan forståes ved Guds ånds åbenbaring. Det betyder ikke at jeg er imod hermeneutik o.l. Tværtimod jeg er for det, men vi kan ikke tilegne os skriftens lære i egen kraft. Vi har brug for at Gud viser at Hans ord er levende (jeg er træt af at høre folk bede “gør Dit ord levende for os”. Hans ord ER levende står der, det skal ikke bedes levende). Når vi ser det kan vi tage det til os, og forstå det.

  Men for at vende tilbage til indlægget, så ser jeg også et følgeproblem af den sandhedsforståelse de to omtalte herrer har. Det lukker op for at vi kan søge sandheden i andre religioner, og der får vi et stort problem fordi det medfører at Jesus så ikke længere er den eneste vej. Tony Jones viser også i hans forkyndelse at mene at det at være en kristen, er noget du selv definerer. Det er ikke længere skriften der fortæller hvad en kristen er. Det er op til folk selv. Igen ser jeg også dette som en af konsekvenserne af at gøre sandhed til noget relativt, og ikke absolut.

 4. Andreas Hoff Says:

  Ang. cirkulær logik: jeg er glad for, at du skriver at det kræver åbenbaring ved Guds ånd. Jeg har ikke modtaget denne åbenbaring (endnu?), og kan derfor ikke acceptere denne cirkulære logik. Derfor er det svært at debattere – du har åbenbaring, det har jeg ikke; men derfor kan det da være meget spændende at udveksle troserfaringer (ja, nu kom der lidt mere fra den pragmatikskuffe du vist ikke er så glad for, mildt sagt).

  Ang. sandhed:
  Hvis Jesus er den eneste vej, og det tror jeg han er, så er han det, lige gyldigt hvad nogen måtte tro; hvad nogen tror om sandheden ændrer ikke på sandheden, andet end at det er sandt (og dermed en del af sandheden) at nogen tænker som nogen måtte gøre – det er jo svært at være uenig i, da det er relativt simpel filosofi.

  Er vi enige i, at ordet “sandhed” kan forstås som jeg bruger det ovenfor? Altså, at fx Ohms lov eller tyngdeloven er en del af sandheden (eller i hvert fald meget tæt på at være det!), eller at det er sandt af Holocaust fandt sted, og at det er en del af sandheden, at Danmark vandt EM i 1992?

  Ang. andre religioner: Nu er jeg selv ikke nogen teolog, men så vidt jeg har forstået, er der i Bibelen fire forskellige ord der alle er blevet oversat med ordet “Helvede” (hvilket jeg i sig selv synes er et kæmpe problem – AT nogen kan finde på at simplificere noget der er så vigtigt!). Det er Jesus der introducerer disse begreber, og han hentede dem faktisk fra andre religiøse strømninger, for at få folk til at forstå hvad han mente. Jeg tænker at dette indikerer, at det ikke er vildt farligt (eller i hvert fald ikke noget der leder til fortabelse!) at bruge ord og tanker fra andre religioner. Eller man kan i hvert fald sige – det var Ham der startede!

  Andreas

 5. René Vester Says:

  Hej Andreas
  Så fik jeg endelig tid til at svare. Ganske hurtigt til pragmatikdelen. Så er jeg en pragmatiker i mit køkken. Hvis det får maden til at smage godt, så kan jeg bruge det. Men som kristen er pragmatikken sekundært. Det afhænger ikke af om det virker, men om det er bibelsk funderet.

  Ang. åbenbaring over Guds ord, så vil jeg godt markere at det ikke betyder at jeg har fået en “åndelig krypteringsnøgle” som gør at jeg lægger et forståelsesmønster ned over Guds ord. Jeg tror på vi kan forstå en stor del af Guds ord blot ved at læse det, fordi det er meget enkelt skrevet flere steder. Men jeg kan ikke tilegne mig det i egen kraft. Der har jeg brug for Helligånden, ellers bliver det blot bogstav.
  Du skriver at du ikke har modtaget den åbenbaring (endnu). Samtidig med at du kommer i et fællesskab der kalder sig kristent. Men har du aldrig haft en oplevelse som gør at du siger at den dag, eller i den periode blev du født på ny? Og hvis du har haft det, hvordan skete det så? Var det en forvandling der skete med dig, eller var det blot nogle ritualer der skete? Forstå mig ret, hvis du i sandhed er frelst, så prøver jeg ikke at gøre dig i tvivl herom. Men hvis du ikke er født på ny, så er det ihvertfald en grund til at du ikke er enig med mig i nogle overordnede punkter (skidt med de underordnede punkter).

  Til det sidste du skriver, kan jeg ikke lige se argumentet (jeg er måske bare lidt træt nu). Men at Helvede bliver oversat med fire forskellige ord, betyder ikke at vi kan underminere eksistensen og betydningen af Helvede. Tag bare Jesus, Han har rigtig mange navne i bibelen, underfuld rådgiver, den salvede, frelseren, og jeg kunne fortsætte. Det medfører jo ikke at der er tale om flere Jesuser. Det er den samme Jesus der er tale om. Men ang. de andre religioner, kunne jeg godt tænke mig at skrive om synkretisme en anden gang. Det er nok lidt meget at komme ind på nu.

 6. Andreas Hoff Says:

  “Men har du aldrig haft en oplevelse som gør at du siger at den dag, eller i den periode blev du født på ny?”; nej, det erindrer jeg ikke. Ikke at det ikke fandt sted, jeg husker det bare ikke.

  Argumentet er, at Jesus selv referede til andre religioner (eller dvs. religiøse strømninger), når han skulle forklare sandheden for de mennesker han mødte på sin vej. Det betyder ikke at han har anerkendt disse religioner som værende helt sande, men det betyder trods alt, at han genkendte nogle formuleringer og forståelseskonstruktioner der var nyttige til brug for at udbrede Guds Rige.

  Jeg synes faktisk, at dette på sin vis legitimerer, at man ikke fuldstændigt afviser, at det kan være nyttigt at studere hvad andre religiøse grupper tænker, taler og tror – altså det som du anklager Jones og Bell for ikke at gøre.

  Jeg er sikker på, at man kan finde nogle bibelcitater, tage dem ud af sin sammenhæng, bygge noget retorik og teologi rundt om, og så have noget akademisk skyts mod min påstand om hvad Jesus dermed legitimerede (og jeg er spændt på at se hvad du kommer op med), men ærlig talt har jeg svært ved at være overbevist om at det skulle være noget der sender en i helvede, frarøver en frelsen, eller hvordan man nu vil udtrykke det.

  Du citerer mig for at at sige at “Helvede bliver oversat med fire forskellige ord”, og det er forkert. Jeg skrev, at fire forskellige ord alle bliver oversat med “Helvede”, og dét mener jeg har nogle uheldige konsekvenser. Det svarer jo til, at man havde oversat alle de navne for Jesus som du listede med “Jesus” som det eneste. Så havde vi jo netop i en oversættelse mistet bredden af forståelsen af hvem Jesus er, nemlig at han er fredens fyrste, den som er salvet, den som frelser og jeg kunne fortsætte; og jeg er helt enig – det er den samme Jesus der er tale om.

  Andreas

 7. René Vester Says:

  Kære Andreas
  Jeg tror det pt er lidt for meget at gå i dybden med synkretisme. Jeg kan se at der i megen religion er steder som kan vise hen til kristendom. Det har jeg eksempler på. Men, og det er et stort men. Disse religioner er ikke sandheden. De viser ikke ekssplicit hen til sandheden, og de handler ikke om sandheden. Så jeg kan ikke søge sandheden i dem.
  Jeg ved at der er eksempler på ateister der efter at have set Star Wars filmene (som reelt set bare er Zen-buddhisme i et science fiction univers) er kommet til tro på at der er en Gud. De har senerehen fundet ud af hvem den Gud er, og efterfølgende er nogle blevet kristne.
  Det betyder ikke at jeg skal søge sandheden i Star Wars, eller søge at blive inspireret til mine prædikener igennem dem. For konsekvensen af Star Wars filmene var en søgen mod det okkulte, og ikke mod Gud. At Gud har brugt det på trods af, er en ganske anden sag.

  Men det mere alvorlige er at du (ganske ærligt) skriver at du ikke har haft en sådan oplevelse af at blive født på ny. Det er meget alvorligt at du ikke har haft det. Jeg siger ikke det skal være sket fuldstændig som jeg har oplevet det. Jeg tror der kan være grader her. Men hvis du ikke ved hvornår eller hvordan eller om du overhovedet er født på ny, så har du et stort problem. For en dag skal du ligesom jeg stå foran Gud. Og kun dem som tilhører Ham kan komme ind i Hans rige. Ja det er så vidt at hvis man ikke er født på ny, kan man ikke engang se Guds rige (se Johannes kapitel 3), hvilket muligvis også forklarer vores forskellige tilgang til bibelen. At jeg skriver dette til dig har ikke noget at gøre med hvilket kirke du kommer i. Jeg kan godt tro på at der findes nogle hos jer der er født på ny, selvom jeg ikke kan gå ind for Re-gen. Men jeg må virkelig bede dig om at søge Gud, ved at læse Hans ord, for at finde ud af om du er født på ny, eller ej.
  En af de bedste måder at finde ud af om man er født på ny, er ved at læse skriften. For Jesus vil tale til dig igennem skriften, hvis du søger Ham der, og søger at finde ud af om du virkelig tilhører Ham, eller om du ikke er en af Hans børn. Og det er det vigtigste at finde ud af overhovedet. For det drejer sig om hvor du skal være i evigheden. Hvis jeg må anbefale dig et sted at starte så er det Mattæus evangeliet. Halvdelen af Mattæus består af hvad Jesus har sagt. Og det Han sagde dengang, siger Han også i dag.

 8. Andreas Hoff Says:

  Jeg synes at din tone skifter væsentlig karakter her i dit sidste indlæg; jeg tænker der måske er fordi du har skiftet dit billede af hvem jeg er? At jeg muligvis ikke er en af “jer” men en af “dem”, hvorfor piben for en anden lyd: “jeg må virkelig bede dig om” og “jeg kan anbefale dig” etc. Men tonen er dit valg, og for nu at forholde mig til det du skriver, vil jeg sige at jeg er enig i meget af det du skriver: Jesus taler til os gennem bibelen, og det er de allervigtigtigste sandheder Jesus her beskriver – fuldstændig enig.

  Og iøvrigt synes jeg at Star Wars-filmene er fantastiske. De foregår i et univers af mærkelige væsner, lyssværd og laser-blastere, men alligevel handler den om noget helt essentielt i livet, kampen mellem det gode og det onde – en kamp der er virkelig, og ofte ganske usynlig, indtil Helligånden åbenbarer små flige af sandheden for os, idet Han peger hen på Jesus Kristus.

  Du skriver: “Men hvis du ikke ved hvornår eller hvordan eller om du overhovedet er født på ny, så har du et stort problem”.

  Du mener altså at man kan vide om man er født på ny? Havde du overvejet at bruge ordet “tror” istedet for “ved” da du stillede det spørgsmål?

 9. René Vester Says:

  Jer og dem. Du får det til at lyde som en science fiction film der oprindelig var baseret på at advare imod kommunismen. Men spøg til side. Du har ret i at min “tone” ændrer sig. Det skyldes i overvejende grad at hvis du var født på ny. Og dermed havde oplevet at blive forvandlet og blive et nyt menneske, så ville du have stiftet bekendtskab med sandheden, og Hans navn er Jesus. Hvis du engang havde kendt ham, og var begyndt at falde for det emergente, eller andet vranglære, så har jeg et ansvar for at fortælle dig at du var kommet på afveje.
  Men hvis du ikke er sikker på at du er født på ny, så er det også min opgave som kristen at vejlede/rådgive dig til hvad du kan gøre for at finde ud af om du er født på ny eller ej. Årsagen er ganske enkel. Jeg ønsker ikke at du skal pines i evighed. Jeg ønsker for dig, som for alle andre, at du må komme til korset, erkende din synd som gør dig 100% skyldig overfor Gud, og nå til erkendelse af at du har brug for at omvende dig, og give dit liv fuldt ud til Jesus.

  Og ja jeg mener man kan vide om man er født på ny. Der kan være grader hvor det er vigtigt at finde ud af om man har frugterne af at være født på ny. Men generelt ved man om man er født på ny. Paulus skriver i Andet korinterbrev 5.17:

  “Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”

  Læg mærke til at der står SE noget nyt er blevet til. Det er altså synligt at der er sket noget. Den nye fødsel er ikke usynlig, den gør at folk kan se at der er sket noget markant. Man er blevet et nyt menneske. Hvis du ikke har oplevet det, eller ikke er sikker på det. Så må du søge Gud og finde ud af om du er det eller ej. Din evighed afhænger af det. Og ja jeg ved godt at det lyder hårdt. Men er det sted du tilbringer evigheden ikke vigtigt?

  Jeg har indspillet en af mine prædikener som du kan høre her på siden. Du kan finde den i højre spalte forneden her på siden. Det er den der hedder “Hvad er vigtigt”. Jeg kan anbefale dig at høre den, for hvis du ikke er frelst, så tror jeg den kan vise dig hvad der skal til for at du må nå til erkendelse af Ham.

 10. Susan Møllerskov Says:

  Se også 1Jn 5:13 Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro på Guds Søns Navn. (1933 fra e-sword)
  Så siger Bibelen, at det er muligt at VIDE, og Johannes ville meget gerne have, at vi ved.

 11. Andreas Hoff Says:

  Hej René.

  Om det er nyttigt at kommentere på alle dine anbefalinger/vejledning tror jeg ikke – jeg siger bare tak.

  Jeg lytter til din podcast. Fedt at du gør noget for at få Guds ord ud til folk via internettet – jeg håber du kommer i kontakt med en masse nygerrige mennesker, og at dit site bærer frugt på denne eller anden måde.

  Jeg er lidt nysgerrig efter hvad din egen historie er i alt dette – hvor kan man finde den, hvis man da kan? Hvad synes du selv stadig er svært i livet; hvad er dine udfordringer midt i denne diskussion?

  Andreas

 12. René Vester Says:

  Hej Andreas
  Nej jeg kommenterer jo heller ikke på alle elementerne i kommentarerne her på bloggen. Der kan jo være mange i bare en kommentar, og så må man jo selektere.

  Min egen historie, ja den har jeg prøvet at holde lidt tilbage. Men jeg kan godt se at jeg nok snart er nødt til at komme med den. Du får den lige i meget korte træk her. Da jeg blev frelst for 19 år siden, var det en forvandling fra et liv i synd, til et liv i omvendelse. Det var meget voldsomt, og tydeligt for enhver der kendte mig.
  Mit vidnesbyrd er blevet brugt mange gange til vækkelsesmøder o.l. Det havde lidt en “Se og Hør” effekt, fordi det var sådan nogen historier man godt kunne lide at høre til den slags møder. Du ved sikkert godt hvad jeg mener.

  I de sidste år har jeg været tilbageholdende med at fortælle om den offentligt. Fordi jeg ikke ønsker at folk skal godkende hvad jeg laver og skriver på nettet, på baggrund af hvad jeg har oplevet engang. Jeg ønsker kun at blive bedømt på skirftens baggrund. Ikke på nogle oplevelser.
  Det er noget man nemt kommer til, tag bare Todd Bentley og Paula White. Begge tilhører de “name it and claim it” forkynderne der drejer Guds ord som de selv vil. Mange mennesker har godkendt deres tjenester fordi både Todd Bentley og Paula White havde en voldsom omvendelseshistorie. Selvom deres budskab er så langt fra bibelen som det er.
  Det er det som jeg har haft en frygt for vil ske hvis jeg kom med mit vidnesbyrd. Men jeg tror jeg godt kan minimere det, ved at påpege dette, når jeg engang (nok snart) vil lave et podcast om det.

  Til dit spørgsmål om hvad jeg synes er svært i livet. Jeg synes ikke at der er tid nok til det hele. For jeg har så mange præferencer at jeg er nødt til at prioritere dem hårdt. Det allersværeste synes jeg er at se en kirke som har forladt den sunde lære, og fundet lærere som kildrer dem i ørerne istedet. Det er hvad jeg synes er værd at græde over i dag, for det betyder også at evangeliet ikke bliver tilfredsstillende forkyndt, og at mennesker derfor ender evigheden i Helvede. Det er min udfordring, det er hvad jeg synes er svært.

 13. Andreas Hoff Says:

  Ja, det er ikke godt når folk vender sig væk fra den sunde lære.

  Enig.

  Andreas

Leave a Reply