Evangeliet er verdens vigtigste budskab, da dette budskab kan ændre et menneskes retning fra evig fortabelse i Helvede til evigt liv hos Gud i Himlen. Derfor er det også vigtigt at få evangeliet formuleret så det er bibelsk korrekt og forståeligt. En forkert beskrivelse af evangeliet kan få skæbnesvangre konsekvenser, da det kan betyde at folk bygger deres liv på en forkert forståelse. Men hvad er det så som er vigtigt at have med i en præstentation af evangeliet? Det vil jeg svare på i dette indlæg, men læg særlig mærke til slutningen også, for at undgå misforståelser omkring hvad evangeliet mindst skal indeholde. For der har jeg en vigtig opsamling.

Fem elementer bør være naturlige og centrale i evangeliets forkyndelse. Hvis man tager en af dem ud, og aldrig prædiker over den, så har man et ufuldstændigt evangelium.

 1. Gud er en Hellig og retfærdig Gud. En beskrivelse af Gud som ikke kun siger ”Gud er kærlighed”, men også peger på de andre sider af Guds karakter. At vide at Gud er Hellig og retfærdig, er vigtigt for at kunne forstå de næste to punkter. At Gud er retfærdig betyder at Han er nødt til at dømme uretfærdighed, da Han også er dommer. At Gud er Hellig betyder at Han ikke tåler synd, og at vi derfor ikke kan komme til Gud pga vores synd.
  ”De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed.” Rom 10.3.
  ”Dette siger Gud Herren: Jeg kommer over dig, Sidon, jeg viser min herlighed på dig.
  Så skal de forstå, at jeg er Herren, når jeg bringer straf over dig og viser min hellighed på dig.” Ez 28.22.
 2. Mennesket er syndigt og er ikke i stand til i egen kraft at blive god nok i Guds øjne. En ting er at man taler om synd, men mange prædikanter minimerer syndens konsekvenser, og gør dermed den fejl at folk ikke kan se hvorfor de har brug for at omvende sig. For hvis synd ikke betyder så meget, så er det sikkert ikke så galt. Derfor er det vigtigt at vise hvorfor synd er alvorligt i Guds øjne og fordi vi skal stå til regnskab overfor Gud, har vi grund til selv at tage synd alvorligt, og erkende at vi er skyldige.
  ”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” Rom 3.23.
  ”Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.” Første mosebog 6.5.
 3. Gud vil dømme en dag dømme alle døde og levende. En dag kommer dommens dag, og det er interessant at læse forkyndelsen fra folk som Johannes Døberen, Jesus selv og Paulus. For i deres forkyndelse er den dom central i forkyndelsen. Selv da Paulus står foran Felix og er i fangenskab advarer han også imod den kommende dom.
  ”Men da Paulus begyndte at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og afbrød: »Nu er det nok, du kan gå! Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig.«” Ap.g. 24.25.
  Paulus var mere interesseret i at give Felix hele evangeliet, end et halvt evangelium, selvom han godt vidste at det at tale om den kommende dom, kunne betyde at Felix ikke ville høre mere. Jesus var for resten den i bibelen, der advarede mest imod den kommende dom, og viste betydningen af dette. Hvis vi læser brevene i det nye testamente ser vi også at Jesus ikke kun er frelser, men også dommer.
  ” Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige” Anden Timotheus 4.1.
 4. Nødvendigheden af Jesu stedfortrædende død. At Jesus tog på sig den vrede, den straf som ellers ville blive sonet af mennesket selv, er kolossal vigtig. Hvis ikke man forstår hvorfor Jesus døde på det kors, så har man ikke forstået evangeliet. Hvis man påstår at Jesu død på korset bare var symbolsk, eller viser at vi skal igennem hårde ting, før vi får succes eller lignende fortolkninger, så er det ikke evangeliet man har hørt. Jesus Kristus blev knust af Guds selv, for at vi kunne undgå den straf som vi ellers skulle have. En straf som er retfærdig vel at mærke fordi vi ifølge punkt 3 er forbrydere der har overtrådt Guds hellige lov.
  ”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder.” Esajas 53.5.
 5. Kaldet til omvendelse. Som Peter afslutter sin pinseprædiken med, så skal vi omvende os for at få del i Guds nåde som Han giver til enhver der omvender sig til Ham.
  ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.” Ap.g. 2.38.
  Omvendelsesbudskabet er ligeså centralt som de fire andre punkter, for hvis man nøjes med de fire første, og ikke bliver omvendt, så er man ikke født på ny. Samtidig er der ikke nogen grund til at omvende sig hvis man ikke har hørt de første fire punkter. Det også interessant at iagttage at ifølge Mattæus og Markus så er det budskab Jesus starter sin tjeneste med, netop ”Omvend jer for Himmeriget er kommet nær”.

Det store spørgsmål er så: Er det nødvendigt at komme ind på alle fem punkter i en prædiken? Nej, det er det ikke. Vi ser heller ikke i det nye testamente at alle fem punkter er til stede hver gang. Men vi ser til gengæld at alle fem punkter er helt naturlige og ganske centrale i bibelen.  Netop fordi de er naturlige og centrale for den forkyndelse vi finder i bibelen, skal kirken i dag også have disse elementer som helt normale elementer i forkyndelsen. Nogen gange kommer man til at fokusere mere på nogen af elementerne, og andre gange de andre. Men hvis der er nogen af dem som man nærmest ikke kommer ind på, så har man at gøre med en mangelfuld forkyndelse af evangeliet.

Men hvad så med de kirker der aldrig taler om den kommende dom, eller ikke viser at synd er forbrydelse imod Gud, og at syndens løn er døden? Det spørgsmål kunne jeg forestille mig nogen komme med nu. Det er meget enkelt, de kirker prædiker ikke et tilfredsstillende evangelisk budskab, men noget der er udvandet og som ikke virker. Det samme er tilfældet for de kirker der ikke prædiker over Guds hellighed og retfærdighed, for det har ligeså stor betydning. Det betyder ikke at der så ikke kan være nogen der bliver frelst de steder. Det kan ske. Folk bliver nogen gange frelst i de mest elendige kirker. Men det skal jo ikke bruges som en undskyldning for at prædike dårligt. Det viser blot Guds storhed og magt. Men prøv at tænk på hvor mange flere der ville blive frelst hvis man faktisk prædikede et fuldt evangelium, fordi Guds velsignelse så ville være stærkere tilstede. Det kan godt være der ville komme færre i kirkerne (i første omgang), men det ville betyde at en langt større del af dem der kom, ville være kristne, og kom for at få et Guds ord. Og dertil ville de folk de så tog med i kirke, faktisk høre evangeliet, når de så kom. Ville det ikke være at foretrække fremfor den standard man har så mange steder i dag?

Share on Facebook

Leave a Reply