Jeg har før advaret imod folk som Christian Hedegaard fra Evangelist, og Ruth Evensen fra Faderhuset. Begge personer er ikke nogen som folk hører så meget på mere i dag. Det er en god ting. Men desværre har mange ikke lært hvad det var der var galt med Hedegaard og Evensen. For de samme underlige ting som de sagde, bliver i dag ført videre af den selvbestaltede apostel Torben Søndergaard fra Herning . Ja, du læste rigtigt, Torben Søndergaard mener selv han er en apostel. Mange mennesker tror på ham, fordi han har det med at tale om hvor mange mirakler Gud udfører igennem ham. Det samme trick benyttede Christian Hedegaard sig af, men jeg må indrømme at Torben er langt bedre til at benytte sig af denne metode.

Men vi kan ikke godkende folk på baggrund af hvor mange mirakler de udfører. Det skal gøres på baggrund af den lære de står for og forkynder. Lige præcis her falder Torben Søndergaard helt igennem. Hans forkyndelse mangler bibelsk forståelse, og bygger istedet på en masse af hans egne ideer. Jeg har derfor taget en prædiken som han holdt i Horsens pinsekirke sidste år, som er så underlig og mærkelig, at man ikke forstår at en kirke kan lægge den slags ud på sin hjemmeside.

I denne gennemgang af Torben Søndergaards prædiken vil du kunne høre at han påstår at prædike evangeliet, men ikke prædiker evangeliet alligevel. Han vil sige at der skal hele fire elementer til for at blive en ordentligt kristen. De elementer er tro, omvendelse, dåb og tungetale. Han har desværre ikke helt forstået hvordan tro og omvendelse hænger nøje sammen, men det forklarer jeg i podcastet. Det som er meget farligt ved denne prædiken, er at han lægger nogen ting i dåben, og i tungetalen som der ikke er bibelsk belæg for. Men det han reelt set siger med det, er at kristne som ikke er døbt på egen bekendelse og ikke taler i tunger, er en slags andenrangskristne. Torben har for nylig gået videre med denne lære, og sagt at det er nødvendigt at blive døbt og tale i tunger for at være en kristen, men det vil jeg vende tilbage til senerehen. Det som er stærkt problematisk ved dette, er at Torben dermed siger at han ikke tror på vi er frelst af TRO ALENE. Han har istedet for vist at han tror på vi er frelst af tro og noget mere. Noget som Paulus faktisk går kraftigt imod i galaterbrevet.

Torben Søndergaard skader folks tro, når han siger sådan, og det er ikke noget man skal tage let på. Det er direkte arrogant at påstå den slags, og det er ikke noget han kan sige på bibelsk grund! Jeg tager dog ikke kun det negative frem i analysen, men også de positive sider. De opvejer dog ikke de negative, da de er så grelle at de ændrer evangeliet. Tag dig tid til at høre denne analyse af en typisk prædiken fra Torben Søndergaard, og hør selv hvad det er han siger, og min respons derpå. En ting som jeg ikke når at få kommenteret på i analysen er at Torben mangler at prædike udfra skriften. Ikke et sted læser han op af skriften, han opremser kun nogle fragmenter her og der. Men prædikantens opgave er ikke at sige hvad man selv har lyst til, men at læse Guds ord og udlægge det for menigheden. Det sker ikke i denne prædiken.

 Du kan læse mere om hvad der er problematisk ved Torbens lære her: https://sand.omvendelse.dk/praediker-torben-sondergaard-evangeliet-4373.htm

Share on Facebook

15 Responses to “Hvad er der galt med Torben Søndergaards forkyndelse og lære?”

 1. Martin Nissen Says:

  Hej Rene

  Vi er mange, som kan se at det Torben forkynder, er det som forkyndes i Ny Testamente.

  Det er underligt at du Rene kører så hårdt på, at det er troen alene der frelser, når Jesus siger: Den der tror og bliver døbt skal blive frelst.

  Og Peter siger på pinsedag, at mennesker skal omvende sig og lade sig døbe til syndernes forladelse og så skal de få Helligånden som gave.

  I hele NT ser vi at tungetalen er beviset på at mennesker er blevet døbt med Helligånden.

  Og i NT ser vi eksempel på at mennesker blev BEFALET at blive døbt, efter at de var blevet døbt med Helligånden.

  Og et sted læser vi om at de troende ikke havde hørt om Helligåndens dåb og straks fik de dåben med Helligånden ved håndspålæggelse.

  Så i hele NT ser vi at omvendelse, tro, dåb i vand og dåb med Helligånden er noget som helt naturligt hører sammen.

  Derfor er det meget mærkeligt at du Rene igen og igen vil prøve på at fjerne noget af det.

  I stedet synes jeg at du skal gå ud på gaden og forkynde evangeliet for mennesker. Der er så mange, som endnu ikke har hørt det.

 2. René Vester Says:

  Det undrer mig Martin, at du mener du har ret til at kommentere på dette indlæg, når du fjerne mine kommentarer til den Torben Søndergaard video du havde liggende på din facebookprofil, som var meget værre end den prædiken jeg gennemgår her. Så du vil ikke have jeg kritiserer Torben, men det er i orden du kritiserer mig. Vil du ikke svare mig på hvorfor det er i orden at du kritiserer, men ikke at jeg kritiserer? Desuden det jeg skrev til dig der, er også det samme jeg mener stadigvæk. Torben lægger noget til evangeliet, når han siger at man SKAL døbes og SKAL tale i tunger for enten at være en ordentlig kristen, eller for overhovedet at være en kristen (som han siger i sin nye video som du linkede til). Du delagtiggør dig i hans vranglære og arrogance når du støtter et magtmenneske som Torben. Og du skriver tilmed at du støtter hans lære i ovenstående. Det er arrogance som ikke bør forekomme hos kristne!
  Hvem står Torben egentlig til ansvar overfor? Hvilken kirke kommer han i? Tilhører han overhovedet nogen kirke, eller er han bare en vigilante? Du kender ham jo, så du burde jo kunne svare på de spørgsmål, og det er da vigtige spørgsmål du også burde have stillet ham da du giver ham plads på jeres prædikestol indimellem.

 3. Martin Nissen Says:

  Hej Rene

  Jeg slettede dine kommentarer, da jeg opfattede dem som personangreb, mere end at du forholdt dig til hvad bibelen siger.

  Den samme med din ovenstående kommentar.

  Du forholder dig ikke til de bibelvers jeg henviser til. Bl. a nårJesus siger: Den der tror og bliver døbt, skal blive frelst.

  Hvorfor vil du fjerne noget af det Jesus siger?

 4. Vadim Cool Says:

  René, jeg ved ikke helt hvad mening med den her udlægning var, fordi det er aldrig særlig klogt at ligge noget kritik på nettet når det kommer til at kritisere en bestemt person. Selv om at jeg mere eller mindre kender Torben Søndergård. Den her link blev sendt til mig fra en ateist. Med det sagt, jeg skriver det her ikke for at beskytte det Torben Søndergård siger eller gør, men for at beskytter dig fra det du siger og gør.

  Der er flere måder man kan irettesætte en person og en af de første ting man gør er at kontakte personen. Har du gjort det?

  Ok, så hvis han ikke har tid eller nægter at svare tilbage, så må man vel godt ligge noget ud men med et spørgsmåls tegn og ikke på en anklagende måde. Mener du selv at du har gjort det?

  Nu må vi også huske på at folk kan forandre sig selv om vi ikke forventer at de vil. Og så hvis man mener at man kan gøre noget bedre, så må man vel også gøre det. Og hvis vi ikke kan erstatte det vi har med noget der er bedre, så skal vi heller ikke ødelægge det vi har.

  Torben Søndergård er ikke Gud og kan tage fejl på nogle områder. Han kan ikke give folk alt det de har brug for og det er derfor vi har sådan en som dig til at fylde op de huller som han ikke er i stand til. Dvs. hvis han mangler at vise omsorg og kærlighed, så må du og jeg gribe ind og gøre det. Hvis hans budskab er alt for underligt, det er nok derfor det er godt at han ikke rigtigt har en mega-kirke og er selvstændig evangelist og rejser rundt det meste af tiden i dag. For når han kommer på besøg må vi tage fra ham de gode ting og fylder op på de ting han ikke kunne levere når han er væk især hvis du står for en fælleskab/kirke. Det er den frihed man har.

  Og hvis han har vejledt dig direkte eller indirekte eller givet dig kritik på et eller andet måde. Skal man tænke på at det ikke altid behøver at være noget skidt. Og hvis han siger noget uden at bruge skriftsteder, så kan det jo sagtens være at han bare bruger dem i talemåde, dvs. han citerer dem ikke direkte, men indirekte. Så kan man sige at der er en fare for at han kan fordreje dem. Men det er derfor vi selv har lært at læse for at ikke følge Torben, men at følge det han siger vi må følge, Gud i Jesu Kristi navn. Torben behøver ikke en gang og sige noget, hans handlinger taler højre end ordene, at han er Guds tjener og Guds barn fordi han lever ikke for penge, fed bil og stor palads, men for Gud ude på gadene. Husk det og notere det.

  Men ved du hvad, hvis han har gjort dig noget, personligt, selv om at jeg er i en ultra svag kontakt med ham er jeg villig til at gøre det op til dig bare så længe du holder dig fra at lægge ud sådan nogle indlæg fremover. For det gør ikke noget noget godt. Faktisk er det tæt på at være bagtale. Guds fred! 🙂

  Mkh. Vadim.

 5. René Vester Says:

  Til Martin det her handler ikke om at jeg er imod dåb. Tværtimod. Men det som Torben lægger i dåben, er ikke sandt. Og du viser tilmed at du støtter ham i det. Torben siger (afhængig af hvem han siger det til åbenbart, og hvornår han siger det) at enten SKAL man både omvende sig, døbes og tale i tunger for at være en kristen, og andre gange siger han at hvis man skal leve i sejr over synd skal man være døbt også og at man ikke kan leve i det nye liv med Gud uden at tale i tunger. Det er at lægge noget i dåb og tungetale som man ikke kan finde bibelsk belæg for. Vi er frelst af tro alene. Hvis man påstår at vi er frelst af tro OG noget mere, så bliver det kætteri! Så at påstå at folk der er barnedøbt, eller ikke taler i tunger, enten ikke er kristne, eller en slags andenrangskristne er forkasteligt. Og det er forkert at du støtter ham og tilmed støtter den lære han står for. Det her er en lære som skader nogen kristnes tro. Tal endelig om at blive døbt, og gerne om troendes dåb, men lad være med at lægge noget i dåben som der ikke er bibelsk belæg for, men lad dåben være en symbolsk adlydelseshandling, for det er hvad den er.

 6. René Vester Says:

  Til Vadim
  Jeg glæder mig over det var en ateist der sendte den til dig, for det betyder han har hørt den, og i gennemgangen får jeg faktisk forklaret evangeliet, og så har han jo hørt hvad evangeliet er, og også hvad det ikke er.
  Jeg kender godt Torben selv, og jeg har diskuteret mange gange med ham, og særlig om det med dåben. Og jeg har været meget klar overfor ham her, og i de samtaler har han altid vist sig i sidste ende at han ikke kan få tingene til at hænge sammen og så plejer han at sige sådan noget som “ja det er fordi du ikke har ordentlig åbenbaring her” eller “dit hjerte er forkert” o.l. Det skal han være velkommen til at mene, men hvis han ikke kan forklare det sammenhængende og korrekt udfra bibelen, så har han et problem. Og problemet er der hvor han siger vi er frelst af tro OG noget mere. Det er dybt problematisk.

  Jeg vil ikke kalde dette bagtalelse, for jeg ved godt hvad bagtalelse er. Det er når man taler bag folks ryg, og gør det i det skjulte. Jeg har ikke skjult noget her, jeg advarer imod en mand som skader kristnes tro, og jeg har set frugten af hans arbejde hos mennesker. Jeg har valgt at lave kritikken på denne måde, fordi jeg ved mange af hans “disciple” vil afvise både det ene og det andet. Men hvis jeg laver en gennemgang af en af hans prædikener, så er der ikke noget at afvise. Så kan man enten sige man er enig med Torben, eller erkende at det er rigtigt det jeg påstår om Torben. For dokumentationen er i roden.
  For det andet er det vigtigt at advare imod folk som leder væk fra Jesus, og det gør Torben, i og med han er så fokuseret på hvad han selv gør, istedet for på Kristus og det Han har gjort. Fuldstændig ligesom Christian Hedegaard gjorde (og gør). Og er du ikke enig med mig i at det ville have været mere på sin plads hvis kirker og særlig frikirker gik klart ud og tog afstand fra Christian Hedegaard dengang han var på sit højeste? Eller mener du man skulle have ladet være med at blande sig og bare se flere mennesker bliver ødelagt af et magtmenneske og vranglærer som ham?

 7. Morten C Says:

  Selvfølgelig bør alle troende blive døbt og helt under i Faderens, Sønnens og Helligåndes navn, men det går ikke at blande dette ind i frelsen.

  Galaterbrevet 3:1-5 I tåbelige galatere, hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? 2 Sig mig engang: Modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? 3 Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds Ånd. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? 4 I har allerede været udsat for megen forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? 5 Når Gud giver jer sin Ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt?

  Johannes 3:16 Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.

  Efesierbrevet 2:8-9 Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af.

  Martin Luther og Charles Wesley blev “kun” barnedøbt.

 8. Vadim Cool Says:

  Rene, jeg kan ikke se noget belæg i Bibelen om at vi må forfølge de falske profeter lig. men tværtimod bekæmpe ondskab og bedrag med kærlighed og visdom. Og jeg siger ikke at Christian eller Torben ikke har været i et eller andet grøft som de trak andre med sig i. Vi kan selvfølgelig godt prøve at udtale os om alle de ting der kan være forkert. Jeg kan bare ikke se velsignelsen i det. Fordi der er så meget forkert i verden at hvis vi kun fokuserede os på de forkerte ting vil vi selv ende op at gøre noget forkert. Men hvis i stedet vi fokuserede os på at gøre vores del af arbejdet, så tror jeg tingene vil komme af sig selv. Bedrag vil alligevel blive afsløret og mange flere gode ting vil vise sig når man bare holde sig til det arbejde man er i gang med og ikke blande sig ind i andres.

  Så du har 2 valg muligheder. #1 Du kan enten fokusere dig på Torbens arbejde og afsløre ham for at være en falsk forkynder eller lig. #2 Du kan fokusere dig på dit arbejde og lade Gud og folk bestemme hvem af jer to tager fejl.

  Fordi hvis nu du tager fejl, den næste indlæg vil blive skrevet om dig på min hjemmeside måske? Selvfølgelig nu skal jeg ikke gøre det jeg har lige sagt er ikke så smart at gøre. Men i princippet kunne det ske. Fokuserer man på hvad andre folk gør eller fokuserer man på hvad man selv vil gøre? Det er valget vi står overfor hver især. Hvis nogen taler højt, så må man selv råbe! Men det vil være en fejl at råbe om en som skulle være en kristen. Så hvis han ikke gør noget for at skade folk med vilje, så må man tilgive ham og prøve at enten hjælpe ham eller i så fald i det mindste ikke forstyre ham.

  Og hvis jeg skal være helt ærligt, jeg tror ikke at nogle ateister vil være mere begejstret for at høre hvad du har at sige. Du må forstå at pga. det Christian Hedegård gjorde og det som Torben Søndergård gør er der meget modstand over for dem. Og det er ikke fordi de gør noget forkert i de fleste tilfælder. Men fordi de gør noget rigtigt at folk rent faktisk ligger mærke til dem. Og så prøver nogle individer at finde et eller andet beskidt på sådan nogle som Christian eller Torben, finde alle deres fejl. Men det er ikke for at gøre situationen bedre. Og du hjælper dem indirekte. Det er ligesom når man har en fjende, så vil man prøve at skaffe sig af med den stærkeste af dem. Og hvis Torben skulle falde, så må du håbe på at der er en der er bare mindst lige så god til at erstatte ham. Fordi uanset hvor meget skade han gør på de kristne, kan det ikke være mere skade end der er allerede i forvejen hvor den danske befolkning sover. Vi kan justere på tingene senere bare så længe folk vågner op først. Og det er ikke vores arbejde at ødelægge det som Gud har plantet. Vi hver især har noget i os vi altid kan arbejde videre på. Det er ikke ensbetydende at nu må vi holde der hvor vi er og aldrig komme videre bare fordi vi laver nogle enkelte fejl. Selvfølgelig siger jeg ikke at bare fordi Gud vil bruge os eller Torben, så skal man nu kun høre på hvad Torben siger. Og selvfølgelig skal folk heller ikke vågne op til gerninger, men troen på Jesus og evangeliet. Og for det meste synes jeg ikke at Torben har sagt noget forkert selv når jeg hører den der analyse du har lagt ud. Det meste af analysen er dit ord imod hans og jeg plejer at være meget kritisk og har måske også nogle ting imod Torben. Kun helt der til sidst kom der noget da der blev nævnet om at være en ægte Jesu discipel. Men igen hvis man hører begyndelsen af det han startede med at sige at folk kan godt begynde godt, men ende skidt. Derfor siger det sig selv at dåben kan ikke være løsning på problemet. Så Torben har bare en meget dårlig måde at udtrykke sig når det kommer til at leve med Jesus og for Jesus. Men det er ikke ensbetydende at det er 100% dræbende det han siger. Hvis en person længes efter livet med Gud, så skal han nok selv finde frem til det uden Torben. Og hvis en person ikke kender noget til livet med Gud, så er Torben en meget god til at give folk en kick start! Og det er en af hans talenter som ikke skal gå tabt bare fordi du mener at han ikke forkyndte evangeliet. For evangeliet blev forkyndt at Jesus er frelser og at vi må vende om fra vores syndige liv og stræbe efter syndfri liv og livet med Jesus. Ja, Torben ligger for meget ind i dåben. Men det behøver ikke være en fejl. For det vil være en tegn på om personen længes efter livet med Gud eller ej. Så det er en god ting at stille spørgsmål til. For hvis dåb skulle være en tros handling og man ikke er døbt, er man så troende og vil man Gud?

  Så hvor meget af det som Torben gør er egentligt værd at kæmpe imod? Det er måske det spørgsmål vi bør at stille os selv i slutning af den her samtale. Men jeg tror jeg vil også nu minde dig igen om at bare fordi vi snakker om det her er fordi Torben har gjort noget som os andre bør gøre mere af. Hvis vi gjorde vores, så vil der ikke være nødvendighed for sådan en som Torben og han aldrig ville havde fået så meget opmærksomhed. Derfor igen, tænk over de valg DU står overfor og hvilken af dem vil skabe en ægte forandring.

  Mkh. Vadim.

 9. Kristian Says:

  Jeg har nogle spørgsmål nogle her måske kan svare på. Det handler mere om det grundlæggende i troen, og ikke så meget om det at kunne helbrede eller dåb, men måske noget der er værd at tænke over.

  Jeg tror på en Gud, en skaber, og jeg tror også mange ting i bibelen er sandt, men ikke det hele. For mig er det bare svært at skille skidt fra kanel. Historien om Jesus er ikke unik. Der har tidligere i historien været fortællinger der ligger lige op ad historien om Jesus, men som ikke er “optaget” som tro. Det betyder ikke jeg siger det hele er usandt, men jeg tror bibelens versioner af historier, kan rumme mange personlige opfattelser, og noget vil jeg mene er skrevet og manipuleret af mennesker og kirker for at styre mennesker og til egen vinding. Der har altid været hang til magt, og her har kirken også haft deres at skulle have sagt gennem historien.

  Der er mange ting der hos mig ikke giver mening. F.eks historien om Satans opståen. Igen kan der være sandheder og andre versioner af sandheden, men i mit hoved, kan jeg ikke få det til at hænge sammen. Gud er uden synd. Det eksisterer ikke i hans univers, hvordan skaber han så en engel, som senere bliver den onde? Gud kan ikke skabe synd, eller noget som indeholder synd, det eksisterer jo ikke??

  Så vil nogen måske tale om den frie vilje. Men hvis Satan ikke var Guds mening, hvordan kan vi så vide, at himlen vil forblive ren? Og var der overhovedet noget der hed “den frie vilje” før mennesket blev skabt? Kan vi risikere, at der falder en ny i himlen, når der er “renset ud”? Det vil jeg jo mene der allerede var, da der kun var Gud, i og med synd ikke eksisterede, og dermed ikke kunne skabes?

  Så hvad skal spillet her på jorden til for, hvis bibelens budskab er 100% sandt? Hvorfor have “spillet” her på jorden først med død, ødelæggelse, krige osv, en blanding af godt og ondt. Hvorfor sætte folk på den prøve, og smide dem i ildsøen der ikke vil? De fleste mennesker ville sige, vil du være med til noget godt og glædeligt? Hvis der siges nej, respekteres det jo som regel, men i Guds tilfælde, accepterer Gud, at mennesket, som han selv har skabt, sendes i helvede, hvis man ikke er blevet overbevist om hans eksistens? Hvorfor ikke bare lade dem dø, og så er det det? Desuden er Gud selv ansvarlig for, at det er blevet sådan, hvorfor så stille mennesket i denne kattepine?

  Kig rundt omkring i verden, med alle de meninger og holdninger. Hvor giver det mening, at en kærlig Gud siger til mennesker, at nu tager i det rigtige endelige valg i denne forstyrrede verden, eller i ryger i helvede? Hvorfor ikke bare skabe det gode fra starten, smide Satan på porten og starte ved det som nu er destinationen?

  “Den frie vilje”! Jo, men hvis vi stadig har mulighed for at falde via den frie vilje i himlen, er vi så ikke lige vidt, når vi når dertil?

  Nok håbløst at svare på, men jeg stiller spørgsmålstegn til de ting jeg vælger at bruge mit liv på, og må indrømme jeg har det mere end svært med bibelens beskrivelser. Hvis Gud skabte den Satan vi kender i bibelen, begik han så ikke en fejl? Hvis jeg vil lave en madret, og ikke kan lide der er peber i maden (som iøvrigt slet ikke står på hylden, og som man ikke kan købe i supermarkedet) så kommer jeg det ikke i :).

  Kringlet og måske lidt firkantet, men noget som jeg ikke kan lade være at overveje, når jeg skal tolke bibelens budskaber.

  Nogle kommentarer?

 10. Karina Rasmussen Says:

  Har lige hørt din prædiken “fattig i ånden” og da du er meget personlig mht andre (som også bare er mennesker som du og jeg) så tillader jeg mig at gøre det samme mod dig. Det var virkelig en god prædiken og Jesus må aldrig komme på anden pladsen. Prøv lige at læse på din egen side her. Du bruger jeg i hver sætning og tit op til flere gange. Vi kan intet i egen kraft og æren tilhører Jesus. Vil du ikke godt bare tænke lidt over det her og ligge det frem for Herren. Personligt bliver jeg ked af det, når jeg læser her – på dine vegne, men også fordi det Herren har lagt dig på hjertet kommer helt forkert ud. Du leder efter andres fejltrin – Fortæl dem og os andre om hans sandhed istedet – som du gør i din prædiken. Vil de ikke høre på dig, så gå i forbøn for dem i Helligånden. Jesus fordømte ingen – kun farisærerne. Hvorfor – fordi de fordømte andre.
  Det her er ingen kritik af dig – bare en ærlig bekymring

 11. René Vester Says:

  Så kom der et svar fra Torben Søndergaard, det svar kan man læse med mine kommentarer på dette indlæg: http://sand.omvendelse.dk/svar-fra-torben-sondergaard-men-var-det-svar-nok-4607.htm

 12. René Vester Says:

  Hej Kristian
  Jeg synes ikke det er så nemt at svare på det hele på en, gang da det nok bliver noget rod. Men som jeg ser det er hovedproblemet og spørgsmålet om vi kan stole på bibelen, eller ej, og hvorfor i givet fald.
  Det hurtige svar, som ikke er nok, er at hvis Gud har skabt verden, så kompleks som den er, så er Han også i stand til at give os et dokument hvori vi kan se hvem der har skabt denne verden, og på en måde som er så præcis at vi ikke behøver være i tvivl derom. Hvis vi ikke tror på Gud er i stand til det, så bør vi også have svært ved at tro at Gud kunne skabe verden. For hvis ikke Gud kan artikulere hvem Han er, hvad skulle Han så være i stand til? Det har jeg holdt en prædiken om som kan høres på dette link: http://sand.omvendelse.dk/guds-k%c3%a6rlighedsbrev-nu-med-download-307.htm
  Nogen spørger tit ind til om vi så kan stole på den bibel vi har i dag, og sandheden er at den bibeloversættelse (den autoriserede) som vi bruger i dag, er langt mere sikker end dem man brugte for 100 år siden, da vi har fundet flere og flere grundtekster som vi kan bygge oversættelser på. Det har jeg skrevet et lille indlæg om her: http://sand.omvendelse.dk/er-vores-bibel-trov%c3%a6rdig-2856.htm
  Nu er det store spørgsmål som hvorfor bibelen så skulle være troværdig. Og det er den ikke fordi vi bare skal tro det. Bibelen er en samling af vidnesbyrd, som er skrevet på tidspunkter hvor der har været andre vidner, og den viser sig at være det mest troværdige dokument vi kan finde fra den tid bibelen er skrevet i. Men det er så en større sag, som man er nødt til at undersøge lidt mere end ved bare at læse hvad jeg skriver her. Men en som jeg på det varmeste kan anbefale at høre på som forklarer ordentligt er Voddie Baucham. Han benytter sig ikke af den ubibelske tilgang som nogen kalder blind tro. Kristne skal ikke bygge deres tro på blind tro, det er noget forholdsvis nyt som har sneget sig ind i kirken, og som egentlig burde høre til visse andre religioner istedet. Men Voddie Baucham forklarer i prædikenen for neden i dette link hvorfor vi kan tro på bibelen, og gøre det på troværdigt grund. http://sand.omvendelse.dk/skon-bibelfunderet-bibelcamping-med-voddie-baucham-3572.htm

  De andre spørgsmål kan i realiteten ikke besvares tilfredsstillende hvis ikke man har styr på om bibelen er troværdig og hvorfor. Så jeg håber dette kan hjælpe dig videre, og at du får svar på den del.
  MVH
  René Vester

 13. Vadim Cool Says:

  Hej Kristian.. eller hvem ellers måtte læse det.
  Jeg kunne prøve at svare på dine spørgsmål..

  #1 Kan man tro forkert og ryde i helvede for det?
  Ja, man kan godt tro forkert, men på forskellige områder.. Fordi hver især af os har vores eget liv og potentiale med livet. Så Gud kan i princippet bruge os der hvor vi er og åbenbare for os det vi bør at vide hver især. Men udgangspånkt bør blive den samme og fundamentet bør også forblive den samme. Hvis man virkelig vil livet og livet med Gud, så skal Gud nok lede os og finde os. Den sande Gud vil altid åbenbare sig først hvis vi er virkelig søgende.

  #2 Hvorfor fortjener mennesker at ryde i helvede bare fordi de ikke har søgt Gud og kunne Gud ikke bare udslette ondskab? Her bør man at forstå hvorfor vi er her.. Gud kunne udslette os nu, men har givet os en mulighed for at blive frelst fra døden og dommen. For at den her og anden verden må lære hvad dvs. at gøre rigtigt, så må der laves et eksempel ud af ondskaben+os der vælger ondskaben overfor Gud. Det er ikke en gang så meget regler som må følges, men kærlighed som må søges og den der har givet livet som må stoles på. Hvis vi ikke vælger at stole på Gud og søge Gud/livet, så fortjener vi det modsatte.. Hvis der er evig paradis, så må der også være evig helvede.. Forskel er bare at paradis er der hvor Gud er og helvede er der hvor Gud ikke er.. så i princippet helvede er døden.. Men for at ingen skal glemme hvor farligt det er at nægte selve livet og kærlighed.. så må vi huske hvad korruption vil lede til, rent totur og tomhed for evige og levende væsner.

  #3 Kan man stole på bibelen? Ja, det kan man godt når man tænker på at det er ikke de 10 bud vi skal følge, men bare at søge Gud og daglig livet med Gud og frelse i troen på Jesus. Det er det eneste virkeligt bibelen taler om.. Så kunne man afprøve om mirakler er sandt eller ej.. og om Gud kan bruge os eller ej.. og om det vil være til velsignelse for os og folk omkring os eller ej.. Og til sidst bare søg Gud for svarene.. Derved finder man ud af hvad er sandt og falsk..

  Hvis der er nogle spørgsmål.. bare find mig på facebook.

 14. Helle Sivertsen Says:

  Hej Rene.
  Da du blev barnedøbt, sagde dine forældre og dine faddere ja til at oplære dig i den Kristne tro.
  Hvis de havde gjort det, havde de læst bibelen for dig, da det er den eneste måde at blive oplært i den Kristne tro. bibelen er en manual på et Kristens liv. som en hvilken somhelst anden manual til et teknisk apparat. så har vi bibelen. Om dine forældre havde læst bibelen for dig, ville du kunne se at alt det Torben Søndergård fortæller om står der i bibelen om, og han handler kun udfra det der står i bibelen den kristnes manual for det kristne liv. der står i Markus det 16 kapitel at dem som tror skal tale i nye tunger, uddrive onde ånder, døbes, opvække de døde. m.m. så han handler kun udfra den kristne manual i det han siger. jeg har læst bibelen flere gange og det han siger står alt sammen der. Har dine forældre eller faddere læst den for dig?
  Du vil give mig ret at det står i manualen hvis du har læst den eller fået den læst. Og de som ikke handler efter manualen skal ikke tro at de ender i himlen hos Gud om ikke de begynder at handle efter den. Det er det Torben Søndergård har fundet ud af. du har muligvis hørt at der er en smal vej til himlen og få er det der finder den og går på den. Der hvor det der skeer ikke findes i den almindelige danske bibelen, der kan de personer ikke være sikre på at komme i himlen når de dør. vi er alle personer med en ånd. ånder dør aldrig. vil vi tro som der står og gøre som der står og handle som der står og vores evige ånd kommer i himlen. til evigt liv der. eller forkaste det frelses værk som Gud har givet os gennem troen på Jesus og hans Ord. Og havne i en evig død i helvedet med en uudslukkelig ild. Gud har givet os mulighed for ikke at havne der. Læs selv manualen. håber du læser og forstår at det Torben forsøger er at redde liv fra den evige ild.

 15. René Vester Says:

  Kære Helle
  Du skriver en masse, men skriver ikke hvad præcist det er du er uenig med mig i, derfor giver det ikke nogen brugbar mening hvad du skriver. Jeg er for resten døbt på min egen bekendelse, men den dåb er ikke en magisk handling som Torben Søndergaard desværre gør den til. Så jeg er tilhænger af troendes dåb, men ikke af at man ligger noget i dåben, som bibelen ikke giver belæg for.

Leave a Reply