Jeg læste en del artikler om vækkelse og om hvordan man kan få vækkelse. Men ofte kan man nemt blive ret skuffet over det man læser. Det handler nemlig kun sjældent om bibelsk vækkelse, men om den vækkelse som mennesker ønsker skulle komme, men ikke den vækkelse Gud ønsker at sende. Det er ofte blot om en vækkelse der bare medfører at kirkerne blev større. Jeg har bestemt ikke noget imod at kirkerne bliver større, men metoden de bliver store på, skal være pga Guds velsignelse, og være baseret på Guds ord. I en af artiklerne var der ovenikøbet en der var så “klog” at han havde sat vækkelse i system. Desværre var systemet fuldstændig uden forbindelse til Guds ord.

Men hvad er vækkelse?
Sand vækkelse starter i kirken. Når Gud sender sin vækkelse over Danmark ( hvad jeg bestemt tror Han har i sinde at gøre), så starter det i kirken. Gud ønsker ikke at bruge en kirke der ikke er vakt for Ham. Det ser vi igen og igen i vækkelseshistorien. Først når en kirke er vakt, kan der komme vækkelse til den kirke. Den kirke der er vakt er også en kirke i brand. John Wesley sagde; Hvis du virkelig brænder for Jesus, så vil mennesker komme for at se dig brænde.

Vækkelsens kendetegn
Der er flere kendetegn ved vækkelse. De fleste har du nok hørt om i forvejen. Der har været megen bøn først og folk kommer strømmende til. Men har du fået at vide at to af de vigtigste kendetegn ved vækkelse er følgende: For det første bliver der forkyndt et klart Guds ord. Det bliver ikke bøjet, eller gjort smart. Jeg har endnu ikke læst noget i vækkelseshistorien som er baseret på præster der forsøgte at gøre Guds ord mere smart og spiseligt. Det er det modsatte der er tilfældet, hvilket burde få rigtig mange “moderne” præster til at tænke. For det andet er der en enorm syndserkendelse blandt dem der hører Guds ord. Tro mig der findes ikke nogen sand vækkelse som er sket på baggrund af et halvt evangelium som kun omhandler det positive. Vækkelseshistorierne fortæller at dem der hørte Guds ord græd over deres egen synd, de råbte til Gud om Han dog kunne tilgive nogen som dem, de omvendte sig fra deres eget liv, og valgte at blive Guds børn. Prøv blot at læse Peters Pinseprædiken i apostlenes gerninger kapitel 2. Der er dem der hører prædikenen så overbevist om synd at de faktisk afbryder Peter og spørger “Hvad skal vi gøre,brødre?”. De kunne ikke vente, fordi de kunne se deres synd, og kunne se et klart behov for at komme af med den synd.

Få Gud til at vække dig først
Hvis du vil have vækkelse, så bed om at Gud må vække dig først. Men vid hvad du beder om, for er du parat til at ofre af din tid til Hans ære? Er du villig til at give afkald på dine ynglingssysler og fritidsaktivitetet? Er du parat til at studere Guds ord, måske blive drevet til at bede mere end du har bedt før. Okay måske er du ikke, men så kan du, og også jeg ihvertfald bede Gud om at Han må gøre os parate. Så Han kan vække os, og bruge os i den vækkelse der vil komme, hvis der findes et lydigt folk der vil følge Ham.

Share on Facebook

5 Responses to “Hvad er bibelsk vækkelse?”

 1. Birthe Jensen Says:

  Jeg kan ikke være mere enig. Knald godt indlæg.

 2. Thomas Says:

  Finney var meget optaget af at bruge psykologiske manipulationsmetoder for at få folk til at “omvende” sig. Det var således ham, som opfandt “eftermødet” og “missionsugen”.
  Det var også ham, som genopdagede John Wesleys lære om helliggørelse som et selvstændigt nådeværk, hvilket gjorde at han nu på sine møder kunne tilbyde to oplevelser – først omvendelsen, og derefter helliggørelsen.
  Denne lære fra Wesley kom så til at danne grundlag for den amerikanske hellighedsbevægelse, hvor prædikanterne grundlæggende havde tre forskellige budskaber på programmet – et budskab til synderen om at blive frelst, et budskab til den frafaldne om at komme tilbage og et budskab til den frelste om at modtage helliggørelsen (= renselse fra arvesynd).
  Pinsevækkelsen var en udløber af hellighedsvækkelsen, hvor der i begyndelse var hele tre oplevelser (frelse, helliggørelse og åndsdåb/tungetale), men siden kom helliggørelsen vistnok til at træde lidt i baggrunden.
  Men set med mine øjne er det altsammen forfejlet, fordi man mere har satset på hurtige resultater istedet for at lægge et ordentligt grundlag.

 3. Thomas Says:

  PS Jeg fandt en lille video om, hvor skadeligt Finneys arbejde har været:
  http://youtu.be/U49RyyHVmXQ

 4. René Vester Says:

  Ja jeg giver dig fuldstændig ret. Finney har ødelagt meget for kristendommens måde at sprede evangeliet på. Manipulation fra prædikestolen istedet for et klart evangelium er hvad han stod for, og som vi har overtaget efter ham desværre. Han skulle på sine ældre dage have indset at han havde gjort det forkert, da han kunne se konsekvenserne af hans forkyndelse i form af et stor frafald og ligegyldighed overfor synd hos hans “efterfølgere”. Men den del har man i den moderne kirke valgt at se bort fra. Det var ellers den erkendelse som man burde respektere ham for, istedet for den dårlige manipulerende forkyndelse.

  Men han er godt nok lidt af en hellig ko i mange samfund. Man kan ikke tåle kritik af Finneys metoder, for “de virkede jo”. Hvilket jo bare er pragmatisme. Her er også en video med de fire herrer fra White Horse Inn der taler om Finney og hans indflydelse på den moderne kirke i dag: http://www.youtube.com/watch?v=Q5Gaqa8Cr6Y&feature=related

 5. Thomas Says:

  Tak. Jeg vidste ikke, at det var så slemt med Finney. Det virker nærmest som om, at han overhovedet ikke var en kristen.

  Men derudover synes jeg, at YouTube-brugeren “LaneCh” har mange gode videoer. Da jeg henter meget af min kristne inspiration fra nettet (kender ikke nogen god kirke i min landsdel) sætter jeg meget pris på det.

Leave a Reply