I den karismatiske bevægelse i Danmark er Henrik Ølholm Csizmadia blevet et ret velkendt navn efterhånden. Engang var han kendt for at advare imod New Age, og det gjorde han ganske glimrende, mens han i dag taler rigtig meget om udfrielse og dæmonuddrivelse. Han var for 15-20 år siden, en af de mest eminente folk til at afsløre hvor tåbelig, usammenhængende og dæmonisk New Age bevægelsen er.
Noget som Henrik ofte er blevet urimelig kritiseret for er at han råber for meget, og er for bombastisk og voldsom. Ja, han er lidt speciel hvad det angår, men har vist altid været sådan lidt vild, også på en prædikestol. Men vi har forskellige personligheder, og hvis vi sammenligner apostlene, ser vi at der også hos dem var store forskelle i personlighederne. Mattæus siger nærmest ikke noget i evangelierne, mens Peter ikke holder sig tilbage fra at sige både det ene og det andet. Begge blev de brugt af Gud til at prædike evangeliet.

Hvordan kan man anbefale den slags?
Der hvor Henrik Ølholm Csizmadia er problematisk er at den lære han er inspireret af og bygger sin forkyndelse på, er af værste skuffe indenfor trosbevægelsen. Han tilhører ”Latter rain” segmentet. Det vil sige at han er inspireret af folk som Bob Jones , Patricia King og Rick Joyner m.fl. Det er ikke noget han bryder sig om at blive konfronteret med, da han fuldstændig ukritisk holder fast i at disse falske lærere skulle være fra Gud. Jeg har nu tænkt mig ikke længere at være stiltiende om dette, da jeg oplever at tiden er inde til at sætte ord og navne på dem fra trosbevægelsen i Danmark, som mange kirker giver plads til at sprede gift. Her er hvordan jeg blev opmærksom på at Henrik Ølholm Csizmadia var kommet på vildspor.

Jeg havde for et års tid siden på Facebook en ret typisk debat med nogle karismatikere. Det startede med at Henrik Ølholm Csizmadias havde lagt en video på sin facebook profil, med den falske profet Bob Jones. I videoen sagde Bob Jones noget fuldstændig tåbeligt om at kristne i september måned ville få magt til at gå ind i byer og kaste djævelen ud og gøre rent. Ikke noget med at prædike evangeliet, nej hellere gå rundt og udøve mærkværdige former for åndelig krigsførsel som ikke har sit udgangspunkt i bibelen.
Bob Jones er udover at have været mentor for Todd Bentley, en af de mest yderliggående af ekstreme karismatikere der sætter åbenbaring over Guds ord. Han påstår bl.a. at han kan tage til himlen og tilbage igen, når han selv vil. Noget som vi ikke ser nogen som helst i bibelen gøre. I bibelen ser vi kun at Gud har taget meget få personer op til Himlen, men ikke nogen der har gjort det efter egen beslutning. Bob Jones siger han gør det dagligt. Dertil har han et CV som burde forskrække enhver kirke med bare en lille smule fornuft. Men ikke nok til at forskrække Henrik. Jeg spurgte så Henrik om følgende på facebook:

”Henrik jeg har virkelig svært ved at fatte at du kan anbefale denne video. Bob Jones er om noget en falsk profet, der har langt mere til fælles med den New Age bevægelse Gud frelste dig fra engang. Bob Jones er en mand der bl.a. påstår at han kan tage til himlen og tilbage igen når HAN har lyst til det (Todd Bentley sagde i den forbindelse at det duftede af vanilje der, på en tur Bob Jones havde til ”himlen” med Todd). Han har haft de mest skøre profetier, har været Todd Bentleys mentor, og samarbejder med fru Karismaniac Patricia King. Bob Jones prædiker jo alt muligt andet end Jesus Kristus som korsfæstet død og opstanden. Er du helt sikker på at du virkelig vil anbefale den slags? Det er jo åbenbaring der bliver sat over skriften han reelt set står for. Bare fordi det lyder godt i ens ører, er det jo ikke ensbetydende med at det er sandt.”

Jeg har kendt Henrik fra lang tid tilbage, og husker ham som en der gjorde lige lovlig meget ud af den karismatiske del. Men jeg husker også en kærlighed til Guds ord fra hans side. Derfor syntes jeg at det var på sin plads at stille dette spørgsmål. At en man kender (også kun overfladisk) og har anset for en broder, anbefaler en åbenlys falsk profet, vil jeg mene var forkert ikke at tage op. Jeg fik dog ikke noget svar fra Henrik, men i stedet blev min kommentar slettet. At en kommentar bliver slettet, behøver der ikke være noget forkert i. Slet ikke hvis jeg havde skrevet noget nedsættende om Henrik, eller lagt noget der virkede spamagtigt på. Men jeg havde henvendt mig med et spørgsmål jeg mente var vigtigt at få besvaret. For Henrik er en ret brugt prædikant i flere karismatiske menigheder, hvoraf flere nok har et ærligt ønske om at være bibelsk. Men hvis Henriks lære bygger på teologi som har samme kilde som Bob Jones her, så har vi at gøre med et alvorligt problem. For Bob Jones prædiker nemlig ikke kristendom, men noget der har langt mere til fælles med den okkulte verden, og hvis det er en af Henriks store inspirationskilder, så ville jeg passe rigtig godt på med at sætte Henrik på en prædikestol. Men lad mig gå videre med hvad der skete.

Jeg fik i første omgang ikke noget svar på hvorfor min kommentar var blevet slettet. Det virkede som om , at man ikke kunne tåle at blive modsagt, eller draget i tvivl. Derfor spurgte jeg dagen efter om det samme, samt hvorfor han slettede kommentaren, når det var et reelt spørgsmål jeg kom med. Så gik der hul på bylden fra ”the karismaniacs”, og tro mig jeg mener virkelig bylden.

For så begyndte folk at blive sure på mig fordi jeg kunne tillade mig at sætte tvivl om Bob Jones. Først var der den sædvanlige med: ”Pas på Rene…Den dom du dømmer med…bliver du selv dømt med ” som der 99 gange ud af 100 bliver taget ud af konteksten. Bibelen advarer os imod de falske profeter. Bob Jones er en falsk profet derfor skal han også bedømmes som en. Bibelen er fuld af bedømmelse, og kristne er også kaldet til at bedømme. Ikke at fordømme. Bibelverset som blev henvist til handler om hykleri, ikke om at vi ikke må bedømme.
Så fik jeg at vide af en kvinde at ”jeg skulle mærke efter i min ånd”. Så nu havde jeg ifølge hende ikke længere brug for bibelen. Jeg skulle i stedet mæææærke hvad der er sandhed. Hmm hvordan gør man det. Hvad med alle de guruer igennem tiden som har mærket sandheden og lokket folk vild? Eller Christian Hedegaard han føøølte da vist også at Gud sagde en masse underlige ting til ham.
Sådan fortsatte det lidt. Jeg skulle passe på at det ikke bare blev til kiv og strid, for det var ikke mit ønske. Men blot at vise at det ikke er i orden at promovere en åbenlys falsk profet. Men summa summarum, det jeg fik ud af diskussionen var at jeg var havnet i en debat med folk som jeg vil opfatte som karismaniacs. Det lyder måske voldsomt. Men jeg har kendt mange karismaniacs igennem tiden og de er nemme at genkende. De er ledt af oplevelser og ikke af Guds åbenbarede vilje igennem Hans ord. De har ikke brug for at teste noget ved Guds ord, de kan mærke om noget er i orden eller ej. Deres hjerter leder dem, selvom der i Jeremias 17.9 står at hjertet er bedragerisk. Men David siger i salme 119.105 at det er Guds ord der skal lede os. Man behøver bestemt ikke være en karismaniac bare fordi man er karismatiker. Men her var der en overflod af dem.

Vildledte får
Det mest bedrøvelige ved den debat jeg havde her, var ikke den uenighed som vi havde. Men at iagttage hvor langt disse folk var kommet væk fra at leve med Guds ord som autoriteten. Folk som tydeligvis alle var påvirket af  Henrik Ølholm Csizmadias ubibelske lære. Det var blevet oplevelsen forud for skriften, og jeg skal love for at disse folk forsvarede den holdning med næb og kløer. Jeg har gemt debatten, så jeg kan dokumentere ovenstående.

Du er giftig
Jeg fik dog et svar til sidst fra Henrik, efter at han endnu engang havde slettet mine kommentarer. Denne gang fortalte han hvorfor han havde fjernet dem. Han kaldte dem for det rene gift. Det kan jeg godt forstå han synes de er, for de var i hvert fald i direkte modstrid med hvad han stod for. Og så skal han have ret til at slette dem. Det er jeg ikke vred over. Men så fortsatte han med at forsvare sig sådan her:
” – Jeg kryber ikke udenom, men jeg tror ikke rigtigt, det nytter noget at have dialog – eller jeg skulle måske snarere sige “diskutere” eller “mundhugges” – med dig, da jeg tror vi på dette område er for langt fra hinanden – og du har jo allerede kommet med konklusionen: “De er falske profeter, færdig!” Jeg kunne godt komme med en lang og grundig begrundelse og underbyggelse af min holdning, men jeg tror ikke rigtig vi kommer nogen vegne – vi kunne fortsætte i det uendelige og diskutere frem og tilbage – og jeg er bange for at det ikke bliver afsluttet før vi giver dig 100% ret og siger: “Okay, Rene, Bob Jones er en falsk profet!”

Her glemte Henrik bare at jeg havde vist hvorfor Bob Jones er en falsk profet, det er jo slet ikke svært. Så det var ikke en påstand jeg havde taget ud af intet. Jeg havde hørt hvad han havde sagt (og hørt ham indtil flere gange) læst hans historie, og sammenlignet med bibelen. Det Henrik manglede at gøre var at sammenligne Bob Jones udtalelser med bibelen. Han gjorde som sine efterfølgere, istedet for at forsvare udfra bibelen at Bob Jones skulle være sand, så blev det istedet Henriks personlige overbevisning der blev det afgørende. Ikke en objektiv bibelsk vurdering.

Efter den debat med Henrik valgte jeg at høre lidt af hans forkyndelse. Jeg håbede virkelig at der måske var noget godt at hente stadigvæk i hans forkyndelse. For jeg husker at han også havde en evne til at prædike engang. Det viste sig at være noget af det allerværste jeg længe havde hørt i Danmark. Det var fra en af deres sommerkonferencer i Thisted. Den vil jeg tage op næste gang jeg skriver om Henrik i et snarligt indlæg.
Hvis du ønsker at høre den skøre profet Bob Jones, og den falske profetinde Patricia King, kan du se videoen her, hvor de taler med Todd Bentley om at tage frem og tilbage til himlen.

I videoen her kan du høre Bob Jones udtale sig om hvad der skulle ske september 2010 (hmm det skete vist ikke) 7-10 minutter inde i videoen. Hvad han ellers siger er det rene og skære overåndelige vrøvl. Vrøvl som vel at mærke er noget som taler til kødet hos en vis gruppe af kirkegængere. Her er hvad Henrik skrev som indledning til videoen:

“Se dette – stærkt profetisk ord om at fra september og frem vil Guds autoritet blive forløst stærkere på jorden og løven (af Juda) vil begynde at brøle på jorden, som vi aldrig har set før – og vi troende skal ved Guds finger kaste Satan ud af vores kirker, familier og byer!”

 

Hør og læs mere om Henrik Csizmadia på dette link: https://sand.omvendelse.dk/hvad-praediker-henrik-csizmadia-en-simpel-analyse-3787.htm

Share on Facebook

3 Responses to “Henrik Ølholm Csizmadia anbefaler falske profeter fra trosbevægelsen”

 1. Birthe Jensen Says:

  Sal.119.105 Dit Ord er en lygte for min fod, et lys på min sti

  Ikke menneskers ord, de skal kunne stå prøve med Ordet. Menigheden i Berea fik ros for at modtage Ordet med al god vilje og GRANSKEDE DAGLIGT SKRIFTERNE, OM DETTE FORHOLDT SIG SÅDAN. – Ap.G. 17.11

  For tiden gennemgår vi hos os Ordsprogene her er hvad vi fandt:
  Der findes 3 slags mennesker (tabere) som desperat har brug for visdom.
  a) spotteren b) tåben c) den tankeløse – Ord. 1.22

  a)
  * spotter Guds visdom, fordi de ikke forstår den – Ord.14.6
  * Indrømmer intet, mener de selv ved bedst – Ord. 21.24
  * Har ingen glæde af irettesættelse – Ord.9.7-8 og 13.1
  * Vil en dag modtage straf – Ord.19.29

  b)
  * En person som er tykhovedet, doven, skødesløs, og selvtilfreds
  Sam. 1.25
  * Hader anvisning, belæring og tilrettevisning – Ord.1.7,22
  * Overbevist om egne evner og ved bedst – Ord. 12.15
  * Taler uden at tænke, (munden løber i overmod) – Ord.29.11
  * Buser sorgløst på – Ord.14.16
  * Er brovten – Ord.10.8
  * Spotter synd – Ord. 14.9

  c)
  * Tror alt og alle, fordi de mangler bedømmelse og kendskab til
  Ordet. – Ord.14.15
  * Ledes let på afveje – Ord. 7.7 og de flg vers
  * Kan ikke se fremad, hvilket medfører de får problemer den ene
  gang efter den anden – Ord.22.3

  Resultatet :
  Spotteren afviste visdom og mødte destruktion – Ord. 1.24-27
  Spotteren lyttede til tåben og modtog destruktion – Ord.6.32

  Tåben afviste visdom og blev ledt i døden – Ord. 8.36
  Tåben lyttede til dumhed (el.anden tåbe) og modtog døden Ord.5.22-23

  Den tankeløse afviste visdom og kastedes i helved – Ord.9.18
  Den tankeløse lyttede til tåben og endte i helved – Ord. 7.27

  Bemærk at tåbens ord er indblandet i sin og andres, fald fordi de ikke har Guds Ord som rettesnor, men sætter mennesker og deres “åbenbaringer” højere. De nægter at tage mod fornuft. Hvad mennesker siger og gør skal kunne tåle at blive prøvet udfra Ordet. Man skal handle på Ordet og rette ind, hvis man tager fejl. Enhver prøve sig selv. incl.mig

  Mht. videoen er vi her hjemme helt enige i Rene´s udtalelser.
  Det er simpelthen frygteligt, hvad der sker rundt om i verden.

 2. Nikolaj Says:

  Bob Jones ligner Darth Sidious fra Star Wars. 100% falsk profet.

 3. andreas Says:

  jeg kan huske engang der stod i bibelen ved enden skal der opstå falske profeter og folk vil følge dem ergo kan jeg konstatere vi er ved dommedag

Leave a Reply