Har du nogensinde hørt gudstjeneste i radioen på P1? I fald du har, er det nok meget få af dem som du kan huske. Måske har din egen præst været en af de få udvalgte som har fået mulighed for at prædike Guds ord igennem den danske æter. Men sandsynligvis kan du heller ikke huske hvad han sagde der. Sådan er det også i Norge. I mange år har man haft forkyndelse i radioen deroppe, men ligesom her er det heller ikke mange af de prædikener man husker. Men der er dog en undtagelse, og det er Ole Hallesbys berømte og den dag i dag omtalte “Helvedestale” fra 1953.

Helvedestalen
Han kaldte den vist ikke selv for helvedestalen. Det er faktisk heller ikke så meget en bål og brand prædiken, selvom han da bestemt kom ind på fortabelsen. Men en prædiken der viser at Gud søger mennesket, og giver os de muligheder vi har brug for, for at kunne se nødvendigheden af at vi omvender os. Den prædiken bliver stadig debatteret den dag i dag. Mange er uenige  om Hallesby gjorde det rigtige her, eller om han skulle have prædiket et mere udvandet budskab. Men sagen er den at Hallesby brugte muligheden for at prædike et klart Guds ord om omvendelse til Jesus Kristus. Det var ikke en prædiken som var vag, vattet, eller talen folk efter munden. Men man blev så vred på manden at han så vidt vides ikke fik lov at prædike på radioen igen.

Resultaterne
Men Hallesby fortrød ikke. For han havde fået over tusind breve fra folk der takkede ham for hans prædiken, fordi de bagefter omvendte sig fra deres eget liv, og gav det til Kristus istedet. Derudover var der også rigtig mange der kom til præsterne rundt om i det norske land og spurgte hvad de dog skulle gøre for at blive frelst. Folk var med andre ord kommet i syndenød. Fordi Gud havde brugt en enkelt mands enkle prædiken.

Det kan godt være at Hallesby kun fik mulighed for et skud i bøssen. Men det skud brugte han godt. Han kunne jo som professor have tænkt at han kunne miste meget prestige, og anerkendelse i hans akademiske kredse ved at prædike som han gjorde. Men han havde en vigtigere sag end hans eget navn. Nemlig at forkynde Guds ord klart og tydeligt til Guds ære. Jeg ville ønske dem der får mulighed for at prædike evangeliet i den danske radio, og som kender evangeliet, ville følge Hallesbys eksempel. Også selvom det ville betyde at de aldrig ville komme i radioen igen.

Læs mere om prædiken på Shafan.dk. Du kan læse prædikenen i sin helhed på Nyt i Natten.

Men lad nu være med at høre Gudstjenesten i radioen istedet for at gå i kirke. Gudstjenester foregår i kirken og ikke ved at sidde derhjemme i sin lænestol!

Share on Facebook

Leave a Reply