Det sker jo indimellem at jeg bliver kontaktet af folk der synes jeg er for hård og for firkantet i det jeg skriver. Det har jeg nu ikke noget imod sker, for det var jeg forberedt på før jeg startede dette arbejde. Men hvis man sammenligner hjemmesiden her, med hvad nogle af profeterne fra det gamle testamente skrev, så er jeg at sammenligne med et bløddyr. Læs her hvordan Esajas indleder sin bog i kapitel 1 vers 2-3:

“Hør, himmel, lyt, jord,
      for Herren taler:
      Børn har jeg opfostret og opdraget,
      men de har brudt med mig.
      Oksen kender sin ejer,
      æslet sin herres krybbe;
      men Israel kender ikke mig,
      mit folk fatter intet.”

Esajas taler her om at selvom Gud har opfostret folket, og taget sig af dem som en far, så er de alligevel oprørske og vil ikke kende Ham. De ønsker at leve deres eget liv. Nu skal vi huske på at de stadig kaldte sig jøder, og anså sig selv som Guds udvalgte folk. Men de viste med deres adfærd at de ikke kendte Ham. De viste istedet at de intet fattede.

Det er at sammenligne med en stor del af kirken i dag. Jeg ved godt at det er hårde ord, men det er hvad jeg tydeligt ser, og andre også. Det er ikke længere så afgørende hvilket kirkesamfund man tilhører. For der har sneget sig en ligegyldighedsånd ind mange steder som vi ikke har gjort op med. Vi tager ikke længere Guds ord så tungt. Vi mener ikke det er så alvorligt som det står. Til gengæld taler vi om fornyelse, og søger den alle mulige steder. Men vi tænker ikke på at søge den hos Gud, og slet ikke igennem Hans ord. Vi vil hellere søge hos smarte prædikanter og pastorer som har store megakirker som de kan vise frem. Vi sender vores ledere til kirkevækstkurser hos Bill Hybels og Rick Warren. Men vi sender ikke nogen til hellighedskonferencer med Paul Washer. Vi sender folk til USA for at lære om Brian McLaren og Rob Bells modbydelige redefineringer af kristendom. Men vi vil ikke sende nogen til David Wilkerson som kan lære om efterfølgelse af Kristus. Vi har valgt løgnelærere fremfor dem der taler sandhed. Ja vi er som et folk der ikke længere fatter noget. Vi er blevet et folk der taler om Gud, men vi kender Ham ikke. Er der ikke længere nogen der vil prædike Guds ord som Guds ord er?

Share on Facebook

Leave a Reply