Hvad har vi lært af den såkaldte Lakeland “vækkelse”? Har vi overhovedet lært noget af det der skete. Der var mange som råbte vagt i gevær helt fra starten, og sagde dette ikke var sand kristendom. De har forhåbentlig lært at de skal holde fast i deres bibelske overbevisning, selvom mange sagde at de gik imod Guds værk. Men samtidig var der også mange der først fik øjnene op for bedraget, efter det blev offentliggjort at Todd Bentley og hans kone Shonnah, havde indledt påbegyndelsen af en skilsmisse. Så er der dem der først valgte at vågne op, efter det kom frem at separationen skyldes et upassende forhold mellem Todd Bentley og en af hans kvindelige medhjælpere. Dertil er der stadig en gruppe som hårdnakket påstår at det hele var fra Gud, men at Todd Bentley var blevet presset for hårdt. Hvad angår den sidste gruppe kan jeg godt se hvad de mener med at Todd blev presset for hårdt, men det legaliserer på ingen måde hans gerninger og lære.John Piper skriver på sin blog http://www.desiringgod.org/Blog/ at dette måske er en forsmag på hvad der vil ske i endetiden. Hvilket fik mig til at tænke følgende: Der vil komme falske profeter og gøre store tegn. Hvor mange kristne vil følge dem? Der vil komme falske profeter med ny lære som ikke er fra Gud. Hvor mange kristne vil følge dem? Der vil en dag fremstå en antikrist, som er den sidste af alle antikrister. Hvis vi kigger på kirkens tilstand i dag, så må vi komme til den konklusion at mange kristne vil følge ham, når det engang sker. Ikke fordi det ikke ville være tydeligt og klart at den mand ikke er fra Gud, men fra Djævelen. Men fordi mange af dem som kalder sig kristne ikke har en sand kærlighed til sandheden, de vil hellere følge løgnen. De vil hellere vælge det der er åbenlyst forkert. Det kan godt være at de følelsesmæssigt, intellektuelt, politisk eller endog åndeligt kan forsvare hvorfor de vil følge en mand som taler løgnelære. Men ingen af dem kan på bibelsk grund forsvare at følge den mand, når han engang kommer. Men dette må jeg vende tilbage til en anden gang.

Vi har ikke lært noget

Historien viser at vi ikke har lært noget. Vi har fulgt en mand som åbenlyst har afsløret at han var ledt af dæmoners lære. Han har selv sagt at ligesom Gud havde sendt en engel med åbenbaringer til William Branham i halvtredserne, sendte Gud en engel med åbenbaringer til Todd Bentley. William Branham var en af de største vranglærere i kirken i det sidste århundrede. Han sagde bl.a. at treenighedslæren var fra djævelen. Men han fik masser af mærkelige åbenbaringer som han mente var sande. Når man hører hvad Branham sagde og sammenligner med Todd Bentley, kunne man godt få den mistanke at det er den samme ånd der står bag.
Todd Bentley sagde at det var vigtigere at lære det overnaturlige at kende, end det var at kende Jesus. Hans forklaring var at Gud havde sagt til ham, at kirken vidste alt om Jesus. De havde brug for at høre om englen. Udover at vi aldrig bliver færdig med at lære om Jesus, og at evangeliet handler om Jesus, så er det underligt at han åbenbart mente en bestemt engel. For han omtalte den i ental. Flere gange endda. Dertil var det da også tydeligt at det ikke var Fredens Gud som fik Todd Bentley til at slå en mand med mavecancer hårdt i maven, så han faldt helt til jorden. For ikke at tale om alle de andre voldelige helbredelsesforsøg, som han endog pralte af.

Mange har ikke lært noget af Lakeland “vækkelsen” siden der skal skilsmisse og utroskab til, førend dette vanvid blev stoppet. Mange af dem der fulgte Todd og elskede at se hvad der skete, venter i dag blot på det næste der vil ske. De venter på den næste Lakeland. Hvem er de så, dem der hopper på den næste Lakelandvogn? Svaret er, det er dem der ikke har en sand kærlighed til sandheden. Det er dem der ikke vil vurdere vækkelser på et bibelsk fundament. Det er dem der lægger ord og anden lære til skriften. Og hvis der er noget i skriften der ikke passer dem, så forsøger de at gøre det uvigtigt i stedet.

Det er dem der ikke har en sand kærlighed til skriften. Og det er meget meget alvorligt. For Jesus er Ordet der blev Kød og tog bolig iblandt os. Det ord som var i begyndelsen hos Gud, og Ordet var Gud. Det er det ord de ikke har en kærlighed til.

Så hvis der er noget jeg har lært at Lakeland “vækkelsen”, så er det at jeg fortsat må læse, studere og elske Guds ord. Jeg kan ikke undvære det. Jeg kan ikke nøjes med “åbenbaringer” fra andre, jeg kan ikke nøjes med at høre på hvad andre siger, jeg kan ikke kende godt fra ondt hvis jeg ikke kender Guds ord. Men allermest har jeg brug for at læse Guds ord fordi at det er igennem skriften at Gud viser hvem Han virkelig er. Hvis der er noget jeg har brug for, så er det at lære Gud at kende, og det bedste sted at gøre det, er igennem Hans Ord!

Til dem der har brug for at høre Todd Bentley sammenligne sine engle besøg med dem William Branham havde, kan de se denne korte, men skarpe video.

Share on Facebook

18 Responses to “Har vi overhovedet lært noget?”

 1. Linealis Says:

  For mig at se, kan vi lære én ting af Lakeland-vækkelsen: Det, der kaldes karismatisk teologi (eller mangel på samme), fører ingen gode steder hen. Men ligesom vi har haft Toronto, Pensacola og nu Lakeland, vil vi sandsynligvis se noget lignende i fremtiden.

  Mht. seperationen og omstændighederne omkring den, så er det dybt beklageligt, og vil altid være det. Nu har Todd Bentley været temmelig central for denne ‘vækkelse’, så derfor giver det mere mening at bedømme vækkelsen ud fra Todd Bentleys eksempel, end hvis fx. en leder i IM, LM, Oase el.lign. rodede sig ud i sådan noget. Men man skal også passe på at lade dette være det endelige bevis, for ret beset kender vi eksempler, hvor det er retlærende mennesker, der falder. Kong David er vel det mest kendte, men desværre ikke det sidste.

 2. David Jakobsen Says:

  Man må håbe og bede om at dette må lede til ransagelse af menigheder i Danmark.

 3. Tommy Barnabas Dahl Says:

  “Til dem der har brug for at høre Todd Bentley sige at det er den samme engel som William Branham fik besøg af, kan de se denne korte, men skarpe video.”

  Ja, nu siger Todd ikke det er den samme engel, men en engel. ret skal være ret, selvom man ikke er enig med manden.

  Fred

 4. Tommy Barnabas Dahl Says:

  Jeg forstår ikke hvorfor du ikke har rettet denne linje i dit indlæg:

  “Til dem der har brug for at høre Todd Bentley sige at det er den samme engel som William Branham fik besøg af, kan de se denne korte, men skarpe video.”

  Det kan selvfølgelig være på grund af en misforståelse, skal jeg ikke kunne sige? Men han siger nu, efter mine engelsk kundskaber; en engel og ikke den samme engel.

  jeg finder det vigtigt at vi, når vi argumenterer, gør det på en ordenlig måde og vi bruger kolde facts, eller kan man hurtig blive stemplet som useriøs og til sidst er der ingen der lytter til en mere.

  Guds Fred.

 5. René Vester Says:

  Hej Tommy
  Det er hermed ændret. Jeg giver dig ret i at vi skal gøre dette ordentligt, så vi ikke bygger på rygter, og dårlige overleveringer. Det er et område som vi ofte har overset, som har medført at mange anser kristne for utroværdige. Der er dog også en anden side af denne sag som jeg blev opmærksom på da jeg arbejdede sammen med journalister. Som gør at nogen former for rygter skal tages alvorligt, uden at man kan bygge nogen konklusioner på dem. Jeg kommer måske ind på det en dag hvis jeg synes der er behov for det.
  Men tak for rettelsen.

 6. Johnna Ottosen Says:

  Det er simpelthen for dårligt at påstå William Branham var en falsk profet,han var den største helbredsprædikant i det 20.århundrede,tegn,under og mirakler fulgte hans tjeneste

 7. René Vester Says:

  Ja Johnna det har jeg altså givet dig svar på her:
  http://sand.omvendelse.dk/todd-bentley-joels-army-og-william-branham-hvordan-kan-man-fortsat-sige-det-var-fra-gud-514.htm#comment-9815

  Istedet for at gentage dig selv, burde du besvare mit spørgsmål. Samt forklare hvordan du kan tro på en mand der sagde han var Elias der var blevet genfødt, sagde at læren om den treenige Gud var dæmonisk og at bortrykkelsen skulle ske i 1977. Og det er bare en lille del af de tåbeligheder der kom ud af munden på den mand.

  Svar på det og jeg vil give dig et ordenligt svar igen.

 8. Jesper Says:

  @Johanna – Rene og jeg er ofte uenige om dette og hint, og som brødre strides vi om hvad der er den sunde og sande lære, men der findes lære som ikke kan regnes som vildfaren kristen lære, eller vranglære i enkelte spørgsmål, men som er gennemgribende lægn, og eksempler på dette er William Branhams såkaldte profestiske statements, om han var en kristen skal jeg ikke blande mig i, Gud alene kender hjertets sandhed, men det han profeterede var pivfalsk og noget Fanden havde fundet på for at fører mennesker vild!

 9. Johnna Ottosen Says:

  Hej Rene og Jesper Jeg har set på det materiale,som I anbefalede om William Branham.Det er overvældende,så megen kritik der er om denne Guds salvede mand,der havde et budskab til sin samtid,og ved dybere studie en connetcion til Israel,med sit budskab(henviser til Mendel Edwardsons bog Our Nation is God) Tilsvarende er der så mange prædikener fra Branham og bevismateriale,der kan modbevise denne kritik,om nogen skulle være intersseret.At jeg skulle være utroværdig,forde jeg tager imod Branhams budskab,mener jeg er en overfladisk bedømmelse.
  Nu skal jeg ikke forsvare Branham.Det formål jeg har med at henvende mig er,at råbe vagt i gevær.Så mange kristne for infomation fra websider;meget er godt,men vi må undersøge deres påstande.Vi kan være uenige og det er ok,men formålet må være at fremme Guds Ord.
  Jesper du tvivler på om Branham var en kristen.Det fortæller mig at du ikke har sat dig ind hans tjeneste.Angående Branhams lære om den Treenige Gud,skulle være dæmonisk.
  Det der bliver sagt er,at vi kan ikke døbes i Faderens,Sønnens og Helligåndens navn,da det er titler,men i Faderen,Sønnen og Helligåndens navn,Jesus Kristus.Branham giver udtryk for,at han ser på hjertets tilstand.Hvad betyder det at formen er korrekt,om hjertet ikke har den rigtige indstilling(her tales om voksendåb)
  Jeg har ikke truffen,at der er sagt af Branham at bortrykkelsen skulle være i 1977,ej heller at han er Elias genfødt.Sådan noget sludder! Han var genfødt af Guds Hellige Ånd,med en salvelse som Elias .Utroligt at en så salvede Guds mand,der bragte et budskab til helbredelse,og forvandling af menneskers omstændigheder,for sådan en modstand,men jeg tænker på Herren Jesus,hvad han måtte igennem.Han var Ordet,der blev kød,og det blev ikke taget imod.Branham forkyndte Ordet,stadfæstede Ordet ved tegn og under,og hvad gør vi ved Guds Ord i dag?
  Nu er der vel ingen prædikanter der er perfekte,skulle der være en sten in the applepie,spyt stenen ud og spis resten!
  Venlig hilsen Johnna

 10. Johnna Ottosen Says:

  Hej Rene
  Det Skriftsted,der henviser til Gud er den,der helbreder alle dine sygdomme:
  Salme 103:-3
  Jeg finder ikke nogen steder i biblen at Satan kan helbrede,han kan ikke uddrive sig selv.Alle de tusinde af helbredelser Gud gjorde igennem William Branham var Guddommelig

 11. René Vester Says:

  Kære Johnna at du kan støtte denne mand som du gør viser mig en ting. Du sætter skriftens ord ud af funktion, fordi du sætter Branhams højere end skriftens. Du kan ikke i det her tilfælde argumentere med at der ikke er nogen perfekte prædikanter. Det handler om den lære som Branham stod for og leverede.
  Din forsvar for hans dåbslære viser det ganske tydeligt. For sagde Jesus ikke selv følgende:

  “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.”Mattæus 28.19-20

  Hvem har ret? Branham eller Jesus?

  Branham fornægtede treenigheden, og gør man det, så vil jeg uden at blinke bedømme vedkommende som en vranglærer. For tror man ikke på treenigheden, så tror man på en anden gud. En gud som man selv har skabt i sit hovede, og dermed har man overtrådt det andet af de ti bud.

  Branham åbnede de kanoniske skrifter op så han kunne lægge nye ting ned i det. Eksempelvis har han sagt at slangen og Eva var seksuelt sammen i Edens have. Hvor i alverden har han sådan noget vrøvl fra? Det står ingen steder i bibelen, men Branham mente at få åbenbaringer fra Gud som han var sikker på var sande. Han troede ikke på skriftens tilstrækkelighed, og lukkede dermed op for løgneånder. Her er hvad han skrev om Eva og slangen:
  “Here is where we receive the true revelation of the ‘Serpent’s seed.’ Here is what really happened in the Garden of Eden. The Word says that Eve was beguiled by the serpent. She was actually seduced by the serpent.
  It says in Genesis 3:1,

  “Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made.”
  This beast was so close to a human being (and yet was pure animal) that he could reason and talk. He was an upright creature and was somewhat in between a chimpanzee and a man, but closer to a man. He was so close to being human that his seed could, and did mingle with that of the woman and cause her to conceive. When this happened, God cursed the serpent. He changed every bone in the serpent’s body so that he had to crawl like a snake. Science can try all it wants to, and it won’t find the missing link. God saw to that. Man is smart and he can see an association of man with animal and he tries to prove it out of evolution. There isn’t any evolution. But man and animal did mingle. That’s one of the mysteries of God that has remained hidden, but here it is revealed. It happened right back there in the midst of Eden when Eve turned away from Life to accept Death.”

  Hvad angår helbredelser, så kan djævelen også lave mirakler. Du vevd også godt at det er sagt om antikrist at han skal lave mange undere og tegn. Du kan også se at Faraos troldmænd kunne forvandle deres stokke til slanger som Moses kunne. Blot var Moses slange stærkere end deres og åd dem.

  Hvis det kun er Gud der helbreder så lukker du op for at godkende okkultisternes metoder er i orden. For så bliver healing, zoneterapi, auramassage osv osv pludselig måder som Gud bruger til at helbrede folk. Men sandheden er at den slags alternativ helbredelse kommer fra den onde, fordi det får ham til at fremstå som en lysets engel.

  Johnna du har lukket op for løgnelære og er blevet vildledt. Du har valgt at følge mennesker som har sat Guds ord på en andenplads, og en eller anden form for åndelig oplevelse på førstepladsen. Jeg ville ikke turde være i dine sko, for det er en meget meget farlig vej at gå på. Hvis vi får åndelige oplevelser skal de vurderes udfra ordet. Og her må man være helt klar på at skriften er autoriteten!

 12. Johnna Ottosen Says:

  Jeg vil svarer med disse skriftsteder,til jeres udlæggelse.
  Angående læren om den treenige lærer,vil jeg spørge,hvor finder jeg dette ord i biblen?
  Apostlene førte Herrens arbejde videre.
  Apg.2:-38 Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesus Kristi navn.
  2.Mose 18 Koglerne søgte nu også ved hjælp af deres hemmelige kunster at fremkalde myg,men de magtede det ikke.
  Matt. 12:-26 Hvis Satan uddriver Satan,så er han i splid med sig selv.
  1.Mose 1 Adam kendte sin hustru Eva—Jeg har fået en søn–fremdeles fødte hun hans bror—vers 25 står der, Adam kendte påny sin hustru.

  Jeg har en jeg følger og det er Jesus,han er min Herre,og han har lovet aldrig at slippe eller forlade mig,men lede mig ad rette veje,den der søger skal finde.
  Venlig hilsen Johnna

 13. René Vester Says:

  Johnna vil du dermed sige at Branhams postulat om treenigheden er sandt? Mener du at Gud ikke er treenig?

  Og hvordan kan du forsvare Branhams lære om at vi KUN skal døbe i Jesu navn, når Jesus sagde vi både skulle gøre det i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn? Du kan ikke rive et enkelt bibelvers ud og sige dette er mere sandt end det jeg viste før. Det er dårlig bibelforrståelse du viser der.

  Dertil ved jeg ikke hvad du forsøger at vise med det fra første mosebog. Der er da intetsomhelst der viser at slangen havde sex med Eva.

  Men allermest vil jeg gerne have svar på det første spørgsmål, og så vil jeg gerne svare på dit bagefter!

 14. Jesper Lindgren Hejlesen Says:

  Hvis man fornægter treenighedslæren er man i strid med Skriften derom ingen tvivl, således går der en rød tråd gennem hele skriften hvor Faderen, Sønnen og Ånden beskrives individuelt i deres gerning, men samtidigt beskrives entydigt som en enhed. Endvidere klassificeres man rent formelt heller ikke som en Kristen Kirke, idet den defineres af de kirkesamfund der vedkender sig de tre oldkirkelige symboler, som blandt andet slår treenighedslæren fast udfra skriften. Man er rent teknisk at betragte som en sekt… Men alt dette er dog mindre væsentligt i forhold til betydningen af at fornægte treenigheden, for nør man det reducerer man Jesu stedfortræende offergerning, som er uden betydning hvis ikke han er både sand Gud og sand menneske, den samme som siger “Faderen og jeg er en” og som siger “Jeg sender min Ånd til jer”.

  At fornægte treenigheden er altså at fornægte skriftens autoritet, fornægte det fælles bekendelsesgrundlag for kirken og endegyldigt fornægte betydningen af forsoningen.

 15. Johnna Ottosen Says:

  Hvorfor tro I dog jeg skulle fornægte min himmelske fader hans søn og den Hellige Ånd.
  Den treenige lærer var ikke fra begyndelsen.I har ikke vist mig hvor det ord står i biblen.
  Herren Jesus,sagde at der står skreven,skulle det være forkert når jeg også tror på hvad der står skreven,nemlig at lade mig døbe i Jesus Kristi navn.
  Herren gav mig dåben i Helligånden, som for mig bekræfter at Gud har taget imod min tro.Angående Eva, er det svært for mig at tro at en slange kan tale,derimod har jeg mere tro til at Satan, den faldende engle ,kunne manifestere sig en et legme.
  venligst Johnna

 16. Jesper Lindgren Hejlesen Says:

  @Johanna – nu taler jeg ikke om hvad du fornægter, men om den lære Branhams var eksponent angående treenigheden.

 17. René Vester Says:

  Johnna jeg vil starte med at tilslutte mig det Jesper sagde her:

  “Hvis man fornægter treenighedslæren er man i strid med Skriften derom ingen tvivl, således går der en rød tråd gennem hele skriften hvor Faderen, Sønnen og Ånden beskrives individuelt i deres gerning, men samtidigt beskrives entydigt som en enhed. Endvidere klassificeres man rent formelt heller ikke som en Kristen Kirke, idet den defineres af de kirkesamfund der vedkender sig de tre oldkirkelige symboler, som blandt andet slår treenighedslæren fast udfra skriften. Man er rent teknisk at betragte som en sekt”

  Og resten er jeg også fuldt ud enig med ham i. Men lad os så se på hvad der står. I første mosebog 1. 26 omtaler Gud sig selv i flertal:

  ”Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.”

  Så Gud ser sig selv som flere end en. Men samtidig er Gud en som vi ser i femte mosebog 6.4:

  ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. ”

  Vi skal døbe i alle Guddommens navne som der står i Mattæus 28.19:

  ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn ”

  I Johannes 1.1 står der:

  ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

  Det ord (som var Gud) kan kun have været Jesus for i Johannes 1.12 står der:

  ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed ……”

  Dertil sætter Jesus sig selv lig Faderen

  ” Jeg og Faderen er ét.” Johannes 10.30

  Og som der står i King James oversættelsens første Johannesbrev 5.7:

  ”For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. ”

  Dette er desværre taget ud af den danske oversættelse, men står i ældre.

  Dertil kan man ved at læse kapitel 14-16 i Johannesevangeliet enten vælge at blive forvirret over den måde Jesus omtaler Ham selv, Faderen og Helligånden (eller Talsmanden som hans navn nogle gange er der), eller også erkende at Jesus taler om den samme person, i tre personligheder, nemlig Gud Faderen, Gud Søn og Gud Helligånd.

  Og jeg kunne godt fortsætte.
  Men hvis du hellere vil lade dig overbevise af Branham og hans lære, så frasiger du dig den bibelske Gud, og har taget imod en anden lære, som vil lede dig vild og væk fra Jesus, hvis det ikke allerede er sket. Branhams fornægtelse af treenigheden er så alvorlig at man ikke kan kalde det kristendom som han stod for.

  Du forsvarer en mand som ikke stod på bibelen, men på åbenbaringer som han satte over bibelen. Noget som bibeltro kristne ikke kan acceptere. Skriften står fast. Så kan du være ligeså fyldt op med ånd som du vil. Hvis det den ånd viser dig ikke er i overenstemmelse med Guds ord, så er det ikke Guds ånd, du er ledt af!

 18. Susan Møllerskov Says:

  1 Johannes 5,7 helt op til 1885, Thi de ere tre, som vidne i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellig Aand; og disse tre ere eet.

  Den tyske Lutherbibel så sent som 1912, Denn drei sind’s, die da Zeugnis geben im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist; und diese drei sind eins.

  Hollandsk (den rigtige gamle reformationsbibel) Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn een.

  Car il y en a trois qui rendent temoignage dans le ciel, le Pere, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-la sont un helt op til 1996 på fransk.

  Den Spanske Reina-Valera så sent som 1909 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno.

  Bare for at vise, at det ikke kun er den engelske King James, og det er ikke altid så forfærdeligt gammelt.

Leave a Reply