Der er stor forskel på hvordan kristne har det med synd.  Men det er også det, der er med til at vise om de er kristne efter de forudsætninger som der står om i bibelen, eller om det er efter menneskers vilje. I bibelen står der, at hvis nogen er i Kristus er han en ny skabning. Men mange såkaldte kristne viser ikke nogle tegn på, at de er nye skabninger. De ligner sig selv. Men er det i orden? Er de frelst? Kan man ikke være en kødelig kristen og komme i himlen alligevel?

Bibelen siger faktisk meget klart og tydeligt nej til dette. Det er den der vandrer efter åndens gerninger der er frelst og ikke den der vandrer i kødest gerninger der er frelst. Det er ligegyldigt hvor højt du rækker dine hænder op under lovsang, eller hvor smukt du synger salmer. Hvis du ikke har det dårligt med synd, så er du ikke en kristen.

Det siges at ca 23 % af kristne mænd i USA ser porno på internettet, og har ingen skrupler med det. Det er et stort problem, for hvis man ikke har det dårligt med synd, så har vi ikke fået Guds natur i os. Og har vi ikke Guds natur, så har vi aldrig oplevet den nye fødsel. Har vi ikke oplevet den nye fødsel, så er man slet ikke en kristen. Vi kan altså konkludere at mindst 23 % af kristne mænd i USA, slet ikke er kristne. Jeg ønsker ikke at vide hvad det tal er  i Danmark.

Årsagen til at den kristne ikke kan leve i synd, er at vi har fået Guds natur i den nye fødsel. Og Guds natur hader synd. Jeg mener virkelig HADER. Synd stinker i Guds næse, Han kan ikke udstå det. Derfor kan en født på ny kristen ikke leve bevidst i synd. Den kristne ønsker at leve et rent liv, mens synderen elsker synden.

Dette område vil omvendelse.dk komme mere ind på i senere indlæg, da det er med til at definere hvad en kristen er og ikke er. Og hvorfor en kristen vil vise sin tro i gerninger og ikke bare ved at tro i hjertet sådan som nogen påstår. Og nej det handler ikke om gerningsreligion, tværtimod, hvilket også vil blive dokumenteret i senere indlæg.

Share on Facebook

Leave a Reply