Verden har et sprog når den taler om Gud. Det kan godt være man ser nogen bede til bords i en tv-serie, men du kan være sikker på at de ikke siger “i Jesu navn”. Eller når de taler om Gud, vil de foretrække at kalde ham, Manden deroppe, eller den gode Herre. De tænker måske at hvis Gud er god, så vil han være god nok til at overse deres synder og droppe enhver tanke om en dommens dag. Dog deres ord fordømmer dem. Det er pga Guds godhed at der vil komme en dom. Hans Godhed befaler at retfærdigheden skal udføres. Hvilken dommer ville blive anset for god, hvis han ikke sørgede for at retfærdigheden blev udført? Så må du og jeg stå op og fortælle sandheden, at de skal stå overfor perfekt godhed på vredens dag, Så de må forstå at de derfor har brug for en frelser. (Frit oversat til dansk fra Ray Comfort.)

Her er originalen:
“The world has a language it uses when it speaks of God. If they say grace before a meal on TV or in the movies, you can be sure they won’t say, “In Jesus’ name.” Or when they speak about God, they will call Him, “The Man upstairs,” or the old faithful, “The Good Lord.” They think somehow that if God is good, He will be good enough to overlook their sins and drop any thought of having a Judgment Day. Yet, their own words condemn them. It is because of the goodness of God that there is going to be a judgment. His goodness demands that justice be done. What judge could be considered good who didn’t see that justice was done? So, may you and I stand up and tell them the truth, that they have to face perfect goodness on the Day of Wrath, and for that they need a Savior.”

Share on Facebook

Leave a Reply