Der er mange der mener at det med at prædike Guds lov, før vi prædiker Guds nåde, ikke er brugbart i dag. Undskyldningerne er mange. Vi lever i et postmodernistisk samfund, folk søger underholdning og ikke alvor, folk er ikke interesseret i at finde ud af at de er syndere, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke at nogen af disse er den reelle årsag til vi undgår at tale om Guds lov. Årsagen til at vi forsøger at undvige at bruge den, er mere vores manglende lyst til at vise at folk er forbrydere. Vi kunne jo risikere at folk blev sure på os, og det ønsker vi jo ikke. Desværre er konsekvensen at mennesker tror de kommer i himlen, fordi de har hørt at Gud er tilgivende. Men hvis de ikke forstår hvad Han tilgiver, og hvordan Han gjorde det muligt at få tilgivelse, så er der ikke nogen tilgivelse for dem.

Derfor er vi nødt til at bruge Guds lov. Hvorfor spørger du måske? Fordi Guds ord siger det. I Salme 19.8 står der i grundteksten:

“Herrens lov er fuldkommen, den omvender sjælen”. (Den danske oversættelse skriver “styrker sjælen”, men grundteksten viser at det er omvendelse der er tale om)

Herrens lov frelser ikke sjælen, men hjælper os til omvendelse. Og uden omvendelse vil Gud ikke frelse os. Jeg vil godt vise en video hvor to af mine venner er på gaden i Frederikshavn og dele evangeliet. De mødte de to unge herrer Lasse og René. De fik evangeliet leveret klart og tydeligt. Prøv selv at se deres respons på først at opleve Guds lov, og først derefter få forklaret Guds kærlighed til dem ved Jesu offer på korset. Det bliver nu et evangelium med mening, som giver forståelse for nødvendigheden af at omvende sig, og ikke bare fortsætte med at leve sit liv, som om der ikke er nogen kommende dom.

Jeg vil godt gøre opmærksom på at det ikke er altid, folk kommer til den erkendelse så hurtigt. Nogle gange skal folk tænke lidt mere over det. men andre gange som den her, viser folk meget hurtigt at de fatter alvoren af evangeliets budskab. De to unge herrer Lasse og René kan bande nogle enkelte steder i videoen, men se gerne igennem fingre med det. Vores opgave er ikke i første omgang at skælde folk ud fordi de taler grimt, men at vise dem at de er syndere som har brug for at omvende sig. Det finder Lasse og René ud af her.

Share on Facebook

Leave a Reply