For nylig skrev jeg på facebook at Gud vil tilbedes i ånd og sandhed, og det medfører at vi ikke kan tilbede Gud som vi selv vil. Det medførte en del debat og en del spørgsmål. Flere spurgte mig hvad det egentlig betyder at vi skal tilbede Gud i ånd OG sandhed? Så jeg vil her forsøge at give et svar.
For det første er det ikke noget man behøver blive sur over at få at vide, hvilket flere underligt nok blev. For den der sagde det var Jesus selv. Det gjorde Han overfor den samaritanske kvinde ved brønden i Johannes 4.23-24. Der står der følgende:

”Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.”

Så det er altså ikke noget mennesker har bestemt, men Herren selv. Men hvad indebærer det så? Betyder det virkelig at jeg ikke bare kan tillade mig at tilbede Gud på den måde jeg kan lide, og hvad er det for noget med ånden, og det der med sandhed?
Den at Gud vil tilbedes i ånd, er desværre en sandhed som er blevet misbrugt af visse dele af den karismatiske bevægelse. Torontovækkelsen og folk som Todd Bentley og Christian Hedegaard m.fl. har om nogen misbrugt det her. Og gjort det at tilbede i ånden som noget ustyrligt og ekstatisk. Det er ikke bibelsk baseret teologi, og slet ikke hvad Jesus mener. Det er meget mere enkelt. Hvem kan tilbede Herren, og hvem modtager Herren tilbedelse fra? Det gør Gud fra dem der tilhører Ham. Kun dem der tilhører Ham, vil Han modtage tilbedelse fra. Se blot på Kain og Abel, der var kun en af dem som Gud modtog tilbedelse fra.
Dem som tilhører Gud, er også dem som har fået Guds ånd. Jesus siger det implicit i Johannes 14.23 at det forholder sig således:

” Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Gud tager bolig i dem der tilhører Ham, og det gør Han ved sin Helligånd. Så sand tilbedelse er kun mulig når den kommer fra en kristen, det vil sige en der tilhører Jesus og ikke tilhører sig selv. Men er en født på ny kristen. Det handler ikke om man taler i tunger eller har modtaget en såkaldt ”anden velsignelse” som nogen ekstreme karismatikere prøver at bilde folk ind. Er man en kristen, så har man Guds ånd. Jeg er selv karismatiker, men mener at det er frygtelig arrogant at påstå at folk der ikke er hvad de kalder åndsdøbt, ikke har fået Helligånden. Det er en farisæerisk og eksklusiv tankegang at have!
Men hvad så med sandheden? Kan vi tilbede Gud i både ånd og sandhed? Ja, det kan vi, for det er hvad Jesus siger vi skal, og så kan det jo også lade sig gøre, når Han siger det på den måde. Men hvordan finder vi sandheden, og hvordan skal vi bruge den? Jesus er sandheden siger Han om sig selv, og sandheden om Ham, finder vi i Hans åbenbarede vilje som er Guds ord. Jeg ved godt nogen vil påstå at det er arrogant at påstå at man kan kende sandheden om Gud. Men det er reelt set en arrogant holdning at have overfor Gud. For i det man påstår det, så påstår man jo at Gud ikke er i stand til at vise hvem Han er.
Men Gud er i stand til at vise hvem Han er, og har gjort det med menneskeord i bibelen. Så vi kan kende Gud i dag, og vi kan tilbede Ham som den Han er, fordi vi kan læse om hvem Han er. Vi behøver ikke længere være i tvivl om hvem Gud er, og hvad Han står for. Vi kan bede til Ham i fuld tillid til at hvis vi tilhører Ham, og derfor har Hans ånd, og hvis vi kender Hans vilje, som er åbenbaret i skriften, så vil Han også tage imod vores tilbedelse.

Så alt dette er den positive side af at Gud vil tilbedes i ånd og sandhed. Men meget ofte vil vi ikke acceptere dette, og dermed ender vi mennesker ofte på den negative side af dette. For mange mennesker også i kirkerne, vælger i stedet at tilbede gud på deres egen måde. De vil hellere bruge metoder fra de hedenske ritualer, i stedet for det som Gud har bestemt i sit ord. Man vil dyrke meditation for at søge gud, eller danse cirkeldans, eller dyrke Taize eller hvad man nu kan finde på som ikke er defineret i skriften. Når man gør det, så begår man samme fejl som Arons sønner der bar fremmed ild for Herren.

“Men Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden; de frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt.” Tredie mosebog 10.1-2

Arons sønner havde valgt at bære fremmed ild fremfor Herren. Noget som skriften viser at Gud ikke havde påbudt dem. Men Nadab og Abihu havde en anden mening. De ville “tilbede” Gud på deres egen måde. Noget som blev skæbnesvangert for dem. Det må have skabt stor gudsfrygt at se disse to blive fortæret af ild, fordi de bar fremmed ild for Herren. Men det bør det også gøre i dag for os. For det nye testamente viser at Gud stadig har valgt hvordan Han vil tilbedes. Det er altså ikke noget vi selv bestemmer. Så heller ikke i den nye pagt vil Gud tillade at blive tilbedt i kød og løgn. Der er nemlig ikke nogen forskel på den Gud vi finder i det gamle testamente og det nye. Det er den samme Gud. Ikke dermed at forstå at vi skal leve op til moselovens ca. 670 lovbud, men at den Gud som er retfærdig, kærlig, nådig og vred med mere, også er den Gud vi får beskrevet i det nye testamente. Så hvis Gud kunne vælge at straffe folk for at tilbede Ham på en forkert måde i den gamle pagt, så kan Han også i dag. Ananias og Safira fra apostlenes gerninger kapitel 5 viser også dette. De troede at Gud tog imod et løgneoffer, men blev slået døde af Gud, da deres synd blev afsløret. Så det er altså af største vigtighed at man finder ud af hvordan Gud vil tilbedes.

Der er flere ting som jeg ikke kommer ind på her. Men jeg har nu aldrig troet at jeg kunne udtømme disse emner fuldstændig. Men områder der også er relevante er at tilbedelsen ikke længere handler om ofringer, overtroiske ritualer, eller ceremonielle rensninger med videre. Men det kan man jo selv tænke videre over.

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvorledes Gud vil tilbedes og ikke tilbedes kan du høre denne prædiken som jeg holdt  2010.

Share on Facebook

One Response to “Gud vil tilbedes i ånd og sandhed. Hvordan gør jeg lige det?”

  1. Thomas Pedersen Says:

    Cool…. 🙂 Rigtigt godt skrevet. Meget værdsat herfra. Tak.

Leave a Reply