Som jeg skrev i sidste afsnit om Jesu lignelse om bryllupsfesten, så spurgte kongen gæsten i det forkerte tøj, hvordan han dog var kommet ind til festen. For det var ikke meningen at man skulle kunne komme ind til festen, hvis man ikke havde modtaget bryllupsklædning ved indgangen. Men gæsten tav står der. Han var altså kommet ind til festen under de forkerte vilkår. Vi ved ikke præcist hvordan han var kommet ind, og det er heller ikke meningen vi skal vide hvordan det skete. For vores fokus skal ikke være på en bestemt forkert måde at komme ind til festen på. Det som Jesus vil have vi finder ud af her, er at der kun er eén måde at komme ind til festen på. Alle andre måder er forkerte, ligegyldig hvad vi siger, og hvad vore traditioner siger. Derfor er det af kollosal stor vigtighed at finde ud af hvad den rigtige måde er at komme i Himmelen på. Og det har vi fået at vide af Jesus selv, i Hans første ord i Markus-evangeliet 1.15:

“Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!”

Uden omvendelse kan man ikke komme ind i himmelen, for Gud tager ikke imod en der kommer i egen kraft, men kun dem som kommer i erkendelse af deres egen elendighed og magtesløshed. Et sønderbrudt hjerte tager Gud imod. Dette ville jeg godt uddybe, men det må vente til en anden gang. Men det betyder også at mange af dem som kalder sig kristne i dag, men ikke er omvendte, ifølge bibelen og Jesus, ikke tilhører Gud. Det kan godt være at kirken vil kalde dem kristne. Det kan godt være at præsten også vil kalde dem kristne. Men hvis ikke at man har omvendt sig fra sig selv, og har givet sit liv til Jesus og Han er Herre i ens liv, så er man ikke en kristen.

Der er folk i kirkerne som i dag siger at det der med omvendelse, det er sådan noget gammeldags noget. De tror det er nok at bede Jesus om at komme ind i sit hjerte. De tror at det er nok at tilhøre en kirke. De tror det er nok at de er blevet døbt engang, hvad enten det var som barn, teenager eller voksen. De tror det er nok at komme i kirken jævnligt og betale sin tiende, eller kirkeskat. De tror det er nok at de forsøger at være gode mennesker. Men de tager frygtelig fejl, fordi bibelen klart og tydeligt viser os at uden omvendelse, uden at være blevet født på ny, er det slet ikke muligt at komme ind i Guds rige. Det var sådan en person kongen havde at gøre med til festen, som Jesus omtaler i lignelsen. Gæsten havde sin egen mening om hvordan han kunne komme med til festen. Ja det kan endda være at han fulgte andres råd om hvordan han kunne komme med til festen. Men det var og er kongen der bestemmer hvordan man kan komme med til denne fest. For det er kongen der er autoriteten.

Hvis du vil med til Guds fest, så kan det kun lade sig gøre hvis du har omvendt dig, og lever dit liv i Kristus Jesus. Hvis dit liv ikke længere tilhører dig selv, men tilhører Ham der tog din synd og straf på korset, så tilhører du Gud. Dem som tilhører Ham er også dem som Jesus vil pege på og sige MIN til, når Han kommer igen. Men dem som ikke tilhører Ham, for dem vil der kun være evig straf i Helvede. Ikke fordi Han ønsker at sende dem derned. Men fordi de ikke tog imod nåden på den måde som Han havde bestemt, at man skulle tage imod nåden. De anså dem selv og deres egen forståelse af hvordan man blev frelst for at være en autoritet, istedetfor at erkende at Guds åbenbarede ord er en større autoritet end dem selv.

Se de foregående afsnit på disse links:
Første del

Anden del

Tredie del

Fjerde del

Share on Facebook

Leave a Reply