11
Sep

I Jesu berømte samtale med Simon Peter i Johannes 21 siger Jesus følgende til ham i vers 15:

“Vogt mine lam”

Det vers er i King James Version oversat til “Feed my lambs”, hvilket giver en lidt anden vinkel på verset. I grundteksten er det ordet Bosko der er tale om. Et ord der stammer fra ordet Bibrosko der betyder at spise. Bosko kan dog oversættes til både at give føde og at tage sig af. Ordet har altså en bredere betydning, og det er ikke altid vores oversættelser kan ramme den bredde som grundteksten kan have. Så dette er ikke en kritik af den autoriserede oversættelse. Men måden vi forstår dette vers på, kan være afgørende for hvordan forkyndere og pastorer udfører deres arbejde.

Mange kirker har ikke længere fokus på at give deres medlemmer ordentlig mad. Det er primært i søgervenlige og andre liberalteologiske kirker at dette sker. Man mener det er vigtigere at udforme et budskab der er lækkert og tiltrækkende for kirkefremmede. Man har som regel også nogle tilsyneladende gode argumenter for den tilgang. Men udfra det Jesus siger til Peter så bør man stille sig selv dette spørgsmål: Hvem er de lam Jesus taler om?

Lammene og fårene
Det er Jesu egne lam og får Han taler om. Dem som tilhører Ham. Det er ikke dem som tilhører verden som der er tale om her. Peter får tydeligt besked på at vogte og give mad til dem der tilhører Jesus. Det er vel at mærke åndelig føde der er tale om her. For Guds folk lever af Guds ord. Det er det sande brød. Men i den søgervenlige kirke er det ikke Jesu får der bliver fodret. Det er istedet verdens folk. Dem som søger underholdning, dem som søger nye måder at få løst deres timelige problemer, dem som bare søger et nyt socialt fællesskab. Istedet må dem der tilhører Jesus sulte og visne ihjel.

Hvad mon en hellig og retfærdig Gud vil sige til den pastor, der ikke har givet Jesu lam noget at spise, men istedet har fodret en fortabt verden med tåbelige selvhjælpsprogrammer som ikke frelser nogen?

Kirken er for de troende! Det viser bibelen med al tydelighed. Det er den enkelte kristne der skal være evangeliserende, mens kirken er det sted den kristne får en vigtig del af sin åndelige føde. Der er ikke noget at sige til at uvidenheden om Guds ord og om hvem Gud er, er så stor som den er nu. For lammene er blevet fejlernæret med forkert næring. Og kun ganske få af dem har smagt den rigtige mad. Og kun få af dem der har smagt den gode mad engang, får jævnligt serveret ordentlig mad. Disse søger istedet andre steder hen for at se om der skulle være bedre mad at få andre steder.

Hvor søger de mon hen? Se de mulige svar på det i morgen!

Share on Facebook

Leave a Reply