Mine børn skal lære om Gud. Derfor holder vi daglig bibelandagt. Det er ikke noget vi altid har gjort, fordi jeg i min uvidenhed ikke fandt det nødvendigt. Jeg mente at den slags skulle mine børn selv sørge for, når de fik “lyst” til det, og desuden fik de vel også en vis portion bibelundervisning i kirkens søndagsskole. Men jeg kunne godt høre på flere af de prædikanter jeg lyttede til, at det ikke var en måde at være far på. Jeg har et ansvar for at undervise min familie i Guds ord.

Det gælder hvad enten man er prædikant eller ej. Den kristne faders rolle er at give sin familie et godt og solidt indblik i Guds ord, så de kan vide hvad der står, og hvad det betyder. Det her handler ikke om at tvinge sine børn til at blive kristne. For jeg kan ikke frelse mine børn. Det er kun muligt for mine børn at blive kristne den dag Gud kalder på dem, og de da omvender sig til Jesus Kristus. Men det kan jeg til gengæld forberede dem på istedet.

Men hvorfor bruge tid på at undervise dem i ordet, hvis det ikke er med til at give dem frelse? Det tror jeg der er mange gode svar på. Men jeg kan for en gangs skyld pege på min egen oplevelse. Jeg er ikke opvokset i et kristent hjem. Min mor var romersk katolsk new age agtig, mens min far var ateist. Desuden var de skilt. Så ikke noget godt udgangspunkt for mig, for jeg voksede op i et hjem uden andagt. Men da jeg skulle finde en ny efterskole for 10ende klasse, fandt min mor en kristen efterskole til mig. Det blev Hedemølle i Bjerringbro. Udover at jeg der fik noget ret god faglig undervisning (Hedemølle har i dag en af de bedste gennemsnitskarakterer i Danmark) så fik jeg også en ret god bibelundervisning. Det var ikke altid jeg fandt den lige spændende, men jeg hørte efter og der var flere ting der satte sig fast.
Noget der særlig gjorde indtryk på mig var da vi skulle se John Bunuyans Pilgrimsvandringen som filmatisering. Den skar ind i mit hjerte, da den var så tydelig at jeg vidste præcis hvad den handlede om. Men efter et år på Hedemølle, var jeg stadig ikke en kristen. Jeg spildte istedet fem år af mit liv på hash og alkohol.

Men lad mig gøre en lang historie kort. Da Jesus så kaldte på mig, og jeg til sidst omvendte mig fra mit eget liv, og gav mig over i Hans hænder blev jeg født på ny og frelst. Jeg fik et helt nyt liv. To måneder senere tog jeg så på bibelskole (det var meget normalt dengang at man hurtigt kom på bibelskole hvis man var nyfrelst). Der gik jeg sammen med folk der både var vokset op i kristne kredse, og folk der som mig selv var nyfrelst. Her fandt jeg ud af at jeg faktisk kendte til de grundliggende byggesten for kristendom i forvejen. Noget som tilsyneladende ikke var så velkendt hos folk dengang. Jeg var selv lidt overrasket over at min viden om Gud, og om bibelen var af en sådan størrelse at jeg nemt kunne snakke med om teologiske emner. Ikke sådan at forstå at jeg havde dyb teologisk forståelse, nej men jeg havde et overblik.

Det skyldtes ikke mig selv at jeg havde det. Men at jeg før jeg blev frelst var blevet godt og grundigt introduceret for den kristne tro. Vel at mærke på en god måde der gav plads til selv at reflektere over det der står i bibelen. Jeg havde fået en god basis med som jeg kunne forholde mig til, og bruge til at spille bold op ad med de nye indtryk jeg fik som kristen.

Giv dem indsigt
Det er det samme som vi forældre kan give vore børn. Vi ved ikke hvornår Gud frelser dem. Men vi kan give dem et fundament at kende Gud på, så når de engang bliver kristne, også har en viden om Gud der gør at de har nemmere ved at vide hvad de tror på og hvorfor. Det sidste her tror jeg har større betydning end vi lige selv går og tror. For det er langt nemmere at holde fast i troen, hvis vi ved hvorfor den er sand, og hvorfor den er værd at holde fast i. Det er noget jeg ønsker at gøre mine børn parat til.

Kommende prædiken
På bibellejren som vi holdt i sommer, holdt Henrik Mortensen en undervisning om familiens bibelandagt. Noget jeg havde bedt ham om at gøre, da han på dette område har vist en stabilitet og disciplin som kun sjældent ses, og ikke er en jeg kan leve op til, men som jeg ser som forbilledlig. Den prædiken vil jeg se frem til at lægge ud her på bloggen, når den er færdigredigeret. Han kommer ind på dette desværre glemte emne på en langt bedre måde end jeg gør. Så den kan læserne se frem til at høre. Men indtil da, er du en far og er du kristen, så tag din bibel frem, og læs den med din familie. Bed med dem, syng med dem, og vis at du tager dit ansvar som far seriøst. Lad være med at vise dem at det er vigtigere for dig at se fjernsyn, end at fortælle dem om vores frelser. Det er den fejl jeg begik i alt for mange år. Men jeg viste jo reelt set at fjernsynet var vigtigere for mig, når jeg ikke tog tid til at gennemgå Guds ord med familien. Det var min fejl, og jeg takker Gud at Han har set i nåde til mig og vist mig min fejl her. For i dag er jeg rigtig glad for at bibelandagt er så integreret en del af vores families liv og hverdag.

Share on Facebook

7 Responses to “Giv dine børn Guds ord”

 1. Benjamin Says:

  Jeg vil nu have lov at mene at det er forældres ansvar at lære deres børn om alle store religioner og derefter selv lade dem vælge om de tror på den kristne gud, muslimernes gud, jødernes gud, buddhisme, ateisme, agnosticisme og andre ideologier. Og mest af alt lære dem at andre har ligeså meget sandhed i sig og har ret til deres tro og holdninger. Det er i hvert fald min umiddelbare holdning.

  René, vi har før skrevet sammen herinde, specielt vedrørende emnet; homoseksualitet og om Biblen nogensinde var blevet omskrevet. (!) Førstnævnte må vi nok indse at vi nok aldrig bliver enige.
  Set fra et pædagogisk synspunkt, så tror jeg ikke det er sundt for børn, kun at opleve verden fra en side. Sandheden tror jeg er i os alle og vi skal stræbe efter at leve efter den. For mig betyder det, at jeg gør mit bedste for ikke at såre andre (og mig selv, for den sags skyld). Respektere andre for det unikke individ de er.

  – der kommer sikker nogle kommentarer om at jeg skal omvende mig og komme tilbage til “Herren”, min sandhed siger mig dog at jeg er på rette vej.

 2. René Vester Says:

  Min opgave som kristen far er at fortælle dem og give dem indsigt i den kristne tro, og samtidig vise dem hvorfor at bibelen er den mest troværdige bog, når vi kigger på religionernes grundbøger og sammenligner. Det vil jeg fortælle dem. Jeg fortæller dem om andre religioner og viser dem hvorfor de ikke hænger sammen og ikke er troværdige. Hvorfor så det? Fordi jeg forventer at de på et eller andet tidspunkt i deres uddannelse vil stå overfor en eller anden karl smart ateistisk lærer som vil påstå at bibelen er utroværdig. Den dag vil jeg gerne at de er parat til at spørge den lærer hvorfor og på hvilket grundlag han mener det. Mine børn skal være istand til selv at reflektere og vurdere, og kunne debattere med folk der mener at kristendom er forkert eller overtroisk og de skal kunne gøre det på et troværdigt logisk grundlag. Og det er muligt. jeg har lavet en meget enkel udgave heraf i den prædiken du kan høre her: http://sand.omvendelse.dk/guds-k%c3%a6rlighedsbrev-nu-med-download-307.htm
  Den håber jeg du vil høre.
  Jeg mener heller ikke børn kun skal opleve verden fra en side, derfor fortæller jeg dem selvfølgelig hvad andre mener, og at man må respektere andres holdninger, men også at den respekt ikke betyder det samme som at acceptere andres holdninger som sande.
  Det med omvendelsen behøver jeg åbenbart ikke sige noget om, det kan jeg jo se du er klar over i forvejen. Det glæder mig. Men rart at høre fra dig igen 🙂

 3. Kim Thomassen Says:

  @Rene
  Et spørgsmål til dig, hvis din søn eller datter har en narkogæld vil du så betale den til f.eks Hells Angels, eller gå til politiet?. Jeg er ikke tvivlt om du i sådan en situation vil gøre alt for at redde din datter eller søn ved at bede til Gud om hans hjælp til at gøre det rigtigt. Du har ret i, det er vigtigt med bibelandagt sammen dine børn som dermed giver dem et indblik i Guds ord i en tid hvor kernefamilien mere og mere er på vej i opløsning. Familier der er vej på imod opløsning har en langt højre risiko for at havne i kriminalietet. En barn som er opvokset i et hjem hvor en af forældre har et alkoholmisbrug har en større risiko for at få problemer med flasken som voksne.

 4. Benjamin Says:

  Jeg er nu af den opfattelse, at man skal lære børnene at forholde sig kritisk til alle ideologier og selv lade dem bestemme hvad de vil tro på. Jeg tror ikke at indoktrinering er en god ting, specielt hvis den foregår ensidigt.
  Jeg lyttede til lidt af din podcast, men er som tidligere debatteret, ikke enig i din påstand om at Biblen skulle være en direkte guddommelig forbindelse. I min sandhed, er det en bog, der muligvis er inspireret af Gud, men primært er skrevet af nogle mennesker, der dels har oplevet nogle af de ting de skriver og dels via overleveringer gennem tiden.

 5. Birthe Jensen Says:

  I Ordsprogene står, at vi skal vænne børnene til Vejen, så viger de ikke derfra – selvom de bliver gamle. Det er faderen, der tales til.

  At vi i dag overlader forkyndelsen til andre, er som jeg ser det forkert. Desuden er mange børnemøder, søndagsskoler, teenagermøder osv. tilrettelagt som underholdning og “hvor skal vi have det sjovt”. Evangeliet er rykket på 2. pladsen.

  At hygge og have det sjovt, er naturligvis helt ok og nødvendigt i rette sammenhænge.

 6. Benjamin Says:

  Altså, da jeg gik i søndagsskole husker jeg hvordan der blev talt om ildsøen og om hvordan alle der ikke fulgte Guds ord ville ende der i al evighed og brænde op. Ikke en særlig sund pædagogisk tilgang, hvis du spørger mig. Jeg husker mere om død og ødelæggelse fra søndagsskolen, end jeg husker kærlighedsbudskabet. Og sidstnævnte er forhåbentlig det vigtigste. I hvert fald, hvis vi vil have vores børn til at vokse op trygge og i kærlighed og ikke i frygt…

  If I could give you one key, and one key only to more abundant life, I would give you a sense of your own worth, an unshakeable sense of your own dignity as one grounded in the source of the cosmic dance, as one who plays a unique part in the unfolding of the story of the world…

  – Greta Crosby

 7. Birthe Jensen Says:

  Hej Benjamin.
  Ja det er bedst, at det er i hjemmet evangeliet bliver undervist. Førhen var man nogle steder i den anden grøft, jeg kan godt forstå du ikke bryder dig om de minder.
  Mkh. Birthe

Leave a Reply