Sagen om Frikirkenet der har inviteret en New Age filosof som hovedtaler til deres lederkonference, har udviklet sig til det bizarre (se artiklen på dette link). Denne sag er blevet håndteret så kollosalt dårligt af Frikirkenet, at jeg har to råd til dem. For det første: “Omvend jer fra jeres ubibelske veje og begynd at prædike evangeliet istedet”. Det andet råd behøver de kun gøre brug af hvis de ikke følger det første: “Få jer en spindoktor”.

Det første råd tror jeg flere af læserne her kan forstå. Men hvorfor det andet råd? Jeg har jo arbejdet sammen med journalister, og fandt der ud af hvordan man skal håndtere det pressen skriver om en. Noget af det værste man kan gøre hvis der er kommet en dårlig historie ud om en virksomhed, er at holde sin mund. Konsekvensen bliver en meget større fokus på ens virksomhed end ellers, og vel at mærke en negativ fokus. For journalisten regner med at tavshed er lig med flere skelletter i skabet. Det er langt bedre for sådan en virksomhed at gå offentligt ud og sige hvad man mener. Også selvom folk kan være enige eller ej. Et klart statement vil kunne lukke munden på mange journalister, og være med til at gøre sagen mere uinteressant. Dertil viser det også handledygtighed at kunne gøre det.

Det gjorde Dansk OASE faktisk da de efter at have haft en romersk katolsk forkynder på deres sommerstævne, blev kritiseret for at invitere en mand, som ikke troede på retfærdiggørelse af tro alene. Det var en kritik OASE tog alvorligt, debatterede, og fik lavet et skrift om. I det skrift meldte de ud, at de ikke mente retfærdiggørelse af tro var et afgørende element i kristendommen. Her er jeg jo klart uenig, men jeg har respekt for at de meldte det klart ud. De viste hvad de står for, og det var ikke bibelsk baseret kristendom. Frikirkenet burde tage ved lære af OASE og gøre det samme. (Se link om OASE her).

Hvad bør Frikirkenet så melde ud?
Ganske enkelt sandheden. Og sandheden er at de godt kendte til at Steen Hildebrandt er en New Age tilhænger, og er dybt involveret i New Age. Men at de inviterede ham alligevel, fordi de mente at kunne lære noget af ham. Det ved jeg personligt og flere andre, at de var vidende om. Jeg har tre kilder på at det er tilfældet, og enhver påstand om at Frikirkenet ikke kendte til dette, er ganske enkelt usand. Det kan være at nogle af deres ledere ikke vidste om det(muligvis fordi nogle af de andre ledere har misinformeret dem). Men der var indtil flere ledere der var vidende, og ikke anså det som et problem, før de inviterede Hildebrandt. Men det bør ikke være mig der melder det ud, det bør være Frikirkenet selv.

Modne ledere?
Det kan godt være at Frikirkenet tror at de er så åndelig bevidste og modne, at de godt kan finde ud af at sortere det dårlige fra Hildebrandts undervisning. Det er jo fra folk i Frikirkenet man ofte hører den slidte frase “spis fisken og spyt benene ud”. Et citat der ikke er bibelsk og som Frikirkenets folk også har vist at de ikke formår at leve op til. For det er de samme mennesker der har godkendt Rick Warrens ubrugelige selvhjælpsbøger. Nogle af de samme folk har sagt The Shack er en god bog, selvom det så tydeligt er en bog der beskriver en helt anden Gud end bibelens. Det er de samme folk som ikke har turdet gøre op med emergent church bevægelsen, og har tilladt at kirker fra trosbevægelsen kan være med i Frikirkenet. Nej dette er ikke en flok åndeligt bevidste og modne kristne som kan sortere det dårlige fra. De har vist at de gør lige det modsatte. Hvordan de viser det vil jeg komme ind på næste gang, og det er ganske enkelt chokerende hvad Frikirkenet har gjort for at få evangeliet ud på et sidespor, og menneskefokuseret vrøvl ind på scenen istedetfor.

Men hvis Frikirkenet melder ud at det var en fejl at invitere Hildebrandt, så bør de gøre det ved samtidig at aflyse møderne med ham. Det ville være det rigtige signal at sende her. Men hvis de blot melder ud at det var en fejl, men ikke aflyser Hildebrandt, så har de endnu engang vist at de ikke mener det er en fejl der betyder noget. Det vil jo vise  at de reelt set er ligeglad med den kritik, som de har fået fra den del af kirken som er bibeltroende og som kender Guds vilje i disse ting. Spørgsmålet er om man som kristen overhovedet skal følge sådan nogen ledere? Men se med i næste afsnit, hvor jeg vil vise hvad der er plads til hos Frikirkenet, og hvad der ikke er plads til.

Epilog (eller måske nærmere epigram): Som en sidebemærkning på det jeg skrev om Dansk Oase. Præsten fra Århus Valgmenighed Keld Dahlmann som er en del af Dansk Oase, er faktisk gæstetaler på Frikirkenets lederkonference. Det er ganske interessant at udover at man inviterer en New Age filosof, så har man også inviteret en fra et kirkesamfund, der mener at retfærdiggørelse af tro ikke er et essentielt punkt for kristendommen.

Share on Facebook

17 Responses to “Frikirkenet+New Age=En Spindoktor???”

 1. Mikael W Says:

  Hej Rene,

  Det bliver intressant at høre din fortsættelse om hvordan at frikirkenet har hånteret sagen, og hvilket vej de har valgt at gå. Det der er dybt beklageligt i sagen er jo at de i sin tur påvirker mange kirket i dette her land. Og som jeg ser det så er den en helt anden undervisning, og en helt anden vej vi har brug for som kirke i Danmark.

  Jeg er enig i din udtagelse om at “spis fisken og spyt benene ud”. Det er ser ud som at kirken vender i to retninger. Antingen åbner man op for new age og nyåndlighed med kristne fortegn, eller så sætter man Guds kraft og vejledning til side og åbner op for virksomhedstænkene og inviterer mennesker at tale og lede en krike, der måske i denne her verden har noget at byde på, men kke nødvendigvis i den åndlige.

  Jeg mener ikke at vi som kirke har brug for at henvende os hverken til den ene eller den anden side. Men det ser ud til at vi er desperate efter hurtige reslutater, og at vi måske er begyndt at tvivle en lille smule på at vi har nok i den urgamle kraften fra golgata højde. Jeg mener at en invitation af Hildebrandt viser på mennskelig visdom, og menneskelig ledelse i stedet for Guds Ånd.

  God Bless!

 2. Susan Møllerskov Says:

  Har du et link til, hvad Frikirkenet har gjort med sagen?

 3. Jakob Vagner Says:

  Hej,

  Synes, at det er for hårdt at påstå, at Frikirkenet er på en “ubibelsk vej”, fordi de kan finde på at invitere en kontroversiel taler til deres konference.

  Ligeledes kan jeg ikke se, at man kan konkludere om Oase, at de ikke anser retfærdiggørelse vedtro som afgørende, ud fra den dialog der var omkring den katolske præst.

  Jeg ved også, at Frikirkenets ledere har kritiseret både Trosmenighederne og Emergent Church, dog uden at udelukke dem alle fra deres netværk.

  Men andre ord så tror jeg, at man skal passe på ikke at overdrive sin kritik og “bedømmelse” på baggrund af enkelte sager (selv om disse sager måske er betændte). Mon ikke Gud kan finde en del vranglære hos os alle, som han måske nok tager afstand fra, men uden at støde os væk eller erklære os helt ude i skoven!?

  Som jeg læser Paulus, så var det også hans praksis langt hen ad vejen. Han påtalte vranglære, men det var forbavsende få gange, at han dermed erklærede menigheder for helt igennem usunde eller ubrugelige.

  Jakob

 4. Jan Petersen Says:

  Jeg har lige snakket med en, som har fingeren på pulsen i frikirkenet, og der igennem har jeg fået at vide at Steen Hildebrandt er “clearet” til at tale om det han skal tale om, det vil sige, de har godkendt at han taler på den lederkonference så vidt jeg forstår. Kilden er en præst her i Aalborg.

  Jeg vil sige at jeg er meget trist med den retning som frikirkenet har valgt ved at invitere en newage filosof ind som taler, som skal påvirke hvordan de kirkelige ledere skal lede det kristne samfund.
  Det kan da kun gå i en forkert retning da manden ikke er kristen, og med al sandsynlighed ikke tager et kristent udgangspunkt.

 5. René Vester Says:

  Til Jakob
  Du skriver mange ting som jeg er enig i Det ville være forkert at bedømme Frikirkenet på denne ene handling, det har jeg heller ikke gjort, det er en bedømmelse der er sket på flere elementer, nogen af dem har jeg skrevet om her: http://sand.omvendelse.dk/er-der-plads-til-evangeliet-hos-frikirkenet-3157.htm

  Ang. vranglære, så må der jo være en forskel på decideret farlig vranglære (fører til fortabelse) og accepteret vranglære (sekundære områder som ikke fører til fortabelse). Og spørgsmålet er om man kan tillade sig at kalde den sidste for vranglære. Det kunne være interessant at se på om kirkefædrene har skrevet nogen om den adskillelse der må være mellem de to. Men der var jo en menighed som Paulus var meget hård ved, galaterne, foruden Jesus som skælder fem ud af syv menigheder ud for at have forladt den sunde lære, og en af dem var Han ikke engang en del af. Der stod Han udenfor. Så der er altså noget forkert lære der kan findes i kirken uden det behøver være stærkt skæbnesvangert, men der findes også vranglære som er dødeligt.

  Hvis vi lige tager den med emergent church og trosbevægelsen, så er det ikke nok at de har “haft en snak”, de bør også skille det fra som ikke tilhører et kristent fællesskab, men der er så meget fokus på enhed, at det ikke længere er sandheden der er afgørende for enhed. Engang var det jo meget nemt for pinsevækkelsen og apostolsk kirke at få trosbevægelsen sat udenfor døren. Det var et klart og vigtigt signal at sende dengang. Men i dag sidder man i arbedsgruppe sammen med dem uden at tænke over at det ikke er bibelsk funderet kristendom trosbevægelsen står for.

  Til Jan
  Ja jeg er ikke overrasket over at de beholder ham som taler. De vidste jo godt i forvejen at han var into New Age, så hvorfor skulle det ændre noget. Men jeg ved der er medlemmer i Frikirkenet som er imod en sådan invitation, men ikke mener at det er nok til at aflyse ham alligevel. En udmelding jeg kun kan være undrende overfor, for hvorfor skulle man så være imod, og er det ikke en alvorlig sag? Måske handler det bare om at man er bange for at miste indflydelse på “de bonede kirkegulve” hvis man begynder at beklage sig lidt for meget?

 6. Susan Møllerskov Says:

  Til Jan,

  Hvis du læser den allerførste udgave af Domino, så vil du se, at dette ikke er en ny retning, Frikirkenet går i. Prøv at læse Poul Kirks forklaring om, hvordan navnet “Domino” blev valgt til deres blad.

 7. Jakob Vagner Says:

  Hej,

  Jeg tror virkelig, at der er noget vigtigt i at se forskelligt på: “katastrofal vranglære” og “skadende vranglære”.

  Sætter du dig ned og snakker med langt de fleste af både Frikirkenets og Oases ledere, så er det min vurdering, at de måske på nogle punkter kan stå for “skadende vranglære”, men de 6-7 af dem, som jeg kender personligt, mener jeg ikke udbreder eller står for “katastrofal vranglære”.

  Det er rigtigt, at der hvor både Jesus og Paulus kunne komme helt op i det røde felt, var når nåden gik fløjten, og folk levede en form for præstationskristendom. På netop dette punkt er alle “mine” relationer i Frikirkenet og Oase enige; Evangeliet om vores fortabthed og Guds nåde er helt centralt for troen, så selv om der er kontroversielle ledere og dårlige artikler inde i billedet, så mener jeg ikke, at de er helt på afveje.

  Jeg er på ingen måde enig i alt, hvad der bliver gjort og skrevet, men som jeg ser det, så er der langt mere godt end skidt i disse sammenhænge!

  Jakob

 8. Sørensen Says:

  Jeg er helt enig med Rene..
  Det er en katastofe, at de har inviteret Steen H, Vi har her i hjemmet sendt to mails til alle ledere i frikirkenets-ledelse.
  2 har svaret (den ene lederen) og deres svar er nedslående…De har ikke inviteret ham i en ond mening, men den manglende skarphed er nedslående.

 9. Kim Thomassen Says:

  Synspunkter som Jan Petersen og Sørensen her givet udtryk for i debatten om FrikirkeNet/Hildebrandt er jeg 100 % enige i.

  Kritikken imod ledererne i FrikirkeNets er saglige og veldokumtereret, men desværre også et tegn på verdsligegørelse af kristendommen, samt konsekvensen at den skal følge med tidsånden. Det kan tolkes som et oprør imod Bibelens troslære, samt man ikke længere i samme grad har respekt for Guds ord, selv om man offentlige har tager afstand til New-Age, men samtidlig ikke ser nogen som helst problem i at lade sig inspirere af New Age-guruen Steen Hildebrandt, som ærlige og offentligt har sagt han er New Age-tilhænger samt hans undervisning bygger på New-Age-filosoli.

 10. Sørensen Says:

  ENIG
  Er der mere man mon kan gøre? Skrive læserbreve osv.
  Vil gerne gøre alle opmærksomme på, hvilken alvor dette er. Personligt kunne jeg ikke drømme om at tilmelde mig dette lederseminar.

 11. Susan Møllerskov Says:

  Men var dette en udvikling, eller var det planlagt fra begyndelsen?

 12. Sørensen Says:

  En udvikling vil jeg mene

 13. René Vester Says:

  Jeg tror nu ikke det er en bevidst udvikling fra deres side. Men det er helt normalt at når vi skifter den evangeliske forkyndelse ud, med noget andet, så eskalerer det. Og det er noget der kan starte lige så stille og roligt. Man lægger måske mærke til nogle ændringer, men anser det ikke for at være et problem. Lukker lidt op for en smule liberalteologi, og det skadede jo ikke, så måske kan man finde lidt mere uden det skader. Jeg vil sandsynligvis komme ind på det i min næste prædiken som jeg skal holde den 5 december. Der skal jeg tale om det valg jøderne havde da de kunne vælge mellem at få Jesus sat fri eller Barabbas. Det valg fik en stor og skæbnesvanger betydning for jøderne, som jeg tror har nogle paraleller til det vi bl.a. ser her.

 14. Kim Thomassen Says:

  @Sørensen
  Jeg har på min blog skrevet to indlæg om FrikirkNets/Hildebrandt hvis formål er at give informationer ud til andre, samt at tage afstand til dette her. Jeg fik nys om denne sag for 2½ uge siden ved af læse om dette her på sand.omvendelse.dk. Gik derefter i gang med researcharbejde som tog flere timer om Hildebrandt-sagen for derefter at skrive første blogindlæg 27.10.10. Du kan ikke gøre andet at skrive om det, samt advarer imod det, men har du en blog kunne det være en mulighed for dig at skreve om det. Det ser ud til at Rene, samt undertegnet indtil nu er de eneste blogger i Danmark, som har skrevet om det.

  http://kristen1967.eftertanke.dk/2010/11/10/frikirkenets-ledere-er-meget-positiv-inspireret-af-new-age-filosofi/

  I denne uge var der en person som skrev et kritisk debatindlæg i Udfordringen om FrikirkeNets/Steen Hildebrandt. FrikirkeNets formand Tonny Jakobsen har svaret på det. Han ser ingen problemer i at invitere Steen Hildebrandt til deres lederkonference.

 15. Otto Says:

  Hej Rene.
  Det virker til at frikirkenet allerede har lyttet til dit andet råd.

  http://www.domino-online.dk/?p=5926

  “- Den 1. juni 2009 gik Michael Bobjergs ansættelse som pressemedarbejder fra en tredjedelsstilling til en halvtidsstilling på grund af de stadig stigende behov for flere kalorier i pressetjenesten.”

 16. René Vester Says:

  Ja jeg har lidt svært ved at kunne svare på den her, da jeg kender Michael Bobjerg personlig og har været i bønnegruppe med ham på Uni. Men jeg kan umiddelbart se to mulige svar. Enten er Bobjerg en ret dårlig spindoktor, eller også er Frikirkenet ikke særlig gode til at høre på de råd som deres “spindoktor” giver. For deres måde at agere i denne sag, er så dårlig, at jeg skal undlade at give dem karakter i kommunikation og håndtering af negative historier i medierne.

 17. Susan Møllerskov Says:

  Michael er ikke den eneste – der er også Hans Henrik Lund. Jeg kender ham ikke.

Leave a Reply