Så skete det jeg vidste ville ske. Frikirkenet har efter TV2’s dokumentar ”Guds bedste børn” endelig kommet med en udmelding om Torben Søndergaard, hvori de skriver at de ikke er tilhænger af den måde Torben Søndergaard (TS) arbejder på:

”Vi tager kraftigt afstand fra det, vi ser. Det er voldsomt og manipulerende. Det er uansvarligt, siger Tonny Jacobsen, der er formand for netværket.” link

Reaktionerne på den udmelding vender jeg tilbage til om lidt. Men hvorfor vidste jeg dette ville ske? Jo for ca 14-15 år siden var der også mange kristne som ønskede Frikirkenet skulle gå ud og melde fra overfor Christian Hedegaard. Men der skete intet, på trods af at mange frikirkepræster var meget skeptiske overfor Hedegaard. Men man vidste også at mange i frikirkerne var meget tiltrukket af Hedegaards radikale forkyndelse som dog handlede mere om Hedegaard selv, end den handlede om Kristus. Først da medierne tv-medierne for alvor gik i gang med at undersøge Hedegaard og hans organisation Evangelist, valgte Frikirkenet at komme med en udmelding. Men altså først da man så sig nødsaget til det.

Det samme er årsagen til at Frikirkenet først nu melder så klart ud. De har før skrevet artikler hvor man advarer mod såkaldte Guds mænd, som har særlige direkte budskaber fra Gud. De er sådan set fint nok skrevet, men mange folk har brug for at få sat navn på, og det var der ikke på disse artikler.

Bekymrede præster
Jeg ved at rigtig mange præster i Danmark, særlig i frikirkerne har været meget skeptiske overfor det der er sket hos Torben Søndergaard igennem de sidste 14 år. Og den skepsis er vokset i takt med den popularitet Torben har fået i det samme tidsrum. Men den skepsis skyldes ikke som mange tror at præsterne er misundelige. Nej, den skyldes at det er dem som oplever folk komme tilbage fra en tur i Torbens mølle. Dem som kommer tilbage er nemlig meget ofte sårede, ødelagte, og skuffede mennesker. Folk som troede de skulle op og se ”det nye Gud gør”, men fandt ud af at det var tom luft og vindfrikadeller. Som dog var krydret med manipulation og misbrug af folks tillid, samt Torbens hjemmestrikkede teologi, som ikke hænger sammen.

Men nu er Frikirkenet endelig gået ud og kommet med deres uforbeholdne mening. Til det har jeg to reaktioner. For det første vil jeg indrømme at jeg synes de forklarer det godt. De beskriver meget fint hvorfor de ikke ville kunne samarbejde med en som TS. Dertil beskriver de også de problematikker som sker hos TS. Så tak Frikirkenet for det. For det andet så kan man på folks reaktion på de sociale medier, godt forstå at Frikirkenet har undladt at melde ud før nu. For folk er rasende på Frikirkenet og kalder dem hyklere og mediepåvirkede o.s.v. Der er faktisk mange som tilsyneladende støtter TS, men ikke forstår Frikirkenet ikke kan støtte Torben i stedet for. Det var lige præcis den reaktion Frikirkenet var bange for ville ske, ligesom det skete da de viste at de ikke støttede Hedegaard. Personlig er jeg rystet over hvor mange som umiddelbart virker til at være fornuftige kristne, som slet ikke kan se at Torben er en falsk apostel og en man bør advare kraftigt imod.

Men selvom jeg forstår at det først er nu frikirkenet melder klart ud om TS, så ville jeg have ønsket at de havde gået ud langt tid før og advaret imod Torben og lignende personer. De burde have sagt, Torben er en ulv der skader fårene, og fortalt hvad de oplever når folk kommer tilbage fra Torbens organisation. Det burde de have sagt i fuld erkendelse af at nogle ville følge Torben alligevel, men så var de dog advaret, og det ville gøre det nemmere for de samme at komme tilbage og få hjælp. For så havde de dog fået at vide hvad der ville ske hvis man tog op til TS.
Så har jeg lige en kommentar til Torben der i den frafaldne avis Udfordringen siger at ”TV2 ønsker at sætte kristne i et dårligt lys”. Det er simpelthen ikke sandt. TV2 har også givet plads til at andre kristne kan komme til orde og vise hvad de mener om sådan en som Torben. Og Dermed har TV2 vist at de godt vil give plads til andre kristnes syn på hvad der sker hos TS. Respekt for det, og misrespekt til Torben der prøver at gøre alle kristne til ofre, for kritikken af ham, i stedet for at erkende at der er noget helt enormt galt hos hans organisation.

Jeg har linket her til de artikler som jeg bruger i indlægget.

Torben anklager TV2 for at sætte kristne i et dårligt lys

Frikirkenets facebook-side hvor folks reaktion kan ses: Link

Frikirkenets officielle udmelding:Link

Share on Facebook

Leave a Reply