Det var trist at læse at frikirkenet til sin lederkonference i år, har valgt at invitere Professor i organisation og ledelse Steen Hildebrandt som hovedtaler. Årsagen er at Hildebrandt er en bekendende New age tilhænger, og disse tanker har også direkte sammenhæng med hans forskningsarbejde indenfor organisation og ledelse. Det er ikke noget jeg påstår, men noget han selv gør klart i hans arbejde. Han arbejder eksempelvis sammen med Jes Berthelsen fra New Age institutionen VækstCentret i Nørre Snede, og Hummeldirektøren Christian Stadil som er en bekendende buddhist. Jes Berthelsen er en af Hildebrandts forbilleder og nogle vil mene at det er et lidt gururelateret forhold, personligt tror jeg nu mere det er et tæt samarbejde de har. Men lad mig gøre helt klart fra starten, at jeg ikke ønsker at dæmonisere hverken Hildebrandt, Stadil og Berthelsen. Jeg tror på at de er dygtige personer på deres områder. Jeg har personlig stor respekt for Hildebrandt, og har også før benyttet mig af hans forskning. Det er helt naturligt da han er svær at komme udenom, hvis man har en kandidatgrad indenfor organisation og økonomi. Når det så er sagt, så er det ingen tvivl om at Hildebrandts arbejde i de senere år, er blevet mere og mere påvirket af østerlandsk visdom. Noget som også har gjort ham kontroversiel i flere lederes øjne.

Men åbenbart ikke noget der har nogen betydning for Frikirkenet. For her bliver han hovedtaleren til deres lederkonference d. 12-13 november i Kolding. Hvad er der så galt i det? For det første ser jeg ingen grund til at invitere en person som ikke er kristen til at undervise kirkeledere i ledelse. For kirkens form for ledelse skal være på basis af det Gud har skrevet i sit ord, og det er ofte ikke i overenstemmelse med virksomhedsledelse. Når det så er sagt, så er det langt mere forkert at invitere en der har et helt andet gudssyn, end det kristne. Hildebrandt er inspireret af pantheistisk religion. Såvel buddhisme som hinduistiske retninger er noget han gentagne gange henviser til i sit arbejde. Pantheismen er en religionstype som er i overenstemmelse med slangen i Edens haves fristelse. Hvis I spiser af træet bliver I som Gud, lokkede den med. I pantheismen er man allerede Gud. En hovedsætning indenfor klassisk pantheisme er Brahman er alt, og alt er Brahman. Som er en måde at sige Gud er alt, og alt er Gud på. D.v.s. nu kan et bord blive gud, en blyant kan blive en guddom, og et træ eller en sten kan være en guddom. Nærmere sagt det er gud, for alt er gud og gud er alt. Men har man sagt det, så er man også selv gud. Det er hvad hinduismen siger, vi er alle gud på en eller anden måde, fordi alt er gud. Buddhismen er lidt anderledes da det reelt set er en ateistisk religion, men det vil jeg ikke komme ind på denne gang. Om ikke andet, så har man altså inviteret en der har et diamentralt modsat billede af verden, end kristendommen giver.

Forskellig menneskesyn
Båden kristendommen og pantheismen giver mennesket en værdi. Og her er der en slags enighed mellem kirkelig organisation og pantheistisk organisation. For hvor pantheismen giver den enkelte medarbejder værdi fordi den enkelte er en gud i sig selv, og har guddommelige evner, så siger kristendommen at den enkelte har værdi fordi man er skabt i Guds billede. Udover det så har det enkelte menneske værdi i kristendommen fordi Jesus Kristus døde for dem der ville tage imod frelsen. Det på trods af at alle mennesker pga syndefaldet er syndere og fjender af Gud. Så der er altså to sider af det kristne menneskesyn her. Et vi er skabt i Guds billede, men kan ikke redde os selv, da vi er født med en fordærvet syndig natur, men Gud valgte at frelse dem der tog imod Ham som frelser. Pantheismen siger frels dig selv, du har evnen til det, fordi du er en guddom i dig selv.

Er det nu også så galt?
Men tilbage til invitationen af Steen Hildebrandt. Hvis dette var en invitation til en sekulær begivenhed, så ville det være forståeligt, da Hildebrandt er dygtig og har en praktisk forståelse (i modsætning til mange andre professorer) af organisation. Men i kirkelige kredse giver dette problemer. For en med et andet gudsbillede, end det kristne har bibelen forbudt os at invitere på en prædikestol. Det siger Johannes eksempelvis i hans andet brev vers 8-11:

“Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.”

Der er ikke her tale om at folk med en anden religion, eller folk der taler vranglære umiddelbart ikke skal have adgang til kirken. De er velkomne til at komme og høre evangeliet. Men som Johannes siger, det er en der fører denne lære man ikke skal byde velkommen. Her menes der så vidt jeg kan se mindst det, at en sådan person ikke skal have lov at fremføre sin lære. Det er altså helt klart at en sådan person ikke skal prædike eller undervise i kirkeligt regi. 
Jeg er ikke nogen tvivl om at Hildebrandt har en helt anden agenda end Gud. Her er hvad han siger om de forskellige religioner:

“I dag blander vi begreber fra forskellige religioner, og det er der efter min mening god grund til, da alle religioner kredser om de samme bagvedliggende spørgsmål. Dermed kan vi etablere en helhedstænkning, som der er brug for i en moderne virksomhedskultur,« påpeger Steen Hildebrandt” Taget fra http://ing.dk/artikel/86300 

En helhedstænkning som favner de forskellige religioner, synes jeg lyder ret New Age agtigt.  Men invitationer som dette er set før. Den amerikanske præst Rick Warren som er en person Frikirkenet flere gange har omtalt positivt, har jo gjort det samme før. Han har jo haft New Age forfatteren Ken Blanchard til at tale i hans menighed. Så når Rick Warren kan, så kan Frikirkenet vel også. Du kan læse mere om Ken Blanchard her: https://sand.omvendelse.dk/rick-warren-og-ken-blanchard-238.htm . Ken Blanchard har forresten udgivet bogen “At lede som Jesus” som er udgivet på det påståede kristne bogforlag Scandinavia. Interessant at lægge mærke til at Rick Warren også har haft en ledelsesguru fra New Age bevægelsen på besøg, og nu får Frikirkenet også deres egen ledelsesguru fra New Age bevægelsen på besøg. Muligvis en tilfældighed, som jeg måske bare ikke kan lade være med at tænke over.
Men det her er jeg sikker på: hvis man som leder af en kirke kan finde på at spilde 1.195 kr og to dage på den slags, så må det enten skyldes uvidenhed om Hildebrandts New Age tanker, eller at man ikke anser bibelen for at være den autoritet som den er. For hvis man gjorde det, ville man også vide at man ikke skal inviterer folk med et andet gudssyn til at undervise i kristne kredse! De skulle tage og lære at prædike evangeliet istedetfor, og stå ved det. Det gør John MacArthur i dette klip, hvor han fortæller på halvandet minut hvad kernen i evangeliet er. Det er det budskab som lederne iFrikirkenets burde være bedre til at forkynde. Så send dog en hovedtaler som kan hjælpe dem med det istedet!

Her er linket vedr. Steen Hildebrandt på Frikirkenets lederkonference: http://www.domino-online.dk/?p=5813. Hvis man ønsker at finde yderligere dokumentation for Hildebrandts verdenssyn kan denne artikel anbefales: http://www.djoef.dk/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2007/DJOeFBladetnr132007/Hjertetviservej.aspx. Ellers kan man blot google på ordene Steen Hildebrandt, Buddhisme, og karma.

Se også følgende links om sagen:
Formålet med New Age

Steen Hildebrandt og hans New Age filosofi

Hvad skal jeg sige til min præst?

Share on Facebook

24 Responses to “Frikirkenet inviterer New Age filosof som hovedtaler”

 1. Kim Thomassen Says:

  Det siger hvis en helt del om de nyreligiøs/New Age strømninger som FrikirkeNet åbenbart følger sig meget inspirere af, men det har ikke noget at gøre med sand kristedom selv om lederene indenfor FrikirkeNet åbenbart ikke kan kende forskel på falsk, eller sand lære er direkte tegn på at mange også vil lede deres menighed på afveje væk fra Gud. Jeg er sådan ligeglad om lederen indenfor FrikirkeNet ikke bryder sig om hvad som jeg skriver her. Forstander Kent Jakobsen, Mariager Højskole er åbenbart også blevet åndelige blind og kan ikke kende forskel på hvad, som er sand, eller falsk lære med sine udtalelser om Steen Hildebrandt.

  Citat

  “Når man læser Hildebrandts bøger eller deltager på en af de talrige workshops, han afholder, får man et klart indtryk af, at han ved, hvad der rører sig af nye tendenser og trends inden for ledelse. Samtidig sidder man tilbage med den fornemmelse, at Hildebrandt bygger sit ledelsessyn på dyder, der er forankret i Bibelen; dyder, som Jesus var eksponent for”.

  Forstander Kent Jakobsen, Mariager Højskole i Domino den 26.09.10

  http://www.domino-online.dk/?p=5813

  Jeg har mistet noget af respekten for ham også selv man har været elev på hans skole, men det hører nu fortiden til.

 2. Kim Thomassen Says:

  Så skulle linket virke nu
  http://www.domino-online.dk/?p=5813

 3. Steen Hildebrandt og hans New Age filosofi Says:

  […] Frikirkenet har inviteret en New Age filosof som hovedtaler til deres lederkonference i november (Se indlægget på dette link.). I dette indlæg vil jeg gerne vise hvad deres hovedtaler Professor Steen Hildebrandt selv siger […]

 4. Jakob Vagner Says:

  Hej,

  Rene, virkelig interesante informationer omkring Hildebrandt. Jeg forstår din skepsis overfor manden, selvom han faktisk har meget andet godt at byde på hvad ledelse angår.

  Kim, måske lidt voldsomt at miste respekt for Kent og tage afstand til hans skole, fordi han udtaler sig uheldigt omkring Hildebrandt. Det kunne jo være, at Kent ikke er bekendt med ovenstående baggrund.

  Jakob

 5. René Vester Says:

  Hej Kim og Jacob
  Jeg ved ikke om Kent var vidende om Hildebrandts arbejde indenfor New Age (læg mærke til at jeg ikke skrev flirten med New Age, det er faktisk et proffessionelt arbejde han har med at gøre i den del). Men alene det at Hildebrandt har et andet gudssyn end det kristne gør at Johannes andet brev som jeg citerer fra, diskvalificerer Hildebrandt som taler til et kristent møde.
  At man kan læse Hildebrandts bøger som kristen og vurdere hvad der er brugbart og hvad der ikke er, skal jeg ikke her vurdere. Men at sætte ham på talerstolen er et klart brud med en bibelsk ledelse. Derfor bør denne invitation også aflyses hurtigst muligt og så nøjes med at give ham de penge man har aftalt.
  Bibelsk ledelse handler jo heller ikke om det Kent bliver citeret for. For vi skal netop ikke være afhængig eller påvirket af hvad der rører sig af “nye tendenser og trends indenfor ledelse”. Vi skal være afhængig af det Gud har åbenbaret for os i sit ord, og følge det.
  BTW jeg husker at Tony Jacobsen som er en af lederne i Frikirkenet for 15 år siden sagde at folk der trængte til at høre Gud tale, kunne bare læse hvad Han allerede har sagt. Og så løftede han sin bibel. Det kunne jeg bestemt godt lide at han sagde. Men en mand der kan sige sådan kan jeg slet ikke forstå, kan finde behov for at finde “nye sandheder” som ikke har sit udgangspunkt i det Gud har sagt, hvilket han jo gør når han som leder er med til at invitere Hildebrandt. Hvorfor kan Frikirkenet ikke istedet finde en bibelfunderet kristen forkynder der har forstand på bibelsk ledelse? Er det virkeligt så svært at finde en der opfylder de behov?

 6. Henrik Mailand Says:

  En utrolig udvikling, at man inviterer Hildebrandt (uden tvivl en dygtig underviser), Som “hovedtaler” til lederkonferencen i frikirkenet. Hvad blev der af Jesus som forbillede og Helligånden som vores vejleder…Istedet bytter vi det med ypperlig menneskelig visdom…Trist.

 7. Kim Thomassen Says:

  Det er tydeligt Jacob Wagner forsøger at fordreje mine udtalelser om til at man har mistet alt respekt for Kent Jacobsen, som ledere på trods jeg tydeligt skrev, (har mistet noget af respekten for ham). Formålet er at redde en kollega/chef, som han samarbejder til daglige på højskolen ud af en kattepine. Jacob vil faktisk ikke forholde sig til Kent Jacobsens udtalelser, men smider en påstand ud om manglende bekendskab til Steen Hildebrandt, “Det kunne jo være, at Kent ikke er bekendt med ovenstående baggrund”. Faktisk kender Jacob ikke noget som helst til min begrundelse for at at forlade højskolen. samt jeg ikke har udtalt om de indre forhold på højskolen. Kent er hverken naiv, eller dum, men er tværtimod dygtigt/veltalende leder og interesserer sig meget for den enkelt elev forhold på skolen, men han viser også en store begejstret for Hildebrandt ide/tanker er bevis på han udmærket ved hvad det her går ud, som så mange andre ledere indenfor FrikirkeNet udmærket ved at manden er en kendt New Age tilhænger selv om man bevist har undladt at omtale det i programmet til konferencen. Jeg er ganske udmærket klar over at lederene indenfor FrikirkeNet absolut ikke bryder sig at det kommer frem at års lederekonference emnet for at opnå succes på langssigt er med til at danne retsninglinjer for uddannelse af kommende ledere i FrikirkeNet baseret på ide og tanker, der er inspirere af New Age/nyreligiøse tankegods.

  “Når man læser Hildebrandts bøger eller deltager på en af de talrige workshops, han afholder, får man et klart indtryk af, at han ved, hvad der rører sig af nye tendenser og trends inden for ledelse.” Kent Jacobsen

 8. Susan Møllerskov Says:

  Håber bare, at lederne holder øje med dette blog.

 9. Linealis Says:

  Set i et lidt breder perspektiv, behøves det jo ikke kun at drejer sig om New Age-strømninger (hvilket René vist også antyder). Verdslig tankegang har gjort sit indtog i kirkerne, og det gælder ikke kun organisation og ledelse, men også den måde man tænker udbredelsen af budskabet. Det er fx. ikke usædvanligt at høre evangeliet omtalt som et fantastisk ‘produkt’ som skal ‘sælges’. Følgeligt kan man lave markedsundersøgelser eller fokusgrupper for at finde ud af, hvad man skal gøre for at få folk i kirke.

  Spørgsmålet er, hvor grænsen går? Der er jo ikke noget galt med at samle en gruppe mennesker for at høre, hvad de mener om kirken eller hvordan de ser på kristendommen eller de kristne. Der er heller ikke noget galt i at tænke god ledelse – jeg har selv som yngre oplevet hvordan manglende ledelse/opmærksomhed dræber lysten til at udføre et stykke arbejde. Men det er galt når evangeliets kraft bliver skubbet i baggrunden.

  Hvordan har det betydning for den måde vi tænker organisationsstruktur? Eller den måde kirken aflønner ansatte? Skal de fx. have løn efter kvalifikationer og/eller præstationer?

 10. Jakob Vagner Says:

  Hej,

  Kim, når jeg skrev, at det var voldsomt, at du har mistet respekt for Kent på grund af ovenstående, så mente jeg “noget respekt” og ikke “al respekt”! Og nej, jeg skriver ikke for at redde Kent ud af en kattepine, men for at yde manden retfærdighed. Håber, at du har god baggrund for at beskylde Kent og de andre ledere indenfor Frikirkenet for bevidst at invitere en New Age mand til deres konference, da det er voldsomme beskyldninger!

  Susan, du har ret i at kirken i de sidste årtier har taget for meget sekulariseret ledelses-lære til sig, men når det er sagt, så tror jeg også, at Gud kan åbenbare og meddele sig uden for kristne cirkler, og at vi derfor til tider kan lære “Guds rige principper” af folk, der bevæger sig langt uden for kirkens mure.

  Jakob

 11. Jakob Vagner Says:

  PS. Kim, mine udtalelser her har intet med dit stop på skolen at gøre! Jeg aner ikke, hvorfor det blev, som det blev, og har på intet tidspunkt været generet af at have dig på skolen.

 12. Susan Møllerskov Says:

  Jakob, hvorfor skulle vi søge udenfor Bibelen for ledelsesprincipper? Der findes allerede nok om emnet i Bibelen.

 13. Jakob Vagner Says:

  Hej Susanne

  Fordi der findes ikke-kristne, der har mere erfaring med at gennemreflektere og implementere bibelske ledelses-principper end os indenfor Kirken.

  Og så tror jeg også på en gennerel åbenbaring i skabelsen, ligesom vi har en specifik åbenbaring i Skriften. F.eks. finder nogle folk frem til rigtig sunde ledelses-principper ved at iagtage naturen og/eller menneskelige fællesskaber, og det kan hjælpe os kristne til at besinde os i samme retning, men vi må selvfølgelig være opmærkesomme på deres religiøse ståsted og evt. brug af spirituelle strømninger i deres filosofi.

  Jakob

 14. Susan Møllerskov Says:

  Har de ovennævnte mere erfaring end Gud?

 15. René Vester Says:

  Her vil jeg godt lige sige at der behøver ikke være noget galt i at høre og nogen gange også få inspiration fra andre kilder end kristne. Så Jacobs måde at vinkle den på her, kan jeg godt tilslutte mig. Der hvor problemet opstår, er at man har givet en mand som har et helt andet gudssyn (og dermed også menneskesyn) end det kristne, plads på prædikestolen. At man som kristen undersøger hvad andre siger og skriver kan være fint. Men man viser en misrespekt for Guds ord, når man sætter andre end bibeltroende kristne på prædikestolen, hvilket Johannes andet brev bl.a. viser, (og som jeg citerer i indlægget). Det er også det som anklagen går på.

 16. Susan Møllerskov Says:

  Rene, du modsiger dig selv. Andre kilder end kristne, eller en mand som har et helt andet gudssyn, hvad er forskellen? Selvfølgelig begrænser jeg dette spørgsmål til en, som er sat på prædikestolen.

 17. René Vester Says:

  Nej jeg modsiger ikke mig selv. Nogle ting er sande hvad enten det bliver sagt af en kristen eller ikke kristen. Derfor kan jeg godt høre hvad en ikke kristen siger og tage det som sandt. Eksempelvis matematik. 2+2 er 4 hvad enten det er sagt af en kristen eller ej.
  Det var den banale sammenligning. Dertil har jeg heller ikke nogen problemer i at læse bøger af Roberta L. Harris som jeg anser som en liberalteolog, men det Roberta har skrevet om bibelens verden, om det ærkæologien og historien har vist om bibelen, og om de forskellige romerske kejsere i det nye testamentes tid, kan jeg få rigtig meget ud af.
  Ligesom jeg kan få noget ud af Edward Conzes skriverier om hvordan ørkenfædrene blev inspireret af buddhistiske handelsrejsende til at søge ind i det spirituelle på en anden måde end de var vant til. Edward Conze var ikke en kristen, men udfra hans forskning kan man se at det vi i dag kalder kontemplativ bøn, har sit udspring fra buddhistiske metoder til at komme i kontakt med den åndelige verden. Nogen folk siger jo at kontemplativ bøn er i orden fordi vi har det fra ørkenfædrene. Men pga Conze (som ikke var kristen) kan man vise at ørkenfædrenes metode var inspireret af buddhisme, og dertil har kontemplativ bøn heller ikke sit udspring i bibelen.
  Jeg har heller ikke nogen problemer i at læse hvad Liberalteologen Elaine Pagels fra Harward University har skrevet om den gnosticismen der var tilstede på samme tid som urkirken. Hendes forskning giver et rigtig godt indblik i forskellighederne mellem gnosticisterne og de kristne. Det har givet mig en god indsigt i gnosticisme som jeg kan se har klare ligheder med meget af det man ser hos emergent church bevægelsen.
  Men fra at sige at jeg godt kan læse, deres bøger, eller tage til et foredrag med dem, til at sætte dem på prædikestolen i kirken, der er der en klar forskel. Det skal kirken ikke gøre, dels fordi bibelen viser os vi ikke skal byde dem velkommen til den slags, men også fordi vi signalerer noget forkert både til kirken og til omverdenen. Og det er her Frikirkenet har vist sig at træde helt ved siden af. De har dels inviteret en som ikke er en bekendende kristen, og dels en som har et helt andet gudssyn og menneskesyn end det kristne, og givet ham plads til at undervise i kirkeligt regi. Det er dette problem jeg tager op her, ikke om vi kan få noget ud af at læse Hildebrandt eller ej.

 18. Jakob Vagner Says:

  Hej,

  En rigtig god skelnen Rene præsentere ovenfor.

  Desværre har jeg ikke haft tid til at sætte mig ordentlig ind i Hildebrandt ståsted, men hvis han er New Age leder, ville jeg heller ikke invitere ham til at tale ved et kristeligt arrangement, med mindre der selvfølgelig var tale om et planlagt debatmøde eller lign.

  Jakob

 19. Linealis Says:

  Minsandten om ikke Udfordringen har en artikel om Hildebrandt. Vinklen ser dog ud til at være en lidt anden end Renés…

 20. René Vester Says:

  Ja jeg har set den. Læg mærke til at den er skrevet af Svend Løbner. Manden bag den synkretistiske bog “Kristus i verdensreligionerne” (se her: http://sand.omvendelse.dk/svend-l%c3%b8bner-madsen-viser-sit-sande-jeg-1458.htm ).
  Dertil er det også bare et sammenskriv af Dominos artikel. Men jeg kommer snart med en fortsættelse af denne historie, for det viser sig at Frikirkenet udøver en høj grad af dobbeltmoral i alt det her. Men det må blive senere på ugen.

 21. René Vester Says:

  Hej SImon
  Du har ret i at den her slags skal kunne debatteres i en god tone. Det synes jeg faktisk den er blevet i langt de fleste kommentarer til dette indlæg. Men jeg kan da finde steder hvor der er nogen der er gået over stregen, Men det er mest på Facebook at jeg har iagttaget det.
  Men man kan også finde et eksempel på en der gik over stregen på Kim Thomassens blog: http://kristen1967.eftertanke.dk/2010/11/10/frikirkenets-ledere-er-meget-positiv-inspireret-af-new-age-filosofi/#comments
  Jeg synes disse emner er vigtige at tage op, hvad enten folk kan have en god tone eller ej. Men jeg forsøger at få debatten til at forløbe på en tilfredsstillende måde, samtidig med at jeg godt vil give plads til modsatrettede meninger i kommentarerne.

 22. Michael Hansen Says:

  Hej,

  Utrolig vigtig debat! Der er nød til at være åbenhed, til at kunne fremføre sine uenighedder, bare det som simon skrive, bliver gjort i kærlighed.

  Jeg tænker:
  Jeg ser intet galt i at man bruger viden, som ikke er fundet af en Jesus elskende, synds-erkendende kristen. Det gør vi jo allesammen hver eneste dag. Jeg ser heller ikke noget galt i at en leder fra en menighed tager til et møde om hvordan man forvalter f.eks penge(eller læser økonomi). Og at man får undervisning i ledelses struktur eller andet, så længe det ikke strider imod Guds absolutte ord, kan der intet galt være i.

  Problemet ligger bare i, at der bliver inviteret en taler, (som jeg ikke har noget større grundlag for at kunne bedømme, andet end hvad jeg har kunnet finde på nettet), til at undervise fra prædiker stolen. Uanset hvilken religion vedkommende kommer fra, eller ikke kommer fra, mener jeg kun at der er plads til en slags prædikant på talerstolen i en kirke/kirkeforsamling, og det er den slags menneske der har accepteret at vi kun ved guds nåde er blevet frelst igennem Jesus Kristus. Første Petersbrev 4,11. “Den, der taler, skal tale med ord fra Gud.”

  første korintherbrev 5, 9-13. Det er jo ikke sådan at vi skal afholde os fra at lære. Ingenlunde! Mange af de ting vi bruger i dag i kirkerne er da helt sikkert kommet fra “folk udefra”. Vi skal bare tænke over hvilke signaler det sender. Havde Paulus sendt en ikke-troende græsk tænker til at hjælpe menigheden i korint, i stedet for Timotheus? aldrig! Havde Jesus valgt en farisær til at undervise sine 12 i hvordan de formidler korsets budskab?
  Første korinther 3, v19, “For denne verdens visdom er dårskab for Gud..”
  Ånden må være den første man søger for visdom til at drive sin meninghed.

  Jeg har ikke været til møderne, så kan ikke udtale mig særlig specifikt om noget. Men jeg må erkende at jeg ikke er helt glad ved tanken om at forfatteren til “Company karma” underviser mine ledere i hvordan man er leder eller hvordan man motiverer nye ledere.

  Jeg vil ikke stille mig til dømmer over nogen. Og jeg kan heller ikke se noget galt i det ken er blevet citeret for. Men jeg kunne da godt tænke mig at tale med lederne af frikirkenet omkring dette.

 23. Karin Havmand Says:

  Det er jo fuldstændig forfærdeligt og til at græde tårer for gud i stride strømme over. Lad os bede om åbenbring og Gudsfrygt over lederne i vores kirker

 24. Susan Møllerskov Says:

  Åbenbaring, Gudsfrygt og lydighed. Rene, er der nogen der ved, hvad der er sket siden? Og om der er noget?

Leave a Reply