Sagen med Frikirkenets invitation af New Age filosof Steen Hildebrandt til deres lederkonference, har udviklet sig. Og jeg vil her kommentere på lidt af det. [Jeg er efter dette indlæg blev skrevet, blevet vidende om at Frikirkenets kendskab til Steen Hildebrandts forbindelse med New Age, har været helt klar. Man har blot forsøgt at minimere og fortolke hans forbindelser, på en måde som man har håbet gjorde det mindre problematisk at invitere ham. Det har dog ikke ændret  på de konklusioner jeg i forvejen har skrevet her.]

Vidste Frikirkenet at Steen Hildebrandt var New Age tilhænger?
Det er dette spørgsmål som mange har stillet, og jeg ved mange har kontaktet deres pastorer for at få svar. I den forløbne uge har Frikirkenets folk haft samtale om dette, og åbenbart haft svært ved at finde ud af hvad de skulle melde ud. For det burde være nemt at svare på. En kommentator har svaret at Frikirkenet har undersøgt sagen og meldt ud at Hildebrandt ikke er New Age tilhænger, men et søgende menneske. Hvis det er noget man har fået fra en person der repræsenterer Frikirkenet, så er der to ting som de har overset. For det første bekender Hildebrandt sig personlig til New Age. Han kalder det bare Old Age istedetfor. Men han har flere gange offentligt meldt ud hvad han står for.

Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg opfatter Jes Bertelsen som en lærer, men samtidig er det heller ikke noget, jeg taler særlig meget om. Jeg er jo klar over, at jeg løber en risiko for at blive opfattet som en nyreligiøs discipel, der bliver hjernevasket af en guru. Men omvendt – det, jeg tror på, vil jeg også stå ved offentligt.”  http://www.djoef.dk/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2007/DJOeFBladetnr132007/Hjertetviservej.aspx

Dertil kan man læse om hans inspirationskilder i denne artikel af ham selv: http://www.steenhildebrandt.dk/files/Bidrag_til_boeger/BTB_paa_kursus_med_nlp_guru_tony_robbins.pdf . Der kan man bl.a. læse at hans inspirationer er Rudolf Steiner, Martinus, Dalai Lama, Deepak Chopra foruden Jes Berthelsen. Det er kort sagt New Age bras af værste skuffe, han henviser til her. Men det andet Frikirkenet har overset, er Hildebrandts aktive arbejde for at få New Age tanker og metoder indført i bl.a. folkeskolen. Det er et projekt han har med New Age leder Jes Berthelsen og familieterapeut Jesper Juul (Se link her). Så ikke nok med at Hildebrandt klart bekender sig til det nyreligiøse, så arbejder han også aktivt og seriøst for det nyreligiøse. Dermed er det ikke sandt hvis Frikirkenet påstår noget andet.

Andre udmeldinger fra Frikirkenet
Men dertil ved jeg også at det er forkert at Frikirkenet ikke vidste om Hildebrandts åndelige ståsted. Det har jeg fra flere kilder i Frikirkenet fået at vide. Det er ovenikøbet kilder der synes det er i orden at benytte sig af Hildebrandt, på trods af hans New Age filosofi. Den ene har fortalt mig at det har de vidst i lang tid. Jeg har selvfølgelig meldt tilbage, at så burde Frikirkenet også melde dette ud offentligt, så man kan få mindsket eventuelle rygtedannelser omkring dette. Men det er tilsyneladende ikke sket. Så med de forskellige udmeldinger fra Frikirkenet, har vi enten at gøre med en gruppe mennesker der lyver, eller ikke ved hvad der foregår. Hvad enten det ene eller andet, så er det et særdeles dårligt signal at sende fra dem der burde være kirkens ledere. Jeg ved at Hildebrandt ikke selv ville mene at dette var en måde at agere på i disse tilfælde. Så der er da en ting de kunne lære af ham, trods alt. Men det ville jeg nu godt have fortalt dem, også fuldkommen gratis.

Men lad os nu antage:
Men lad os kort antage at Frikirkenet har ret i at Hildebrandt ikke er New Age tilhænger, men et søgende menneske. Det er tydeligt at det ikke er tilfældet, men spørgsmålet er om det ville forbedre situtationen for Frikirkenet. I fald Hildebrandt kun var et søgende menneske, og man havde inviteret ham til at tale om ledelse, så er dette stadig et klart forkert signal at sende. For det ville betyde at man havde inviteret en der åbenlyst ikke havde fundet sandheden, til at undervise folk som angiveligt skulle prædike sandheden, og derfor også kende sandheden. Hvor klogt er det lige at sætte sådan en til at undervise? Hvis de virkelig mener at det er en god argumentation for at invitere Hildebrandt, så er de jo nødt til i samme åndedrag at sige, at de ikke selv mener at have fundet sandheden. Ellers ville det ikke give mening at invitere ham.
Men det er måske også her hele årsagen til miseren ligger. Alt for mange i Frikirkenet har en så lav forståelse af evangeliet og bibelen, at de ikke fatter hvad sandheden er, og derfor søger den alle mulige andre steder. Som i verdslig ledelsesfilosofi, også selvom den kommer fra nyreligiøse sider. Ceteris Paribus, så er det stadig en trist historie.

Se også følgende links om sagen:

Frikirkenet inviterer New Age filosof som hovedtaler

Formålet med New Age

Steen Hildebrandt og hans New Age filosofi

Hvad skal jeg sige til min præst?

Share on Facebook

Leave a Reply