I seneste nummer af det kirkelige livsstilsmagasin Domino, kan man læse om den romersk katolske præst Benny Blumensaat. Den handler om at han har det godt med et liv i cølibat, og det kan for så vidt være interessant nok at læse. Meget af det han siger, er ganske rigtigt, men samtidig også nogle banaliteter som mange andre også ville kunne sige. Men desværre vil det hos nogen få en større vægt når en pater fra den romersk katolske kirke siger det.
Benny Blumensaat har ofte været i de kirkelige medier, og blander sig flittigt i debatten på avisen Udfordringen, hvor han den ene gang efter den anden har forsvaret den romersk katolske kirke. Jeg er sikker på at Benny Blumensaat, er en venlig og behagelig mand, og dette indlæg skal ikke forstås som et angreb på ham personligt. Men når Domino vælger at bruge 6 sider på en positiv artikel om en dansk præst i den romerske kirke, så viser det blot endnu engang at Frikirkenet (som står bag Domino) ikke mener at den romerske kirke er en falsk kirke. Med andre ord så anerkender man den som en kirke på lige fod med andre kirker. Det på trods af at den romerske kirke IKKE anerkender andre kirker som sand, udover sig selv. Det både siger den, og viser den. Det er eksempelvis konsekvensen af deres tilgang til nadveren.

Lukket nadver
I en romersk katolsk kirke, er det kun tilladt for dem der er katolikker at komme til nadver. Hvis man er baptist, lutheraner, pinseven o.l. er man ikke indbudt. Man er jo udenfor. Det betyder ikke at man siger nej til at snakke sammen og holde møder sammen. Men nadveren bliver kun uddelt til dem som er medlem af kirken. Det har Ulf Ekman trods alt fattet. Han er efter at have konverteret til katolicismen, blevet inviteret af en pinsemenighed i Oslo til at tale. I den forbindelse har han i et interview fortalt, at han godt vil komme ud at tale i andre menigheder end katolske, men han vil ikke tage imod nadver der. Det er katolsk hykleri. De vil godt lade som om andre kirker er kristne udadtil, men hvis de virkelig mener det, så bør de også sige ja til at holde fælles nadver. Når det er sagt, så ville jeg heller ikke lade en katolik tage imod nadver i vores kirke i Rødkærsbro. Jeg ville heller ikke gå til nadver i en romersk kirke. Men ikke af samme årsager som Ekman og katolikkernes.
Det skyldes ene og alene at den romerske kirke er en falsk kirke. Udover at fornægte Jesu fuldbragte værk på korset (hvilket de gør ved at påstå at kristne kommer i skærsilden før de kommer i Himlen, så Jesus må jo ikke have sonet alle synderne ifølge dem) så er det også en kirke som er enorm fokuseret på at vi skal gøre os fortjent til frelsen. De tror ikke på frelst af nåde alene. De mener også at præsterne skal leve i cølibat, ligesom Benny Blumensaat gør. Hvilket er i direkte modstrid med bibelen. Paulus skriver bl.a. til Titus at en ældste (som er det rigtige navn for en pastor):

”han skal være én kvindes mand” Titus 1.6.b

Vi ser også i brevene til Timotheus at det også her viser sig at være tilfældet for dem der har højere ansvar i kirken. For hvis en mand ikke er i stand til at styre sit hjem, så er han heller ikke i stand til at være leder for en kirke. Så selve ideen om at en præst skal leve i cølibat for at kunne være præst, er i direkte modstrid med bibelen. Men her er en hel kirke som bygger grundlæggende dele af sin lære på fastholdelse af dette. Hvilket ulykkeligvis har medført store problemer med seksuel umoral blandt flere af den kirkes præster.

Undren
Jeg undrer mig over at Frikirkenet har brug for at flette fingre med en kirke, som i bund og grund mener at Frikirkenets folk ikke er værdige til at modtage nadver. Har man virkelig tænkt over om man kan acceptere hvad den romerske kirke står for i Frikirkenet? Mange af de kirker som tilhører Frikirkenet, ville for bare tyve år siden være meget klare i mælet overfor pavekirken. Dengang mente mange (ofte på basis af et bedre kendskab til bibelen end det vi har i dag) at den romerske kirke var en falsk kirke, og var at sammenligne med en sekt. I dag ser det ganske anderledes ud, og det er meget trist.
Hvis jeg skal sige noget positivt om Ulf Ekmans konvertering til den romersk katolske kirke, så er det at han trods alt har, kunne se hvad konsekvensen er hvis man anerkender og accepterer den romerske kirke som sand. Konsekvensen må blive at man underligger sig dens lære og accepterer paven som sit overhoved. Så enkelt er det. Der er ikke nogen mellemvej her. Man kan flirte med den, man kan mødes med den, og man kan bede med dem. Men man vil ikke blive anerkendt som en sand kristen af deres system, førend at man underkaster sig deres lære og bliver en del af dem. For først da kan man få lov at indtage nadver sammen med dem, og må så samtidig sige nej til at indtage nadver med dem der står udenfor. Jeg håber at nogen i Frikirkenet er vidende om dette, og tænker over det. Jeg håber også og beder til at de må være parate til at løfte deres røst overfor de andre i Frikirkenet, og gøre opmærksom på den fejl der bliver begået her.

Du kan læse den omtalte artikel på side 21-26 på dette link: http://issuu.com/domino-online/docs/domino-marts-lille

Ulf Ekmans forhold til nadver med folk udenfor den romerske kirke kan læses i: http://www.dagen.no/Nyheter/menighet/Takker-ja-til-pinsekall-men-nei-til-nattverd-179407

Share on Facebook

One Response to “Frikirkenet anerkender (igen igen) den romersk katolske kirke”

  1. C. Thomsen Says:

    Frikirkerne synes det er så skønt holde fast i dem og os, så kan de samles om fordømmelsen, vreden og ind imellem et glødende had til katolikkerne?

    Jeg synes at frikirker er tøse-fornærmet over ikke at må tage imod den katolske nadver. For frikirkerne er nadveren som en symbolsk handling, hvor man mindes hvad Jesus har gjort for os, dem om det. For katolikkerne bliver brødet og vinen på mystisk vis bliver forvandlet til Jesus´ legeme og blod, og nadveren er en hellig handling. Og det er den store forskel. Hvorfor ikke respektere det, jeg synes det er dis-respekt ikke at acceptere det! Og jeg forstår godt katolikkerne ikke er interesseret i at samles om nadveren med nogen som ikke giver nadveren samme respekt, det er vel i grunden ikke så mærkelig.
    Tror frikirkerne ikke at Gud elsker katolikkerne lige så meget som han elsker andre kristne? Lad være med at pege fingre, lad Gud om det!

Leave a Reply