Frank Turek har skrevet en bog med den rammende titel “I don’t have faith enough to be an atheist”. Det er også en vinkel som går igen i hans undervisning her. I denne video taler han om at de pinlige historier i bibelen, som er med til at påpege at den er sand. Det er bestemt ikke den eneste grund til at den er sand, men er en ret god pointe når man taler med folk der påstår at bibelen er skrevet ned lang tid efter Jesu død og korsfæstelse, og ikke er skrevet af dem man tror. Hvis det virkelig passede, burde forfatterne have skrevet i langt mere rosende vendinger om apostlene. Men der er for mange pinlige historier om apostlene og hvor mange gange de tog fejl, til at man skulle tro at den er skrevet lang tid efter. For i så fald ville man skrive om dem som om det var de rene helgener. Det har man ikke gjort, og du kan høre nogle af eksemplerne på det her:

Share on Facebook

Leave a Reply