05
Jan

Uhyggelig mange kristne fortæller ikke andre om Jesus. De har mange begrundelser for ikke at gøre det. De er bange, ønsker ikke at være til anstød, vil ikke gøre folk kede af det, ved at vise dem at de er på vej til Helvede, eller de ønsker ikke at gøre folk sure, fordi de synes det er provokerende at fortælle at de er forbrydere der er på vej til evig straf.

Det er af utrolig stor vigtighed, at os der tilhører Jesus, også fortæller andre om Jesus. Vi behøver ikke alle være lige gode til det, og heller ikke gøre det ligemeget. Men sandheden er at vi alle er kaldet til at bære vidnesbyrd om Jesu Kristi frelsesværk på korset. Det er ikke noget vi skal holde for os selv. Derfor vil jeg begynde at komme lidt mere ind på, hvordan andre prædiker evangeliet til andre, og også lidt om hvad jeg selv gør. Jeg ønsker ikke at promovere mig selv med dette, men kan se at der nok er brug for at høre nogle inspirerende historier. Det har jeg selv brug for nogen gange, for ikke at glemme denne vigtige del af kristenlivet. Så det er jo nok sandsynligt at jeg ikke er den eneste der har brug for det. Desuden kan jeg komme med eksempler på andre der er langt bedre til at evangelisere end jeg er, så jeg anser ikke mig selv for at være et forbillede på dette område. Men ikke desto mindre er det stadig et vigtigt område som vi kristne ikke må forsømme!

Jeg vil dog starte lidt humoristisk ud med denne rigtig gode video med 8 grunde til ikke at evangelisere.

Share on Facebook

One Response to “Fortæl om Jesus”

  1. Kim Thomassen Says:

    Vi kristne er meget tavse når det gælder om at fortælle budskabet om Jesus Kristus og mange mangler frimodigheden til at stå frem, men den kan vi få hvis vi lader os fylde op med Helligåndens kraft. Desværre er der i Danmark gradvis igennem årene blevet en mere og mere udbredt antikristelige ånd fornægelse af Jesus Kristus som vores frelser. I Kristeligt Dagblad har man i senere dage kunne læse om Houlkærskolen i Viborg, hvor børnene lærer at bede Fadervor. Det har en del forældre og Humanistisk Samfund klaget over, Det vil ikke være overraskene, hvis en af politikkere fra Soc.dem, SF, Rad Venstre eller Enhedslisten vil stille spørgsmål til undervisningsminister Bertel Haader i et forsøg på at stoppe Houlkærskolen med begrundelse at det ikke hører til i det offentlige rum. Jeg tager hatten af for Jens Jørgen Porup som er skoleinspektør på Nørre Nissum Skole. Han kke vil ændre holdning til at skolen under morgensamlingen beder Fadervor.

    Mattæusevangeliet kap 10-26-27-28 og 32-33
    Men I skal ikke være bange for dem. Hvad der er skjult nu, vil blive åbenbaret engang. Hvad jeg fortæller jer i det skjulte skal I fremsige offentlige. Hvad der hviskes i jer øret skal I proklamere, så alle kan høre det. Vær ikke bange for dem: De kan kun slå kroppen ihjel, men jeres sjæl kan de ikke dræbe. Nej, frygt ham som kan sende både knop og sjæl i helvede. De der åbent og offentligt vedkender sig mig, vil jeg også åbent vedkende mig over for min far i hiimlen. Men de, der offentligt nægter at kendes ved mig, vil jeg hellere ikke kendes ved over for min far i himlen.

    Det er alvorlige ord som her er beskrevet i bibelen, men det passe lige ind i den tid som vi lever i Danmark og den øvrige verden.

Leave a Reply