Første møde i går på bibellejren talte Voddie Baucham om det vigtigste spørgsmål en kristen burde kunne svare på. Og det var ikke hvem er Gud eller Jesus. For de lå implicit i svaret. Spørgsmålet var “hvorfor er bibelen sand?”. Derefter viste han meget enkelt hvorfor bibelen er troværdig og værd at sætte sin tillid til. Det gjorde han samtidig polemisk så han kunne gøre op med mange af de tåbelige myter der er om bibelen. Jeg ser meget frem til at lægge den undervisning ud her på bloggen snart. Det er viden enhver kristen burde have for at kunne give folk et reelt og brugbart svar på disse spørgsmål, og derigennem give evangeliet.

I dag vil Voddie starte med at gennemgå efeserbrevet. Så vi skulle nå igennem kapitel 1 og 2 i dag. Selv skal jeg tale i eftermiddag om evangeliet i det gamle testamente, og hvordan vi kan se at det gamle testamente peger på Jesus og har det samme budskab som det nye. Noget mange desværre har en misforstået tilgang til.

I morgen når vi kapitel 3 og 4 i efeserne med Voddie, og så skal Henrik Mortensen tale om betydningen af familieandagt og mandens ansvar for at disciple sin familie. Noget som mange kristne familier i dag forsømmer fordi de tror det er kirkens opgave. Det tror jeg bliver rigtig godt og er glad for at det er Henrik der tager dette emne op. Han har en erfaring og ballast her som mange vil kunne drage nytte af.

Share on Facebook

Leave a Reply