Der findes mange skriverier om emnet vækkelse, men meget af det der bliver skrevet er ikke altid om bibelsk vækkelse. Nogen gange kan det i stedet handle om vækkelse som VI ønsker den skal se ud. Eksempelvis er der mange der tror at vækkelse handler om at få store kirker, eller indflydelse i samfundet. Jeg har bestemt ikke noget imod at kirkerne bliver større, men metoden de bliver store på, skal være pga Guds velsignelse, og være baseret på Guds ord. Jeg har heller ikke noget imod at kirken har indflydelse, men det er ikke det som vi kan kalde vækkelse.
I en af artikel jeg engang læste var der ovenikøbet en der var så “klog” at han havde sat vækkelse i system. Desværre var systemet fuldstændig uden forbindelse til Guds ord, men så er spørgsmålet om det overhovedet er vækkelse sendt fra Gud, når det ikke har forbindelse til det Gud har sagt?

Hvad er vækkelse?
Sand vækkelse starter i kirken. Når Gud sender sin vækkelse over Danmark (hvad jeg bestemt tror Han har i sinde at gøre), så starter det i kirken. Gud ønsker ikke at bruge en kirke der ikke er vakt for Ham. Det ser vi igen og igen i vækkelseshistorien. Først når en kirke er vakt, kan der komme vækkelse til den kirke. Den kirke der er vakt er også en kirke i brand. John Wesley sagde; Hvis du virkelig brænder for Jesus, så vil mennesker komme for at se dig brænde.

Vækkelsens kendetegn
Der er flere kendetegn ved vækkelse. De fleste har du nok hørt om i forvejen. Der har været megen bøn først og folk kommer strømmende til. Men har du fået at vide at to af de vigtigste kendetegn ved vækkelse er følgende:

1)Der bliver forkyndt et klart Guds ord. Det bliver ikke bøjet, eller gjort smart. Jeg har endnu ikke læst noget i vækkelseshistorien som er baseret på præster der forsøgte at gøre Guds ord mere smart og spiseligt. Det er det modsatte der er tilfældet, hvilket burde få os til at tænke.

2) Der er en enorm syndserkendelse blandt dem der hører Guds ord. Tro mig der findes ikke nogen sand vækkelse som er sket på baggrund af et halvt evangelium som kun omhandler det positive. Vækkelseshistorierne fortæller at dem der hørte Guds ord græd over deres egen synd, de råbte til Gud om Han dog kunne tilgive nogen som dem, de omvendte sig fra deres eget liv, og valgte at blive Guds børn.

Hvis du vil have vækkelse, så bed om at Gud må vække dig først. Men vid hvad du beder om, for er vi parate til at ofre af vores tid til Hans ære? Er vi villige til at give afkald på vore ynglingssysler og fritidsaktiviteter? Er vi parate til at studere Guds ord, og måske blive drevet til at bede mere end vi har bedt før. Måske har vi svært ved at sige ja til det, men så kan vi noget andet. Vi kan bede Gud om at Han må gøre os parate. Så Han kan vække os, og bruge os i den vækkelse der vil komme, hvis der findes et lydigt folk der vil følge Ham.

Share on Facebook

Leave a Reply