Fra www.understandthetimes.org af Roger Oakland

Oversat af Lis Jensen fra nyt-i-natten.blogspot.com. Dette er fortsættelsen på artiklen Vækkelse eller tilbagevenden til mørket?

Formålet med “Purpose-Driven”
Et af hovedformålene med Purpose-Driven kirkevækst-bevægelsen er kirkevækst. Denne vækst er afhængig af tilføjet antal, baseret på menneskelige metoder og teknikker. Støtterne siger, at disse menneskelige metoder kan findes i Bibelen, men der er god grund til at sætte spørgsmålstegn ved denne påstand.

Det vil fremgå, at mange Purpose-Driven teknikker er orienterede imod, “hvad er der i det for mig”, snarere end “hvad kan jeg gøre for dig”. Succesfulde Purpose-Driven kirkeledere finder ud af, hvad der appellerer til de søgere, som kunne komme til deres kirker, og derefter leverer de den tjeneste eller det miljø, som møder søgernes godkendelse. Således kan Purpose-Driven kirker blive markedsorienterede med hensyn til det ”søger-venlige”, uden at være så bibelsk, at ”søgerne” bliver stødte.

De fleste kristne vil – for at være trofaste imod Jesus og Hans ord – tilslutte sig, at sund kirkevækst skal være baseret på Guds Ords lære. Men en markedsdreven kirke, baseret på menneskeskabte metoder, som er designet til at forøge antallet, kan producere konvertitter, som bibelsk set er analfabeter.

Menneskeord eller Guds ord.
Skriften er omhyggeligt oversat fra hebræisk og græsk, så at Guds Ord kan forstås i vor tids sprog. Nogen siger, at vi må gøre Bibelen mere forståelig ved at forandre Guds Ord til menneskeord.
Men er den tanke bibelsk?

Husk, at Bibelen er givet til os af Gud. Som Paulus udtalte i sit brev til Timotheus:

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.” [1]

Bibelen er skrevet af menneskehænder, men ordene er inspirerede af Gud. Og ordene er ikke kun inspirerede, men Bibelen siger, at det er forbudt for mennesker at ændre på Skriften ved at lægge noget til eller trække noget fra det, Gud har sagt.
Læg mærke til, hvad vi læser i Johs. Åbenbaring:

”Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.” [2]

Ifølge Skriften træder mennesker på farlig grund, når de tager sig den frihed at lægge noget til eller trækker noget fra det, Gud har sagt. Og alligevel er det en kendsgerning, at mange søger-venlige kirker prøver at gøre Skriften mere ”søger-venlig” ved at ændre det faktisk inspirerede Ord fra Gud og nyfortolke det til mennesketanker.

Artiklen kan læses i sin helhed på Nyt i natten.

Share on Facebook

3 Responses to “Formålet med ”Purpose-Driven”.”

 1. Jesper Veiby Says:

  Hej igen Rene… 😉
  Igen forstår jeg din pointe, men føler alligevel, du overser et par ting. Det er mig bekendt sådan, at den kirkevæksttænkning, som lægger til grund for en del søgervenlige kirker, inkl. Saddlebacks “purpose-driven”, udspringer af en række missionsteologers oplevelser og overvejelser. Tanken er, at Gud jo faktisk ønsker at se flest muligt frelst, og at Bibelen faktisk lægger en del vægt på, hvor mange der i givne situationer blev lagt til. Men samtidig så var erfaringen, at hvis vestlige missionærer kom og forkyndte i vestlig “stil”, så var der få omvendte, men hvis en indfødt missionær forkyndte på en indfødt “stil”, f.eks. på modersmålet, med indfødte melodier, i indfødt påklædning osv., så var der flere frelste.
  I teorien kan man sige, at man bare kan forkynde evangeliet. Men i praksis er det bare dumt, hvis man ikke tænker lidt over, at man ikke lader kultur og traditioner stå i vejen for evangeliet. Det er du vel ikke uenig i?
  I de søgervenlige kirker går man ind og tænker over vores egen kultur og kirkekultur. Og det er vel ok, at man ændrer de elementer, som ikke er påbudt i Bibelen. Bibelen foreskriver ikke salmesang i traditionel stil. Præstekjoler. Gudstjenester søndag morgen. osv. Er det ikke ok at ændre ting her???
  Jeg er naturligvis enig med dig i, at hvis man begynder at sige, at man ikke skal tage Bibelen bogstaveligt, ikke snakker om frelse og fortabelse, ikke stiller krav om en kristen levevis osv., så er det helt galt. Men mener du virkelig, det generelt er tilfældet hos søgervenlige kirker??? Det er ikke min oplevelse, hverken når vi taler decideret søgervenlige som Willow Creek, Saddleback, eller større moderne kirker, som f.eks. OKS eller Livets Ord her i Norgen, eller Pinsekirken København i Danmark…

 2. René Vester Says:

  Hej Jesper
  Ja jeg mener det generelt er tilfældet hos de søgervenlige menigheder. Jeg kan ikke udtale mig for alle dem du nævner, men jeg ved at i nogen af dem, skal man lede lang tid for at finde en forkyndelse der taler om omvendelse fra synd. Man kan godt høre om Himlen, men Helvede er ikke noget man taler om, og slet ikke forklarer hvorfor skulle eksistere. Konsekvenserne i de søgervenlige kirker er også overvældende, jeg har flere gange lagt dokumentation for dette ud på denne side, både fra Danmark og USA.

  Ang det du skriver om indfødte missionærer, så er der to vinkler på dette. Jeg er enig i at en indfødt kan nå mere end en importeret (alt andet lige). Men det er ikke fordi den indfødte missionær forkynder et budskab der er influeret af sin egen kultur. Jeg tror ikke på at jeg er nødt til både at lære sociologi, psykologi, og kulturforståelse i to år, før jeg bliver sendt til Kina som Missionær. Jeg tror på det er nødvendigt at lære Guds ord at kende. De andre ting kan (til en grænse) væære udemærkede, men er klart sekundære. Men at forstå at vi er syndere der har brudt Guds lov, og er skyldige til dom, og derfor har brug for at omvende os, det er afgørende. Og også afgørende at have som en vigtig del af ens forkyndelse. For der kan folk se at de har brug for at omvende sig.
  Paul Washer udtalte nogle ting om indfødte missionærer i et gammelt tv-program engang, som jeg er fuldstændig enig med. Jeg kunne godt forestille mig at du vil støtte det Paul Washer siger i klippet:

 3. Jesper Veiby Says:

  Bare for en ordens skyld, jo, jeg er meget enig med Paul Washers syn på indfødte missionærer. Det er vel dybest set mit eget også.

Leave a Reply