Forband Gud og dø. Det var hvad Jobs kone anbefalede Job at gøre, da han lå med bylder over hele kroppen, og havde mistet al sin ejendom (Job 2.9). Det er faktisk også det mange gør når de dør. Mange siger at det der med kristendom kan de vente med til de bliver gamle. De kan også bare omvende sig på deres dødsleje, eller når de er blevet gift engang og fået børn. Jeg har hørt folk bruge alle disse undskyldninger for at vente med at blive kristen. Men kan de egentlig det. Kan vi selv bestemme hvornår vi ønsker at blive kristne? Er det muligt at proppe den slags ind i vores timemanager for vores liv?

Guds ord siger at ingen kommer til Jesus, uden at faderen drager på Ham. Ingen. Vi kan altså ikke i egen kraft vælge at blive kristen. Vi kan ikke i egen kraft blive frelst. Frelsen er overnaturlig, og det er Gud der bestemmer dagen hvor det sker. Han vil drage på os, men siger vi nej til Ham, da er vi fortabt.

Erfaringerne viser os også at mange ikke omvender sig, når de ser døden i øjnene. Tværtimod. David Pawson som er en engelsk bibellærer fortalte at han engang spurgte dem der redigerede i flyenes sorte bokse (dem der optager hvad der sker i cockpittet inden et fly forulykker), om hvad der bliver redigeret væk, før de offentliggør boksens optagelse. De spurgte ham hvor han vidste det fra, og fortalte at det var de mest forfærdelige ting, folk i cockpittet sagde lige før de skulle dø. Istedet for at omvende sig, forbandede de Gud. Sagde de værste ting om Gud som ikke burde komme ud af et menneskes mund. Det var kun ganske få gange at der var nogen som lød til at omvende sig.

Jeg har også andre eksempler på dette, men det er vigtigere at finde ud af, hvorfor mange vælger at forbande Gud istedet for at omvende sig når døden står for døren. Det handler om at vi vil leve vores eget liv. Og når så Gud kommer og tager vores liv, bliver vi mennesker så vrede over at vi ikke kan leve det liv mere. Vi lever i oprør mod Ham der har skabt os, og mange vil ikke finde sig i at Han har sat rammer og regler op, som faktisk er gode for os. Og når så straffen kommer, vælger mange at forbande Ham, istedet for at sige tilgiv mig.

Har du aldrig omvendt dig, så brug dagen i dag til at søge Herren. For det er stadigvæk en nådens tid så længe du trækker vejret. Men samtidig er du kun et hjerteslag fra at gå ind i evigheden.Hvordan vil du gå ind i evigheden? Vil du gøre det med glæde og lyst til at være sammen med Ham der skabte dig, og som reddede dig ud af syndens greb og forbandelse. Eller vil du gå ind i evigheden i oprør mod Gud og altid være adskilt fra Ham i al evighed i fortabelsen? Drager Gud på dig, så giv agt på det, for det er universets skaber og Herre, der taler til dig. Lad være med at være som de dumme der siger; det betyder ikke noget, jeg kan blive kristen når jeg bliver gammel. Hør på Ham i dag og giv dit liv til Ham, for Han har omsorg for dig og ønsker at have fællesskab med dig.

Share on Facebook

Leave a Reply