Bogen “Det målrettede liv” er en af de mest solgte bøger i nyere tid. Folk læser den som om det er sand kristendom, hvad det desværre ikke er. Der er også nogle advarselstegn i den, som viser sig allerede i begyndelsen af bogen. Disse fire advarselstegn vil jeg gennemgå her.

 1. Hovmod
  I starten af bogen står der: Denne bog er tilegnet dig. Inden du blev født, planlagde Gud dette øjeblik i dit liv. Det er ikke en tilfældighed, at du holder denne bog i hånden.
  Hvordan kan Rick Warren tillade sig at skrive sådan i indledningen af hans bog. Det er som regel kun folk fra new-age bevægelsen der kan finde på at skrive så hovmodig en indledning. Ikke en eneste af de 66 bøger i bibelen starter sådan, selvom de med langt større ret kunne skrive det. Så med hvilken ret tillader Rick Warren at starte sådan ud. Det er en hovmodig tilgang, som burde få folk til at tænke; “hmm der er et eller andet galt her”. Det tror jeg også der er flere der har oplevet, men fordi man har hørt så meget om hvor god den bog er, har man måske valgt at fortsætte.
 2. En ed
  På side 13 i bogen skal man underskrive en overenskomst. I den overenskomst står der følgende: “Med Guds hjælp forpligter jeg mig til de næste 40 dage af mit liv at opdage Guds plan for min tilværelse.” Derefter skal man skrive sit eget navn, så skal en ven skrive sit navn, og så har Rick Warren underskrevet med sit navn i forvejen.
  Det er faktisk en ed man skriver under på, og hvad siger Jesus om det: “I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.”Jesus siger meget klart at det ikke er tilladt at sværge. Hvis vores tale er udover at et ja er et ja, og et nej et nej, så er det af det onde. Det her er faktisk meget alvorligt, for Rick Warren prøver at overtale os til at læse hans bog ved en ubibelsk metode, som Jesus advarer imod. Vi burde altså igen være advaret her om at denne bog ikke er bibelsk funderet, når forfatteren kan finde på at lede os ind i en syndig handling allerede i starten af bogen.
 3. “Det handler ikke om dig”
  Det står der i indledningen på side 17. Det er en af de allerfarligste sætninger i bogen. Normalt har jeg ikke noget imod denne sætning, for vore liv skal netop ikke handle om os selv, men om Jesus. Men Rick Warren misbruger dette udtryk på det groveste. For netop denne sætning får mange kristnes naturlige barrierer mod ting der er forkerte, til at forsvinde. Mange har sagt til mig, at Rick Warren jo selv skriver “Det handler ikke om dig”, og har derefter taget imod ubrugelig lære som ikke er baseret på bibelsk visdom. Men hvis man kigger i resten af bogen, kan man også godt se, at den reelt set handler om mig. Selv i forordet kunne jeg jo læse at det handlede om mig. Prøv også at se hvor mange gange det handler om mig i det afsnit som kommer lige efter hans indledning her: “Formålet med DIT liv er langt større end DIN personlige tilfredsstillelse, DIN indre fred eller endog DIN lykke. Det er langt større end DIN familie, DIN karriere eller selv DINE vildeste deømmw og ambitioner. Hvis DU ønsker at vide hvorfor DU er sat på denne jord, er DU nødt til at begynde med Gud. DU er født ved ham og til ham.”

  Ja det sidste ord er skrevet med lille h istedet for stort H, som man skal når man skriver om Gud. Men det kan nu være en tilfældig fejl, som jeg ikke vil hænge ham op på, men blot her fortælle hvorfor jeg ikke havde skrevet det med stort. Det er et ordret citat, fra hans bog. Isoleret set, kunne jeg godt acceptere dette afsnit, selvom der forekommer rigtig meget DIG og DIN og DU. Men problemet er at dette forsætter i resten af bogen. Den bog handler om MIT liv. Hvad JEG kan gøre, for at finde formål med mit liv. Reelt set er Rick Warrens evangelium et gerningsevangelium, og dermed ikke noget evangelium i virkeligheden. Men det må jeg komme tilbage til en anden gang.Okay skal vi lige have et sidste advarselstegn med? Jeg har skrevet om den før, men her er den igen. Mange af hans bibelcitater er taget fra de dårligste oversættelser, og taget ud af den sammenhæng de står i. Her kommer den værste:
 4. Omvendelse eller selvhjælp?
  På side 19 skriver Rick Warren:“Du har brug for mere end selvhjælpsråd. Bibelen siger: “Selvhjælp er ikke hjælp i det hele taget. Selvfornægtelse er vejen – min vej – til at finde dig selv, dit sande jeg”” For det første burde en der kender sin bibel bare nogenlunde, spørge sig selv om man nogen sinde havde læst i bibelen, at det handler om at finde sig selv. For det er jo det der står “til at finde dig selv, dit sande jeg”. Det har jeg aldrig læst om i bibelen. Men jeg har hørt om det i New Age kredse, og hos kristne der ikke bygger deres liv på Guds ord, men på menneskelige overleveringer. Men lad os prøve at se hvad der står i den autoriserede danske oversættelse:“Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.”
  Hov, der stod da ikke noget om at man skal finde sit sande jeg. Nåh det kunne være en oversættelsesfejl. Lad os prøve at se hvad der står i en af de mest anerkendte internationale oversættelser. King James Version: “For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.”

  Det var også særdeles langt fra det som Rick Warren påstår at der stod. Men han havde også brugt en af de der læselet bibler med et udvandet budskab til at støtte hans påstand. Det er også et vers der fortæller om omvendelse fra sit eget liv. Ikke om at finde sig selv.” 

Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, når du bliver inviteret med i en gruppe der ønsker at gennemgå denne bog, eller en anden af Rick Warrens bøger, så vil jeg ikke fraråde dig at tage med. Tværtimod. Tag endelig med, men husk at tage din bibel med, og lad det være en dansk autoriseret bibel. Slå alle de skriftsteder op som der bliver henvist til, specielt dem der bare er skrevet i en fodnote (den ovenstående var faktisk en fodnote) . Vis de andre hvad der står, og hvilken sammenhæng det står i, og Rick Warrens lære vil hurtigt blive afsløret som det det er.
Hvilke konsekvenser kan det så få tænker du. Jo det kan få to konsekvenser. Enten vil folk forstå at de er igang med at læse en bog der er ubibelsk, og vil vælge at lægge den væk istedet. Muligvis vil de få lyst til at studere Guds ord istedet.
Den anden konsekvens er dog ikke så rar. For der vil folk blive sure på dig, fordi du bringer en mand som Rick Warren i tvivl. De vil sige at den bog jo har været til velsignelse for millioner af mennesker, og har ændret den måde folk har levet på. Du vil blive anset for at være en kætter, som ikke forstår det budskab Rick Warren har. Men så har du trods alt vist dem hvad der står i bibelen i forhold til Rick Warren, og det vil være et valg som de har truffet, ikke dig.
Ja, det er ikke altid nemt at være kristen. Folk kan blive sure på os, selv folk i kirkerne. Men vi er jo ikke blevet lovet et nemt liv, men vore synders forladelse, og evigt liv hos Gud i Himlen.

Share on Facebook

Leave a Reply