Bogen “Det målrettede liv” er en af de mest solgte bøger i nyere tid. Folk læser den som om det er sand kristendom, hvad det desværre ikke er. Der er også nogle advarselstegn i den, som viser sig allerede i begyndelsen af bogen. Disse fire advarselstegn vil jeg gennemgå her.

 1. Hovmod
  I starten af bogen står der: Denne bog er tilegnet dig. Inden du blev født, planlagde Gud dette øjeblik i dit liv. Det er ikke en tilfældighed, at du holder denne bog i hånden.
  Hvordan kan Rick Warren tillade sig at skrive sådan i indledningen af hans bog. Det er som regel kun folk fra new-age bevægelsen der kan finde på at skrive så hovmodig en indledning. Ikke en eneste af de 66 bøger i bibelen starter sådan. Så med hvilken ret tillader Rick Warren at starte sådan ud. Det er en hovmodig tilgang, som burde få folk til at tænke; hmm er der et eller andet galt her. Det tror jeg også der er flere der har oplevet, men fordi man har hørt så meget om hvor god den bog er har man måske valgt at fortsætte.
 2. En ed
  På side 13 i bogen skal man underskrive en overenskomst. I den overenskomst står der følgende: “Med Guds hjælp forpligter jeg mig til de næste 40 dage af mit liv at opdage Guds plan for min tilværelse.” Derefter skal man skrive sit eget navn, så skal en ven skrive sit navn, og så har Rick Warren underskrevet med sit navn i forvejen.
  Det er faktisk en ed man skriver under på, og hvad siger Jesus om det:

  “I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.”

  Jesus siger meget klart at det ikke er tilladt at sværge. Hvis vores tale er udover at et ja er et ja, og et nej et nej, så er det af det onde. Det her er faktisk meget alvorligt. Rick Warren prøver at overtale mig til at læse hans bog ved en ubibelsk metode, som Jesus advarer imod. Vi burde altså være advaret her om at denne bog ikke er bibelsk funderet, når forfatteren kan finde på at lede os ind i en syndig handling allerede i starten af bogen.

 3. Det handler ikke om dig
  Det står der i indledningen på side 17. Det er en af de allerfarligste sætninger i bogen. Normalt har jeg ikke noget imod denne sætning, for det handler netop ikke om mig. Men Rick Warren misbruger dette udtryk på det groveste. For netop denne sætning får mange kristnes naturlige barrierer mod ting der er forkerte, til at falde sammen totalt. Mange har sagt til mig, at Rick Warren jo selv skriver “Det handler ikke om dig”, og har derefter taget imod ubrugelig lære som ikke er baseret på bibelsk visdom. Hvis man kigger i resten af bogen, kan man også godt se, at det reelt set handler om mig. Selv i forordet kunne jeg jo læse at det handlede om mig. Prøv også at se hvor mange gange det handler om mig i det afsnit som kommer lige efter hans indledning her:

  “Formålet med DIT liv er langt større end DIN personlige tilfredsstillelse, DIN indre fred eller endog DIN lykke. Det er langt større end DIN familie, DIN karriere eller selv DINE vildeste deømmw og ambitioner. Hvis DU ønsker at vide hvorfor DU er sat på denne jord, er DU nødt til at begynde med Gud. DU er født ved ham og til ham.”

  Ja det sidste ord er skrevet med lille h istedet for stort H, som man skal når man skriver om Gud. Men det kan nu være en tilfældig fejl, som jeg ikke vil hænge ham op på, men blot her fortælle hvorfor jeg ikke havde skrevet det med stort. Det er et ordret citat, fra hans bog. Isoleret set, kunne jeg godt acceptere dette afsnit, selvom der forekommer rigtig meget DIG og DIN og DU. Men problemet er at det forstætter i resten af bogen. Den bog handler om MIT liv. Hvad JEG kan gøre, for at finde formål med mit liv. Reelt set er Rick Warrens evangelium et gerningsevangelium, og dermed ikke noget evangelium i virkeligheden. Men det må jeg komme tilbage til en anden gang.Okay skal vi lige have et sidste advarselstegn med? Jeg har skrevet om den før, men her er den igen. Mange af hans bibelcitater er taget fra de dårligste oversættelser, og taget ud af den sammenhæng de står i. Her kommer den værste:

 4. Omvendelse eller selvhjælp?
  På side 19 skriver Rick Warren:“Du har brug for mere end selvhjælpsråd. Bibelen siger: “Selvhjælp er ikke hjælp i det hele taget. Selvfornægtelse er vejen – min vej – til at finde dig selv, dit sande jeg”” For det første burde en der kender sin bibel bare nogenlunde, spørge sig selv om man nogen sinde havde læst i bibelen, at det handler om at finde sig selv. For det er jo det der står “til at finde dig selv, dit sande jeg”. Det har jeg aldrig nogensinde læst om i bibelen. Men jeg har hørt om det i New Age kredse, og hos kristne der ikke bygger deres liv på Guds ord, men på menneskelige overleveringer. Men lad os prøve at se hvad der står i den autoriserede danske oversættelse:“Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.”
  Hov der stod da ikke noget om at man skal finde sit sande jeg. Nåh det kunne være en oversættelsesfejl. Lad os prøve at se hvad der står i en af de mest anerkendte internationale oversættelser. King James Version:

  “For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.”Det var også særdeles langt fra det som Rick Warren påstår at der stod. Men han havde også brugt en af de der læselet bibler med et udvandet budskab til at støtte hans påstand. Det er også et vers der fortæller om omvendelse fra sit eget liv. Ikke om at finde sig selv.”

Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, når du bliver inviteret med i en gruppe der ønsker at gennemgå denne bog, eller en anden af Rick Warrens bøger, så vil jeg ikke fraråde dig at tage med. Tværtimod. Tag endelig med, men husk at tage din bibel med, og lad det være en dansk autoriseret bibel. Slå alle de skriftsteder op som der bliver henvist til, specielt dem der bare er skrevet i en fodnote (den ovenstående var faktisk en fodnote) . Vis de andre hvad der står, og hvilken sammenhæng det står i, og Rick Warrens lære vil hurtigt blive afsløret som det det er.
Hvilke konsekvenser kan det så få tænker du. Jo det kan få to konsekvenser. Enten vil folk forstå at de er igang med at læse en bog der er ubibelsk, og vil vælge at lægge den væk istedet. Muligvis vil de få lyst til at studere Guds ord istedet.
Den anden konsekvens er dog ikke så rar. For der vil folk blive sure på dig, fordi du bringer Rick Warren i tvivl. De vil sige at den bog jo har været til velsignelse for millioner af mennesker, og har ændret den måde folk har levet på. Du vil blive anset for at være en kætter, som ikke forstår det budskab Rick Warren har. Men så har du trods alt vist dem hvad der står i bibelen i forhold til Rick Warren, og det vil være et valg som de har truffet, ikke dig.
Ja det er ikke altid nemt at være kristen. Folk kan blive sure på os, selv folk i kirkerne. Men vi er jo ikke blevet lovet et nemt liv, men vore synders forladelse, og evigt liv hos Gud i Himlen.

Ja det blev et langt indlæg det her. Men det skal der også være plads til engang imellem.

Share on Facebook

15 Responses to “Fire advarselstegn i “Det målrettede liv” af Rick Warren”

 1. Jesper Veiby Says:

  Hej Rene…

  Jeg har respekt for dine intentioner, og for dit ønske om radikalitet, om at holde os til Bibelen osv. Men nogle gange, som f.eks. her, så synes jeg ærlig talt, du ikke er seriøs i din kritik. Det er som om du leder efter noget at hænge folk op på.

  Ad 1. Ok, Warren indleder sin bog anderledes end man gør i Bibelen. Skal vi alle indlede med “fra … til …” som Paulus??? Nok ikke, vel? Og hvis han havde indledt som i Bibelen, ville du så ikke have beskyldt ham for at hæve sig op til samme niveau som Bibelen??? Jeg har svært ved at følge dig. Jeg har skrevet et par bøger selv, og de starter ikke ligesom Bibelens bøger. Og jeg er sikker på, at mange bøger af andre heller ikke gør…

  Ad 2. Ok, Rene, hvad du end kalder det, så er det ikke en ed! Det er en pædagogisk måde at få folk til at forpligte sig. Måske er det dumt. Men det er ikke en ed. Det er ikke redeligt at kalde ting en ed, som ikke er en ed. Det er med Bibelens ord: en løgn.

  Ad. 4. Prøv at læse, hvad Jesus siger. Hvad vil der ske med den, som mister sit liv pga. Jesus? Han vil finde “det”? Hvilket “det”??? Hans liv selvfølgelig! Hans sande liv. Det liv, han var skabt til. Betyder “mister” kun at man dør martyrdøden? Næppe. Sikkert også hvis man giver afkald på noget menneskeligt, som f.eks. en karrriere. Siger Warren så ikke, at den som forlader det, som verden lovede ham, vil finde det ægte, f.eks. det liv Jesus har tænkt for ham??? Hvad er egentlig det forkerte heri???

  Jeg har læst Warrens bog, og jeg har anmeldt den. Og det er altså ikke mit indtryk, at Warren mener, man har lov til at leve i synd. Han kommer faktisk ind på det. Og det er heller ikke mit indtryk, at han mener, man skal leve efter sit eget forgodtbefindende.

  Der KAN naturligvis sagtens være noget at komme efter en gang imellem, blandt diverse kendte forkyndere. (Såvidt jeg husker profeterede Wilkerson faktisk falskt engang omkring at Gud ville lade forskellige trosprædikanter falde inden årets udgang, hvis jeg husker rigtigt). Men i det her tilfælde synes jeg din kritik skyder over målet. Jo, bogen er lidt “amerikaniseret”, men det er da også den hårdeste kritik, jeg kan komme med.

  Så må du tage imod det eller lade være… 😉

 2. René Vester Says:

  Hej Jesper
  Jeg kan godt følge dig noget af vejen. For jeg tror det du siger er at der må være plads til at lave fejl. Og det skal der også være. Men det jeg prøver at sige med dette, er at der allerede i bogens start er advarselstegn. Advarselstegn som bliver dokumenteret igen og igen er rigtige senerehen i bogen. De skriftssteder som bliver brugt, er ofte fra meget dårlige oversættelser og taget ud af sammenhængen. Dertil er der også alt det andet som RIck Warren er en del af. Hans PEACE-plan som har to ansigter, et udadtil til verden, og et indad til kirken. Han prøver at gøre alle tilfredse. Han prædiker jo heller ikke omvendelse, men bare discipelskab og lev et godt liv hvor du gør noget for andre.
  Når det så er sagt, så synes jeg de fejl som Rick Warren laver her, virker til at være meget velovervejede. De virker ikke som tilfældigheder. Han siger selv han har arbejdet rigtig meget med bogen og på at gøre den meget kommunikativ. Samtidig er det heller ikke kristendom der bliver forkyndt. Det bliver også sagt af Erik Rugholm som er leder for purposedriven.dk. Han udtaler:
  “Purposedriven er ikke et koncept til at bygge kirke, men til at skabe forandring i mennesker, og principperne er universelle ”
  Det lyder ikke som kristendom, men humanisme.
  Men okay Jesper. Jeg er med på at du ikke kan bruge dette indlæg alene til at bedømme Rick Warrens bøger som vranglære. Men prøv at se hvad jeg ellers har skrevet, og som er baseret på hvad Rick Warren selv har sagt og skrevet. Ikke på hvad andre har skrevet.
  Ang. det med eden. Så er der så vidt jeg husker noget i originaludgaven som afviger fra den danske. Derfor mener jeg godt man kan sige at det er en ed. Hvis det kun var den danske udgave ville jeg nok være mere varsom.

 3. Jakob Says:

  Hej Rene,
  Jeg skimmede bogen for en uges tid siden, og jeg er enig i din bedømmelse. Et falsk evangelium. Min hovedkritik er at Jesu forsoningsdød ikke synes at have nogen større betydning. Bogen burde have startet med syndens problem og gået videre til omvendelse og tro på Jesus som døde for syndere. Derefter kommer helliggørelsen. Istedet handler bogen om selvforbedring. Men Muhammed kunne jo have sagt det samme.
  Bogen er en fuldstændig tragedie i mine øjne. Hvis kristne ikke kan se det, bør de overveje, hvor deres egen tro er grundet, på Jesus eller på deres selvforbedring.

 4. René Vester Says:

  Hej Jakob
  Jeg glæder mig over at du havde nemt ved at se at det er et falsk evangelium. Jeg vil gerne indrømme at je ghavde svært ved præcist i starten at se hvad der var galt med den bog. Nok mest fordi jeg var så vant til bogens sprog fra kirken i forvejen. Men da jeg begyndte at slå de bibelvers op, som Rick Warren bruger blev det meget tydeligt at dette var helt galt. For han lagde jo helt nye betydninger ned i de bibelvers som han brugte. Og særlig på hans “hvordan bliver du frelst” var det også helt tydeligt at dette ikke var en kristen bog. Der var jo ikke noget med synd, dom og omvendelse.

  Jeg tror der er flere som mig der har brug for lidt tid til at vurdere bøger som disse i forhold til skriften. Men jeg er også overrasket ligesom dig, over hvor mange der bare spiser det råt, selvom de godt kan se der er noget galt.

 5. Michael Gimm Says:

  Hej

  Blev helt sørgmodig over at læse din kritik af “40 Målrettede Dage”. Kender ikke dig eller resten af din side, men dette er efter min mening en unuanceret, mavesur og næsten barnlig kritik. Dog virker det som om du tager din tro alvorlig, og det respekterer jeg dig for. Håber vi alle bliver bedre til at fokucerer på Gud og på at hjælpe vore medmennesker istedet for at lede efter ting vi kan fornærmes over i vores samtid. Det sidste gælder vist både dig og mig selv :0)

 6. René Vester Says:

  Hej Michael
  Jeg ville ønske at du istedet for blot at sige at min kritik er mavesur og barnlig, burde du måske vise hvorfor du synes det. For ellers kan jeg jo ikke vide hvad din kritik går ud på. Eller også kunne du forsvare bogen ved at vise hvorhenne du synes der er noget godt og evangelisk i den. For det er det jeg ikke kan se. Rick Warren prædiker simpelthen ikke evangeliet i bogen, men påstår implicit og fejlagtigt at bibelen handler om at have et formål med sit liv. Hvor han burde vise hvad Guds ønske er for os mennesker. Nemlig at omvende os og give vore liv til Ham i Jesus Kristus istedet. Men du må gerne vise mig hvorhenne du ser ham gøre det, for jeg har ikke kunne finde det, og jeg har heller ikke kunne finde nogen prædikener hvor han prædiker evangeliet.

 7. Johannes Says:

  Så kort gennemgang af Renes Kritik.

  1. Det er ikke en tilfældighed, at du holder denne bog i hånden.

  Her taler Rick Warren ikke bare om bogen, men det at personen nu er en del af en kirkes celle gruppe, og nu går igennem disse emner. Så her har Rick Warren jo faktisk ret, det er en fantastisk mulighed for kirken nu at dele Evangeliet med de personer som er med i 40 days of driven purpose.

  2. På side 13 i bogen skal man underskrive en overenskomst. I den overenskomst står der følgende: “Med Guds hjælp forpligter jeg mig til de næste 40 dage af mit liv at opdage Guds plan for min tilværelse.

  Skulle Rick Warren have gjort det på den måde, nej her bliver det lidt amerikansk og her kan jeg godt forstå Rene Vests kritik. Men det skal ses i lyset af hvordan den Amerikanske kultur er, med at skal være stort, flot og med diplomer.

  3. Men problemet er at det forstætter i resten af bogen. Den bog handler om MIT liv. Hvad JEG kan gøre, for at finde formål med mit liv. Reelt set er Rick Warrens evangelium et gerningsevangelium, og dermed ikke noget evangelium i virkeligheden

  Dette er simpelthen ikke korrekt, og en utrolig fordrejet måde at se bogens indhold på. Hele konceptet af bogen drejer sig om Guds indgriben i vort liv så vi kan gøre hvad Han ønsker af os.

  4. For det er jo det der står “til at finde dig selv, dit sande jeg”. Det har jeg aldrig nogensinde læst om i bibelen. Men jeg har hørt om det i New Age kredse, og hos kristne der ikke bygger deres liv på Guds ord, men på menneskelige overleveringer. Men lad os prøve at se hvad der står i den autoriserede danske oversættelse:“Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.”

  Her forvrænger Rene igen billedet af bogen i sådan en grad, at man er ved at få kaffen galt i halsen.

  Rick Warren skriver jo “Life is about what God created you to be”

  Så disse kritik punkter er simpelthen taget ud af den blå luft, og ser du bogen og hele programmet i en sammenhæng må man bare sige, som Fogh ville have sagt “DER ER IKKE NOGET AT KOMME EFTER.

 8. René Vester Says:

  Du læser hvad du vil læse Johannes og forsvarer en mand der er afsløret i at lyve, og ikke vil erkende at han har løjet. En mand der arbejder på venskab med verden, (som dig bekendt forventer jeg er fjendskab med Gud). Mangler at prædike evangeliet om Jesus som Helligånden og skriften viser os, nemlig med fokus på synd, dom og retfærdighed, og en klar fokus på Jesus (istedet for ham selv). Dertil anbefaler han folk fra New age bevægelsen, og promoverer selv new age agtig bøn åndedrætsbøn). Anser ikke mormoner og jøder som så anderledes tænkende end kristne, da de også deltager på lige fod med andre kirker i hans kirkevækstprogrammer. Og hans bøger er stadig ubibelske, med mindre man er vildledt og stærkt selektiv i bedømmelse af dem.

  Her er dokumentationen for ovenstående: http://sand.omvendelse.dk/rick-warren-skal-ikke-inviteres-til-min-kirke-2825.htm
  Hvis du forsvarer ham, så er der godt nok meget i bibelen du må ignorere.

 9. Johannes Says:

  Se min gennemgang af bogen, med skriftsteder, http://sand.omvendelse.dk/bed%c3%b8mmelse-af-rick-warrens-b%c3%b8ger-for-dummies-160.htm/comment-page-1#comment-20687

 10. Johannes Says:

  Hej Rene

  Nu holder vi os lige til bogen 40 days of driven purpose som du har sagt er misvisende og falsk lærer,

  Dette er simpelthen ikke korrekt, og det er det denne debat omhandler.

 11. René Vester Says:

  Typisk det er det her folk altid afværger sig fra at svare på. Man ønsker ikke at tage stilling til at manden bag disse bøger har et ekstremt tvivlsomt CV. Man vil hellere fokusere på at konceptet bag bøgerne kan give kirkevækst end på at Rick Warren er en løgner, new age tilhænger, dyrker venskab med verden osv osv. For det lyder jo ikke godt. De tre aber om igen.

 12. Johannes Says:

  Hej Rene

  Nej helt ærlig, man kan da ikke gå rundt og holde øje med hvad Rick Warren går og laver.

  Men man kan forholde sig til om materialet 40 days of driven purpose er falsk lærer eller om man kan undervise udfra det i kirken, altså at det bygger på et bibelsk fundament.

  Her tror jeg faktisk at du er enig med mig i at det gør det, der er bare nogle steder hvor du ikke er enig med bogens måde at fremstille tingene på.

  Dette er bare ikke nok til at kalde det falsk lærer eller Rick Warren en falsk profet. Og det er her du i din iver kommer til at gå over stregen fordi du åbenbart bygger dette ikke bare på bogen, men på andre informationer du har.

 13. René Vester Says:

  Har du tænkt på hvad det egentlig er du skriver? For hvis det ikke har nogen betydning hvad RIck Warren ellers går og laver for om kirkerne kan godkende ham eller ej, så bør man også godkende den mand som jeg har skrevet om i dette link: http://sand.omvendelse.dk/ledere-der-ikke-vil-erkende-deres-fejl-2-461.htm

  Det har stor betydning hvad Rick Warren gør hvis det er ubibelsk adfærd han har. Rent faktisk betyder hans adfærd at han ikke kan godkendes som menighedstjener eller ældste ifølge Paulus. For Rick Warren har gentagne gange løjet og blevet grebet i at lyve, og vil alligevel ikke indrømme at han har løjet. At han så samtidig fraterniserer med okkultister og lader dem prædike i sin kirke er bare med til at hamre det fast.

  Lad mig citere Erik Rugholm igen som er leder for purposedriven.dk. Han udtaler:
  “Purposedriven er ikke et koncept til at bygge kirke, men til at skabe forandring i mennesker, og principperne er universelle ”
  Det lyder ikke som kristendom, men humanisme. Eftersom han er leder for purposedriven i Danmark må Erik Rugholm vide hvad han taler om.

 14. Linealis Says:

  Her er lige en kildehenvisning til citatet af Erik Rugholm: http://www.domino-online.dk/?p=3192

  René, jeg er også meget skeptisk over for Rick Warren, Purposedriven og alle mulige andre koncepter. Men hvad er kriterierne for, hvornår man kan gøre brug at noget en mand har sagt eller skrevet? Jeg har fx. stor glæde af at læse meget af det Luther har skrevet. Men der er bestemt også noget af det Luther har skrevet, som i bedste fald er noget vrøvl, i andre tilfælde direkte vranglære

  I GT kan vi også læse skrifter af Kong Salomo, selv om manden i dele af sit liv, var ledt væk fra Gud.

 15. René Vester Says:

  Godt spørgsmål fra en lutheraner 😉

  Sagen er den at bare fordi man siger noget vrøvl, og eller ubibelsk er det ikke nødvendigvis det samme som at være en falsk profet. Simon Peter sagde jo også noget der var fuldstændig tåbeligt, men Jesus irettesatte ham når det skete. Og her tror jeg vi har en del af svaret. Hvordan tager man imod irettesættelse, når skriften viser at man tager fejl?

  Simon Peter og mange andre efter ham, har kunne tage imod irettesættelse, der står jo også at den kloge tager imod irettesættelse i ordsprogene vist nok. Rick Warren er blevet irettesat af rigtig mange igennem tiden. Han har haft samtaler med sine modstandere, bl.a. Chris Rosebourgh, Tim Challies for at nævne nogen få. Begge disse har sagt at Rick Warren er usædvanlig intelligent, og meget belæst, og det viser sig ved samtale med ham at han faktisk kender evangeliet. Han ved godt hvad evangeliet drejer sig om. Det var også det som samtalen med John Piper viste, da han fortalte at han havde læst nærmest det meste af Jonathan Edwards værker. Manden kender altså til hvad det klare evangelium er. Men det er ikke det han prædiker. Dette gør om noget en til en falsk profet. For tænkt at kende til sandheden, men istedet holde sig fra at prædike det, og istedet bruge tid på sine egne ideer om purposedriven life. Det er ikke nogen ideel situation at skulle forklare overfor Gud på dommens dag. “Du kendte sandheden, men holdte den tilbage” er også en anklage som Jesus retter imod farisæerne i Hans veråb til dem i Mattæus 23.13

  Det samme er tilfældet med en som Joel Osteen, han er blevet konfronteret, og har ikke vendt om som Simon Peter. Og sådan kunne jeg komme med flere eksempler. Men det er også årsagen til at det ikke er alle man skal gå imod offentligt. Hvis der ikke har været nogen konfrontation først så har vedkommende jo heller ikke haft mulighed for at omvende sig.

  Hvad angår det Luther har skrevet (jeg har en idé om hvad det kunne være, men er ikke sikker) så skal vi huske at den mand trådte ud af flere hundrede år af middelaldermørke. At han ikke havde tjek på alt kan vi nem tilgive ham for. Han var villig til at arbejde for at vi kom tilbage til retfærdiggørelse af tro, og det skabte grubund for reformeret teologi. Reelt sagt, vi kan have vore uenigheder med Luther, men vi står på skuldrene af Luther og de andre reformatorer i dag. Ville vi være istand til at gå ligeså langt som dem hvis vi var i deres sko dengang?

Leave a Reply