I USA er der p.t. tegn på at Gud virker stærkt i de bibelsk baserede kristne menigheder. For der er efterhånden opstået mange sunde arbejdsmæssige fællesskaber imellem kirker fra forskellige kirkeretninger. Her mener jeg ikke et fællesskab som er imellem kirkeretningernes organisationer, men et fællesskab som er imellem de kirker i kirkeretningerne som er kristne menigheder.
Det handler om at man vil hellere være sammen med folk som man er åndeligt enige med, end man vil være sammen med folk man kun er traditionelt enige med. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om er et tegn på at Gud er ved at samle sit folk. Ikke dermed at forstå at der er ved at opstå en ny kirkeretning. Men at Guds folk er ved at finde ud af hvad der er vigtigst at bygge et fællesskab på.
Alt for mange steder handler det mere om at være trofast overfor ens kirkeretning, fremfor evangeliet. Deri ligger der en stor fare, fordi man i kirkeretningerne har svært ved at skære igennem overfor menigheder der er kommet på vildspor. Tag eksempelvis baptistkirken Immanuelskirken i Århus. Det er en kirke som officielt bekender at de ikke mener bibelen er sandheden, og hvor folk der er medlemmer af menigheden lever i åbenlys synd. Det er velkendt i baptistkredse at Immanuelskirken er kontroversiel, men der er ikke nogen der tager skridtet og ekskluderer dem fra denne engang gode vækkelseskirke. Årsagen er meget sandsynligt at der jo efterhånden er så mange baptistkirker der i dag er ligeså vildfarne som Immanuelskirken. Så hvis man ekskluderer den, er man jo også nødt til at gøre det samme overfor ret mange andre kirker. Og baptisterne synes vist at der er nok fald i medlemstallet i forvejen, så det er åbenbart et svært valg at træffe. (Undskyld baptister, det kunne være så mange andre jeg tog frem her, for det er efterhånden et generelt problem det her. Jeg kommer selv ud af en baptistfamilie, og ved at der er mange som er lede og kede af den måde baptistkirken har udviklet sig, og historien om Immanuelskirken er jo ganske velkendt).
I Danmark er der brug for at det samme sker som det vi ser i USA. Ikke at vi skal frasige os vore forskelligheder, som vi har fra vores forskellige baggrunde. Men at vi må begynde at forstå at et fællesskab der er baseret på sandhed, er langt mere værd at bygge på, end en tradionel kirkeretning der med tiden er langt mere styret af folk der ikke forstår evangeliet, og heller ikke har nogen bibelsk forståelse af hvad den nye fødsel er eller betyder.
Jeg ser godt nok nogen tendenser på at det samme er ved at ske ligeså stille i Danmark. Men i modsætning til USA hvor det er noget der sker helt op på ledelsesniveau, så er det i Danmark noget der primært sker på lægfolksniveau. Jeg beder til og håber at der snart vil være ledere der hellere vil være med i et bibelsk baseret arbejde, end i noget der er ledt og styret af folk der er drevet af tradition og modetendenser. Der er alligevel kun en af de to muligheder her som er fra Gud. Så hvad skulle være til hinder for at vi valgte den, udover en syndig natur der vil sit eget, og ikke hvad Gud vil.

Share on Facebook

One Response to “Fællesskab baseret på sandhed, ikke tradition”

  1. Susan Møllerskov Says:

    Hej Rene!

    Jeg vil meget gerne høre, hvor det sker, og hvilke kirke det handler om i USA. Vi har mange venner i USA som mangler sådan en kirke.

Leave a Reply