Efter at have set 21Søndag i aftes, sidder man som frikirkekristen tilbage med en dårlig smag i munden. Ikke fordi programmet var lavet dårligt. Jeg synes faktisk at journalisten Anders Bech-Jessen havde lavet et meget fint program, hvor det var specifikt religiøse ekstremretninger som Evangelist og Faderhuset han gik efter. Han satte ikke alle frikirker over en kam, men pegede derhen hvor problemet var, istedet for at skyde med spredehagl. Han kan ellers nogen gange virke lidt for interesseret i at tale med store bogstaver, men jeg syntes han havde en meget god balance i dette indslag.

Det jeg fik en dårlig smag i munden over var, at det burde have været frikirke-danmark som havde gået ud med denne historie. Det burde være folk som sidder med ansvar i det frikirkelige, som for meget lang tid siden havde meldt klart ud at man ikke støttede de metoder, den teologi, og den ledelsesform som de to retninger står for. Istedetfor har man i i den tværkirkelige avis Udfordringen givet specielt Evangelist taleret igen og igen. Man har givet dem lov til at annoncere for deres kampagner, sommerstævner, lejre m.v. Kirker over det ganske land har ukritisk inviteret Christian Hedegaard, og givet ham lov til at forvirre folk med hans forfærdelige vrøvl, som der ikke er ret meget bibelsk belæg for. Jeg har mødt pastorer som har skamrost Faderhuset fordi de var så “brændende”, men som har valgt at overse at deres lære ganske enkelt var forkert. Christian Hedegaard og Ruth Evensen burde være blevet frosset ude af frikirke-Danmark, så det blev tydeligt for enhver at den slags ikke blev anset for sand kristendom af kristne!

En kort kommentar til indslaget er den fokus der var på ledernes autoritet. Når Hedegaard eller Evensen sagde noget, så var det som om Gud talte, og så skulle man ikke engang tænke over det. Det var bare at makke ret, ellers var man jo “oprørsk”. Og i nogen tilfælde angiveligt besat af en dæmon. Det er faktisk en teologi som kommer fra trosbevægelsen. Man adlyder det lederskab som man har, uden at tænke over det. Hvis man ikke adlyder og skal tænke over det først, er det tegn på dårlig tro. Her er et eksempel på hvordan en kendt pastor fra Singapore ved navn Kong Hee forholder sig til dette (ja han hedder Kong Hee). I nedenstående videoklip siger han at når “apostlen” Ulf Ekman giver ham et råd, så giver han sig ikke til at bede over det, eller søge Gud for det. Nej han adlyder bare, fordi det skulle være rigtigt når Ulf Ekman siger det. Det synes jeg er meget skræmmende at en leder for en stor kirke indrømmer at være så meget i hænderne på en bestemt mand.

Læs også følgende om Evangelist:

Er Christian Hedegaards lære i orden?

En forvirret leder med fornuftige støtter

Og  på Kim Thomassens blog kan du læse om den kristne sekt Faderhuset.

Share on Facebook

11 Responses to “Evangelist og Faderhuset burde være afsløret af frikirkerne!”

 1. Linealis Says:

  Tja, det er næsten Knutby om igen…

  I mange kirkelige kredse er der desværre en berøringsangst for at sige fra. Det er ikke bare frikirkerne og den karismatiske kristendom, der mister troværdighed. Det gør evangeliet som sådan. Man kan ikke fortænke folk i at blande tingene sammen. Og man kan ikke fortænke kristne i at spørge: De der nådegaver vi taler om, er det bare indbildskhed når vi taler om at bedømme ånder? Ren psykologi?

 2. René Vester Says:

  Tja der er i dag en berøringsangst, det er sandt. Men sådan har det nu ikke altid været. For ca 20 år siden valgte mange frikirker o frikirkeråd at melde klart ud omkring trosbevægelsen. Det var med til at skabe den splittelse vi så i tiden omkring 1992. I dag tør man ikke engang melde fra overfor trosbevægelsen, ligesom man ikke melder klart ud hvis der er synd i menigheden eller nogen dyrker det okkulte, o.l. En af årsagerne er muligvis at man er bange for medlemsflugt hvis man melder klart ud om disse ting. Men konsekvensen bliver jo i sidste ende at man ikke melder ud om nogetsomhelst, og hvorfor skulle man så overhovedet komme sådan et sted?

 3. Kim Thomassen Says:

  Frikirkenet har ingen kommentar vedrørende indslaget i DR-21søndag det kan inddirekte måske tolkes af som en støttet til Faderhuset og Evangelist, det er ikke noget hemlighed at Christian Hedegaard har mange støtter i frikirkerne. Problemet er at det rammer alle frikirker og skabe usikkerhed med beskyldninger om at alle er sekteriske, hvad er helt forkert. Årsagen skyldes at Faderhuset og Evangelist vil komme til at skabe indre spild blandt frikirkerne. Dette vil man for alt i verden ikke have udstillet i offentligheden.

 4. René Vester Says:

  Jeg tror du har fuldstændig ret Kim. Man vil ikke skabe indre splid. Man vil hellere acceptere lidt surdej og så håbe at det ikke skader. Man burde have meldt ud fra frikirkenet meget klart hvad der er galt med Evangelist og Faderhuset. Man kunne i samme omgang have sagt hvad man ikke var uenig i og hvad man ikke så som et problem. Og derved vist hvor man helt præcist står. Men som du skriver er der mange frikirke-kristne som støtter særligt Evangelist. Hvis frikirkelederne melder for klart ud om Evangelist, kan de jo risikere at miste medlemmer. Og vi lever jo i en tid hvor antallet af medlemmer er blevet den nye guldkalv for kirken. Det er åbenbart vigtigere for nogen at beholde medlemmerne i kirken, end at give dem et sundt og godt Guds ord, og advare mod dem der prædiker et andet evangelium.

 5. Kim Thomassen Says:

  Rene, jeg er helt enige i dine synspunkter om Faderhuset og Evangelist. Sidst år fik jeg et svar fra Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet, vedrørende Faderhuset, http://onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk/showflat.php?Number=13412 24.10.08

  Kim nævner her to ting, som han mener vi som FrikirkeNet kunne have håndteret bedre i forhold til Faderhuset. For det første siger han det var for sent, at vi tog offentligt afstand til Faderhuset. Det er meget usædvanligt at vi som FrikirkeNets ledelse går ud og tager afstand fra en anden kirke eller kirkelig organisation som ikke er en del af Frikirkenet. Grunden til at vi gjorde det i dette tilfælde var, at vi på første hånd blev vidende om en række tilfælde hvor personer havde lidt overlast ved at være en del af Faderhuset, om vores udmelding var for sen eller ej ved jeg ikke. Den omtalte viden var ny for mig selv og jeg kunne aldrig finde på at komme med så stærke udtalelser om andre, hvis ikke der ligger en sikker viden og en rimelig proces i forhold til vedkommende til grund. Det andet er, at jeg ikke kan garantere, at nogen tilsvarende ikke vil finde sted i en kirke indenfor FrikirkeNet. Hvis man tænker efter bliver det klart at sådan en garanti er umulig at give. Jeg kan hellere ikke garantere, at der ikke ske en atomeksplosion i Danmark i morgen, eller at der ikke vil finde et overgreb sted i en frimærkeklub, som jeg vist sagde på TV. Jeg kan kun sige, at der er højest usandsynligt, da vi i FrikirkeNet har at gøre med kirkeledere, som alle står til ansvar overfor andre og som aktiv har valgt den ansvarlighed ved at melde sig ind i Frikirkenet.

  Tonny Jacobsen
  Formand for FrikirkeNet

  Problemet er at Evangelist inddirekte er medlem af Frikirkenet da en række frikirker samarbejder med Evangelist og samtidige offentligt udtrykker positiv støtte til Evangelist og samtidige er medlem af Frikirkenet, men man afviser at optage Evangelist som medlem.

  Aalborg MenighedsCenter (AMC)
  David Hansen

  Apostolsk Kirke Aalborg
  Johannes Hansen

  Apostolsk Kirke Århus
  Johnny Hansen

  Pinsekirken Svendborg MenighedsCenter

  Kilde http://www.kritisk.dk og Frikirkenet

 6. René Vester Says:

  Hej Kim
  På den ene side har Tonny Jacobsen jo ret. Det kan ikke være Frikirkenets opgave at være dynelyfter i alle frikirkelige tilfælde. Hvilket også gælder kirker der står udenfor frikirkenet. Der må jo være en grænse for hvad man må sige fra overfor, og hvad der ikke behøves siges fra overfor. Der er da mange ting som jeg ikke blander mig i, selvom jeg har en mening om det.

  Men når det er sagt så er det sandt at problemet opstår fordi så stor en del af frikirkenets involverede også er under indflydelse af i særlig grad Evangelist. Her burde Frikirkenet for lang tid siden have gået ud og sagt at man ikke ønsker at frikirker i frikirkenet har noget samarbejde med hverken Evangelist eller Faderhuset. Hvis de havde gjort det havde man i dag kunne holde ryggen fri. Hvilket bestemt burde have været rart. Istedet kan Christian Hedegaard i dag sige at han samarbejder med mange forskellige kirker, og at han er velkommen mange steder. Han burde være isoleret for lang tid siden, og frikirkenet burde have været dem som isolerede dem. For LM og IM har som du siger ikke haft noget problem deri.

 7. Kim Thomassen Says:

  Hej Rene
  Du har ret i at man burde sige fra overfor de Frikirker som er involverede eller meget positiv til Evangelist, men man tager kun afstand til Faderhuset
  Dagens pressemeddelse fra FrikirkeNet vedrørende DR 21-Søndags udsendelse viser hvilken dilemma man står i. FrikirkeNet tager nok god afstand til sagerne om magtmisbrug imod børn i kirkelige kredse, men fremstiller det kun som det omfatter Faderhuset, ikke et ord om Evangelist. Jeg synes det er meget sent at FrikirkeNet udsender en pressemeddelse hvad ikke kan være en overraskelse da der åbenbart er nogle af Frikirkerne man ikke tør lægge sig ud med fordi konsekvenserne vil være en sprængning af FrikirkeNet. Det virker som om det er meget nødtvunget og der er indgået kompromier som den ene side tager afstand fra magtmisbrug af børn, og samtidig viser hensyn til de Frikirker som er venligstemt overfor Evangelist.

  Kilde FrikirkeNet pressemeddelse, http://www.frikirkenet.dk/artikler/20798/46360

 8. Kim Thomassen Says:

  Hej Rene

  Jeg har set at du inde på Domino har stillet spørgsmål om hvorfor ikke FrikirkeNet ikke bare kan melde klart ud om Faderhuset og Evangelist.
  I tirsdags lå jeg en kommentar ind på Tine Lindhardt blogs, http://tine-lindhardt-kristenblog.dk/at-sl–b-rn-med-bibelen-post3145 om Faderhuset/Evangelist. Lidt uvendtet er der kommet en kommentar fra et medlem fra redaktionen af Domino Heide Pugh, 12.03.09. med denne kommentar til mit indlæg.

  I forbindelse med Kim Thomassens indlæg vil jeg gerne knytte et par kommentarer. Første vil jeg henvise til, at der rent faktisk ligger en pressemeddelse på FrikirkeNets hjemmeside, som kommenterer på indslaget i 21 søndag fra d 08.03.09. Den tager b.la afstand fra den omtalte ungdomslejr, og herunder den form for behandling af børn og unge. For det andet mener jeg ikke, at man kan tale om, at nogen er inddirekte medlem af FrikirkeNet grundet evt, støtte eller samarbejde med nogle frikirke rundt om i landet, der selv er medlemmer af FrikirkeNet. Enten er man med og kan tilslutte sig betingelserne herunder også de etiske retningslinjer eller så er man ikke med. Der opereres ikke med stedfortrædende medlemskab i FrikirkeNet, ligesom jeg ikke er medlem af tenniskluben fordi min mand er det. Hvis jeg vil være medlem må jeg tegne mit egen medlemskab og henunder både sætte mig ind i og samtidligt opfylde foreningens vedtægter. Kan sagerne om Evangelist og måske især Faderhuset potentielt skille os ad – måske. Det som du tolker som tavshed og frygt for offentlig udstilling tror jeg langt mere er et udtryk for hvor svært det er for den enkelte frikirke at opleve at kun de negative sager trækkes frem, og at et lille yderliggående mindretal i den grad via medierne tegner et forvrænget billede af flertallet af de danske frikirke rent faktisk er og gør i deres respektive lokale sammenhænge. Skal vi kaste med mudder? Eller skal vi forsøge at fremme de positive historier?. Måske kunne vi med rette spørge hvad ville menighedens Herre, Jesus Kristis havde gjort i denne storm de danske frikirker oplever i dage?. For mit vedkommende står visdom øverst på ønskelisten.

  Mvh
  Heidi Pugh

  Hun viger udenom kernes problem at FrikirkeNet ikke vil lægge afstand til Evangelist og afviser at de ikke inddirekte er medlem af FrikirkeNet. Men det er de inddirekte igennem de frikirker, som varmt støtter op om Evangelist med fremtrædene leder som samtidig er med i FrikirkeNet. Så kunne de ligeså godt optage Evangelist som medlem i FrikirkeNet. For sandheden er at der trænger til at blevet ryddet op, men det kommer ikke til ske af frivillighed vej. da ingen vil tage et opgør med Evangelist, som står for en usund teologi og ubibelsk lære som også dialogcentret har påpeget og advaret imod. Det her er med til at forstærke en profil hos danskerne at frikirkerne er sekterisk, inddirekte er man selv med til at bringe et billedet hos danskerne i at være en sekt, dermed ikke sagt at frikirkerne generelt er en sekt. Nu er der behov for at bede for de kristne frikirkeleder om at holde sig til sand kristendom, men det her viser at frikirker er meget udsat for vranglære og dermed har bragt sig i en umulige situation, Og til sidst Herrer Jesus led dem tilbage på rette vej, som er kommet på afveje.

 9. Kim Thomassen Says:

  Min kommentarer til FrikirkeNet kan findes på http://frikirkenet.kristenblog.dk/frikirkenet-tager-afstand-fra-magtmisbrug-af-b-rn-post3183

 10. Kim Thomassen Says:

  Ruth Evensen anklager i sin bog, Ruth Det Ik`slut, FrikirkeNet for at være mere populistisk og politisk tænkende end en kirke bør være. Faderhuset har åbenbart nu brug for mediernes opmærksomhed siden man er begyndt at sende bøger ud til bloggerne.

  http://kristen1967.eftertanke.dk/2010/04/21/frikirkenet-anklages-for-at-v%c3%a6re-populistisk/

  Kilde Ruth Det Ik`Slut, side 107

 11. Kim Thomassen Says:

  Nyt om Faderhuset 30.04.10 denne gang fra Anna Bruhn.

  http://kristen1967.eftertanke.dk/2010/04/21/frikirkenet-anklages-for-at-v%c3%a6re-populistisk/

Leave a Reply