Her kommer sidste del af serien “Evangelisk forkyndelse”, som omhandler hvad der er essentielt for at man kan kalde forkyndelsen evangelisk. Den sidste “Omvendelse og tro på Jesus Kristus” er ligesom de fire andre punkter, et emne som næsten er forsvundet fra kirkernes forkyndelse (se link til de fire andre punkter i bunden af indlægget.

Mange ønsker ikke at prædike omvendelse, fordi det svarer til at sige at folks nuværende liv, ikke er godt nok i Guds øjne. Ikke desto mindre er det hvad Jesus prædikede, og hans efterfølgere i urkirken. Lad os eksempelvis se på hvad der skete efter den første prædiken som blev holdt i Guds kirke. Den blev nemlig holdt på kirkens fødselsdag, den vi kender som Peters pinseprædiken i apostlenes gerninger 2.37-38.

“Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.”

Peter har prædiket evangeliet, for en stor gruppe mennesker som undrede sig over hvad der skete. Og der står at hans forkyndelse har været så stærk og klar, at det “stak dem i hjertet”. Peters respons er 100 % evangelisk, hans svar til dem er at de skal omvende sig. Han siger ikke som mange siger i dag, at de skal bede Jesus om at komme ind i deres hjerter. Det er der intet bibelsk belæg for at man skal gøre. Han siger heller ikke at de skal “nøjes” med at blive døbt. Dåb er ikke nok, og han siger heller ikke, at de har brug for at komme mere i Guds hus, og gøre gode gerninger for at blive frelst. Nej det vigtigste budskab her, er at de skal omvende sig.

Det var heller ikke uden årsag at Peter prædikede omvendelse. Han havde nemlig lært det af den bedste lærer. For Jesus selv prædikede omvendelse fra synd:

“Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!” Mattæus 4.17

Eftersom det er Jesus der sætter standarden for hvad evangelisk forkyndelse er, så er det også Hans standard vi må gå efter. Det gjorde Peter, og der er ikke noget i os, eller den tid vi lever i, der gør at evangelisk forkyndelse hører fortiden til. Enten prædiker man evangelisk, eller også gør man ikke. Og prædiker man evangelisk er der fem punkter der er nødvendige at have med som naturlige dele af sin forkyndelse. De samme fem punkter vil man også kunne genfinde i den forkyndelse der hører til sand vækkelseshistorie. Du kan om de første fire punkter her:
Se de første i denne serie her:
1: Guds hellighed

2: Menneskets syndige natur

3: Nødvendigheden af retfærdighed

4: Kristi værk på korset

Share on Facebook

Leave a Reply